"Right care" (manažerský rozhovor)

Účastník působí v roli generálního ředitele pojišťovny a bude absolvovat jednání se svým podřízeným, ředitelem provozní a administrativní části. Jeho úkolem je předat podřízenému zpětnou vazbu, namotivovat jej do další práce a ošetřit problémové oblasti do budoucna. 

 

"Krtek" (manažerský rozhovor)

Účastník působí v managementu společnosti Krtek, která vznikla jako původně česká rodinná firma. Zaměřuje se na oblast zahradnických a kutilských potřeb, na oblast vývoje a výroby zemědělských produktů a potřeb. Postupem času se vypracovala mezi top firmy ve svém oboru, byla koupena zahraniční belgickou firmou. Nově je kladen důraz na online prodej a modernizaci. Úkolem účastníka je zrealizovat rozhovor se svým podřízeným pracovníkem – specialistou, s cílem předat mu zpětnou vazbu, zadat nový úkol a namotivovat do další práce.

 

"Krtek" (případová studie/týmová práce/prezentace)

Účastník působí v managementu společnosti Krtek, která vznikla jako původně česká rodinná firma. Zaměřuje se na oblast zahradnických a kutilských potřeb, na vývoj a výrobu zemědělských produktů a potřeb. Firma se vypracovala mezi top firmy ve svém oboru, byla koupena zahraniční belgickou firmou. Nově je kladen důraz na online prodej a modernizaci. Úkolem účastníků je analyzovat informace ze 3 oblastí (firma, klient, zaměstnanci) a další související podklady. Účastník má za cíl navrhnout opatření a kroky, které budou v souladu s cíli vlastníka firmy. Své návrhy bude zpracovávat nejdříve samostatně, poté bude návrhy diskutovat s kolegy a prezentovat. Situaci lze pojmout jako individuální případovou studii. 

"Right Care - případová studie" (společné/individuální řešení a prezentace)

Účastníci působí v managementu pojišťovny RightCare a jejich cílem je zpracovat návrhy opatření, které reagují na úsporný program, který je stanoven vedením společnosti. Úkolem účastníka je nejdříve samostatně analyzovat informace, následně navrhuje opatření a kroky, ve vztahu k zadaným cílům. Poté bude návrhy diskutovat se svými kolegy v rámci týmové práce a následně prezentovat (jako skupina) zástupcům vlastníka. Situaci lze pojmout jako individuální případovou studii.

"Kabel Opt - lektorská případová studie"

Účastník je v roli lektora - školitele ve firmě, která je poskytovatelem kabelové televize pro domácnosti. V rámci této firmy pak absolvuje jednání zaměřená na lektorskou ukázku a trénink zaměstnanců, na zpětnou vazbu a dojednání rozvoje jednoho z obchodníků a v neposlední řadě pak na sdílení zkušeností se svými kolegy.

"UNI CONSULT CZ" (Jednání s týmem / prezentace změn)

Účastník je v roli produktového manažera v IT firmě. Se svým týmem dlouhodobě pracuje na vývoji nového software. Na poradě top managementu padlo rozhodnutí o pozastavení projektu. Účastník v roli manažera bude vést mimořádnou poradu s týmem lidí, kteří se na projektu podílejí a kterým má prezentovat změny, které je čekají. Má dovést svůj tým k přijetí změn a nepopulárních rozhodnutí. Optimálně by měl tým stabilizovat v náročné situaci, motivovat jej k další práci a zajistit tak hladký proces ukončení projektu a přípravy nových úkolů.

"Leasing - rozvojový rozhovor" (Manažerský rozhovor)

Účastník je v roli vedoucího oddělení operativního leasingu v leasingové firmě a čeká jej jednání s jeho podřízeným pracovníkem. Cílem účastníka je zhodnotit výkon svého podřízeného, namotivovat jej pro další práci a zadat nový úkol.

"Balikpapan" (vyjednávání)

Účastník zastupuje cestovní kancelář a dostal se do svízelné situace, kterou musí vyřešit. Má na starosti dobrodružnou výpravu se skupinou klientů na Borneu. Problém je, že se pohřešují 2 turisté ze skupiny, současně účastník má další závazky a je pod tlakem, nemá příliš času. Musí tedy jednat rychle, a tak se rozhodl obrátit na místní policii, s žádostí o pomoc. Jde o náročné vyjednávání.

"Vedení porady - Fénix"

Účastník je nově v roli regionálního manažera – Region 1 firmy Fénix, a. s., zabývající se loterijními a sázkovými hrami. Ta fúzovala (oficiálně fúze proběhla před 2,5 měsíci) s jinou, menší firmou ONE, a. s., která podniká ve stejném oboru. V souvislosti s fúzí se firma potýká s řadou obtíží napříč oblastmi (produkty, zákazníci, zaměstnanci, procesy, organizační struktura, atd.). Účastník má k dispozici zadání, informace (formou e-mailových zpráv), včetně výsledků (Přehled plnění Regionu 1 – 2. kvartál 2021). Jeho úkolem je určit způsob řešení, popř. delegování a prioritizaci. Úkolem účastníka je vést poradu se svými přímými podřízenými – oblastními manažery (každý oblastní manažer řídí cca 15-20 podřízených, z nichž někteří mají statut vedoucího pobočky (sázkové kanceláře), někteří jsou pouze senioři - typicky u malých 1-2 členných poboček). Každý z přímých podřízených má specifikovanou svou roli včetně postoje, který v rámci porady bude prezentovat. Podřízení na poradě jsou minimálně 4, role jsou definovány až pro 5 podřízených (6. se na poslední chvíli omluvil). Od účastníka se očekává vedení čtvrtletní porady včetně ošetření své nepřítomnosti z důvodu služební cesty v průběhu příštího týdne. Cílem je prezentovat informace ze zadání (zejména čtvrtletní výsledky), delegovat nové úkoly a řešit s podřízenými klíčová témata.

"Manažerské jednání - Fénix"

Účastník je nově v roli regionálního manažera – Region 1 firmy Fénix, a. s., zabývající se loterijními a sázkovými hrami. Ta fúzovala (oficiálně fúze proběhla před cca 3 měsíci) s jinou, menší firmou ONE, a. s., která podniká ve stejném oboru. V souvislosti s fúzí se firma potýká s řadou obtíží napříč oblastmi (produkty, zákazníci, zaměstnanci, procesy, organizační struktura, atd.). Účastník se setkává se svým podřízeným manažerem, oblastním manažerem pro Budějovicko. Ten vede tým 18 podřízených, vedoucích poboček (týmy o velikost 3 až 6 pobočkových zaměstnanců) a seniorů (typicky u malých 1-2 členných poboček). Účastník má za cíl vést s podřízeným pravidelný kvartální hodnotící rozhovor. Během jednání využívá konkrétní informace ze zadání, včetně faktů a dat uvedených v přílohách (Přehled plnění Regionu 1 – 2. Kvartál 2021 a „Přehled plnění oblasti Budějovicko - 2. kvartál 2021") či formou e-mailových zpráv. Informace by účastník měl využít k zapojení podřízeného do řešení, dále k delegování nového úkolu a zhodnocení výkonu, včetně motivace podřízeného ke změně.

"Případová studie - Fénix" (případová studie, společné řešení a prezentace)

Účastník krátce působí na pozici generálního ředitele společnosti FÉNIX, a. s., zabývající se loterijními a sázkovými hrami. Ta právě fúzovala s jinou menší firmou ONE, a.s., která podniká ve stejném oboru. Účastníci mají k dispozici základní informace o firmě, stávající organizační strukturu, soupis klíčových informací ohledně plnění a rozložení podatelen v rámci regionů, finanční výkazy za uplynulá období a další důležité informace (o produktech, tržních podílech, lidských zdrojích, atd.). Úkolem účastníka je samostatně analyzovat situaci firmy a související podklady. Má za cíl navrhnout strategii a kroky, které povedou k dokončení fúze a optimalizaci procesů, nákladů a zvýšení ziskovosti firmy. Své návrhy bude zpracovávat nejdříve samostatně písemně, poté bude návrhy diskutovat se svými kolegy v rámci týmové práce a následně prezentovat (jako skupina) zástupcům vrcholového managementu, členům nadnárodního vedení. Ti mohou do prezentace vstupovat dotazy a argumenty ze své pozice.

"Hmyzouni" (Obchodní jednání)

Účastník je v roli obchodního zástupce firmy Hmyzouni, která dováží a prodává hračky. Klíčovým produktem firmy jsou Hmyzouni - robotické napodobeniny hmyzu. Stěžejní činností obchodníka je péče a prodej produktu do sítě hračkářství, vybraných supermarketů a provozoven dětských koutků. Mezi jeho hlavní cíle patří nárůst prodeje a uvedení nových produktů na trh. Čeká jej schůzka s vedoucí obchodu s hračkami, paní Kořínkovou. Podle zadání má účastník za cíl projednat nedostatky zjištěné na prodejně a současně sjednat nápravu. Rovněž by měl motivovat partnera pro vyšší odběry a prodej zboží. Dané cíle se účastníkovi podaří naplnit pouze tehdy, pokud efektivně uplatní své prodejní dovednosti, taktiky a obratnost.

"Jackfruit" (obchodní jednání)

Účastník je v roli obchodního zástupce firmy Jackfruit, která se zaměřuje na prodej nealkoholických nápojů z exotického ovoce. Má na starost akvizici nových zákazníků a péči a zvyšování prodeje u stávajících, konkrétně se stará o síť trafik, neznačkových rychlých občerstvení a čerpacích stanic v regionu Praha - Západ. Mezi jeho klíčové cíle, za které je hodnocen, patří: plnění prodejních cílů pro daný region (70% flexibilní odměny), merchandising na prodejnách (30% flexibilní odměny), vedle toho má také na starosti řešení případných vratek zboží. V jednání se účastník v roli obchodního zástupce setkává s vedoucí prodejny rychlého občerstvení, paní Kotkovou. Podle zadání má účastník za cíl projednat nedostatky zjištěné na prodejně a sjednat nápravu. Současně má za cíl motivovat vedoucí prodejny pro navýšení prodejů. Dané cíle se účastníkovi podaří naplnit pouze tehdy, pokud efektivně uplatní své prodejní dovednosti, taktiky a obratnost.

"Koloseum - výrobní závod" (prezentace změn)

Účastník je v roli mistra výroby ve výrobním závodě. Bude vést mimořádnou poradu s týmem svých podřízených pracovníků, jimž má prezentovat změny, které je čekají. Cílem účastníka je prezentovat změny, o kterých rozhodlo vedení společnosti. Jeho úkolem je oznámit tato rozhodnutí, vysvětlit kontext, souvislosti a dopady do praxe. Účastník má z pozice mistra výroby dovést svůj tým k přijetí změn a nepopulárních rozhodnutí. Optimálně by měl své podřízené stabilizovat v náročné situaci a motivovat k další práci a zajistit tak hladký provoz výroby.

"Koloseum - výrobní závod" (jednání s podřízeným)

Účastník je v roli mistra výroby ve výrobním závodě. Setkává se se svým podřízeným pracovníkem. Cílem účastníka je předat podřízenému zpětnou vazbu na jeho přístup a pracovní výkon (na to, co se daří i co je nutné změnit a zlepšit). Účastník má za cíl podřízeného pracovníka motivovat a dovést ke změně.

"Vychytávky" (Týmová práce)

Účastníci jsou členy týmu zaměstnanců firmy Vychytávky.CZ, jejichž úkolem je vybrat nové produkty pro zařazení do nabídky zákazníkům. Účastníci mají k dispozici informace o pěti možných produktech, včetně parametrů jako je nákupní cena, dostupnost u distributora nebo výrobce, hodnocení kvality a další. Všichni účastníci mají k dispozici stejné informace, nicméně každý z nich má předem určen jeden produkt, který má v týmu představit a nabídnout. Při společném výběru dvou vítězných produktů mohou účastníci uplatnit své preference, nápady a analýzu dostupných informací. Úkolem účastníků je tedy nejprve týmu navrhnout jeden konkrétní produkt za sebe, a poté se společně shodnout na výběru dvou produktů a ty obhájit před nadřízeným – majitelem.

"Tool Tech" (Vyjednávání)

Účastník působí na pozici obchodního ředitele ve firmě obchodující s technikou a nářadím. Čeká jej schůzka s jeho partnerem, obchodním ředitelem společnosti, která zabezpečuje správu a údržbu budov. Tato společnost patří mezi dodavatele a současně zákazníky firmy, kterou zastupuje účastník. Podle zadání má účastník za úkol dosáhnout pozice výhradního dodavatele ve firmě svého partnera. Dále chce se svým protějškem projednat stížnost na nekvalitní servis, který nedávno poskytla jeho firma, a dohodnout se na preventivním opatření do budoucna. V neposlední řadě účastník potřebuje prodloužit lhůtu splatnosti, což by zásadně řešilo nesrovnalosti jeho firmy v oblasti cash-flow. Účastník má v zadání ještě jeden bod – soukromou prosbu týkající se potřeby zajistit pro dospívající dceru vyhovující bydlení. Cílem účastníka je v popsaných oblastech dosáhnout dohod. Dané cíle se účastníkovi podaří naplnit pouze tehdy, pokud efektivně uplatní své prodejní dovednosti, taktiky a obratnost.

"Insurance Company" (Týmová práce)

Účastníci zastupují střední management pojišťovací společnosti, která se aktuálně potýká hned s několika problémy (např. interní komunikace, služby a podpora IT, administrativa, systém odměňování, rozvoje a vzdělávání, práce s nováčky, motivace zaměstnanců, tvorba strategie a její sdílení, atd.). V první fázi, v průběhu samostatné práce, je úkolem účastníka analyzovat dané informace a na základě této analýzy určit tematické okruhy. Následně mají přiřadit jednomu z těchto okruhů nejvyšší prioritu dle důležitosti (podle jejich vlastního uvážení) a navrhnout řešení. Výstupem samostatné práce je písemné zpracování podkladů, které bude předáno k posouzení jejich nadřízenému. V druhé fázi, během týmového řešení, by se účastníci měli shodnout na jednom společném návrhu, který budou prezentovat svým nadřízeným, členům top managementu. V rámci společného řešení může dojít k prosazení jednoho návrhu, ke spojení více návrhů nebo k vytvoření kompromisního řešení. Forma prezentace, stejně jako role účastníků v rámci prezentace je ponechána na jejich vzájemné dohodě. Zástupci top managementu (sparing partneři) budou během prezentace po účastnících žádat prezentaci týmového řešení, resp. konkrétních návrhů řešení zvolené prioritní oblasti, včetně pojmenování přínosů, časového rámce, odhadu souvisejících nákladů, potenciálních rizik, způsobů měření efektivity apod.

"TOP Bank" (Prezentace boardu)

Účastník působí na top manažerské pozici v bance, zaštiťuje útvar IT s 5 odděleními (Vývoj IT aplikací, IT Testování, IT Analýzy, IT Help Desk, IT Projekty). Banka je klienty vnímána jako vysoce profesionální a dynamická. Za účelem zvyšování kvality služeb je každoročně realizován interní průzkum kvality práce podpůrných oddělení banky, přičemž hodnotiteli jsou interní klienti, převážně manažeři ostatních útvarů. Účastník právě obdržel výstupy z aktuálního průzkumu, ve kterých se ukazují jak pozitivní závěry, tak i problematické oblasti (např. nespokojenost s fungováním Help Desku, nižší flexibilita pracovníků IT, malá informovanost nebo nejasná komunikace ze strany útvaru IT, atd.). Úkolem účastníka je analyzovat daná fakta a informace, navrhnout konkrétní kroky a opatření, vedoucí ke změně, a připravit se na prezentaci svých návrhů svému nadřízenému. Tím je člen boardu, mající na starosti IT útvary v dané bance a v jejích dceřiných společnostech. Od účastníka se očekávají výstupy v podobě akčního plánu pro jeho útvar na následující období cca 1 roku. Jeho cílem je obhájit, vysvětlit podstatu a přínos svých návrhů a získat souhlas a podporu nadřízeného pro realizaci navrhovaných opatření. V případě vyššího počtu hodnotitelů je možné je zapojit do prezentace a využít role dalších členů představenstva, popř. generálního ředitele banky.

"Reality pro Vás" (Obchodní akvizice)

Účastník je v roli obchodního zástupce realitní kanceláře Bydlení pro Vás, s.r.o. a po předchozím telefonátu se osobně potkává s potenciálním klientem nebo klientkou. Účastník má k dispozici katalog nemovitostí nabízených realitní kanceláří, s nímž se seznamuje v rámci samostatné přípravy na akviziční schůzku. Cílem účastníka je získat klienta do svého zákaznického portfolia, optimální variantou je prodat nemovitost z aktuální nabídky a vyřešit situaci klienta.

"Tidy" (Obchodní akvizice)

Účastník je v roli obchodního zástupce úklidové firmy TIDY, s.r.o. a od svého známého získal kontakt na potenciálního klienta, ředitele pro správu a zabezpečení budov nadnárodní logistické firmy ALONG. Ta se právě stěhuje do nového logistického centra. Před ředitelem tak vyvstává otázka zajištění správy a údržby, kterou bude řešit na osobní schůzce s obchodním zástupcem. Cílem účastníka je klienta přesvědčit a zaujmout prezentací sebe i firmy a získat jej jako VIP klienta do svého zákaznického portfolia.

"IT Solutions" (Vedení porady)

Účastník je v pozici jednoho ze dvou majitelů IT firmy, která je úspěšná, interně se ale potýká s potížemi různého charakteru (vyšší fluktuace, standardizace interních procesů, způsob odměňování, demotivace a přetížení lidí, změna ve firemní strategii). Některé problémy „probublávaly" na povrch delší dobu a jsou zákonitým důsledkem růstu firmy, jiné se nově objevují nebo se potvrzují ve výsledcích interního průzkumu spokojenosti zaměstnanců. Úkolem účastníka je vést poradu se svými přímými podřízenými liniovými manažery. Každý z nich má na starosti jednu ze tří divizí firmy, ty mezi sebou spolupracují, a se situací ve firmě i s výsledky průzkumu spokojenosti jsou obeznámeni. Od účastníka se očekávají výstupy porady v podobě návrhů opatření. Cesta dosažení cíle záleží na volbě samotného účastníka; může tak např. prezentovat vlastní návrhy řešení nebo pojmout poradu jako řešitelský workshop a být v roli facilitátora. Účastníka lze po situaci vyzvat ke krátké prezentaci výstupů, které by v duchu modelové situace prezentoval dále druhému majiteli firmy.

"YOURBANK" (Zpětná vazba a zadání úkolu podřízenému)

Účastník, vedoucí projektového týmu pracující v bankovní společnosti se setkává se členem projektového týmu. Cílem účastníka v první části zadání je přimět člena týmu ke změně jeho chování v oblasti spolupráce s kolegy a komunikace s ostatními odděleními. Cílem druhé části je zadat členovi týmu úkol setkat se s manažery jednotlivých oddělení a na základě jejich podnětů upravit stávající metodiku pro přidělování přístupových práv.

"My CAR" (Zpětná vazba a zadání úkolu podřízenému)

Účastník je v roli obchodního ředitele výrobního podniku a setkává se se svým podřízeným manažerem, vedoucím jedné z obchodních poboček. Cílem účastníka je dovést podřízeného ke změně jeho manažerského stylu (zlepšit dovednost poskytování zpětné vazby, s akcentem na sdělování negativ a nepopulárních informací) a pracovního stylu (zvýšit systematičnost, pečlivost a metodičnost). Dále má účastník za cíl motivovat podřízeného a získat jej pro nové úkoly (převzít vedení jiné, méně úspěšné pobočky, realizace auditu stávajících podřízených a provedení nutných personálních změn).

"Moss IT Company" (Vyjednávání s kolegou)

Účastník, projektový manažer IT firmy zodpovědný za vývoj nového produktu, má k dispozici výstupy z auditu celého projektu, který si objednal management společnosti. Účastník se setkává s vedoucím obchodního týmu, kterému má vysvětlit situaci a získat jej pro své návrhy. Cílem účastníka je dosáhnout vzájemné dohody.

"Shoo Company" (Týmová práce)

Účastníci mají k dispozici informace z průzkumu spokojenosti zaměstnanců nadnárodní obuvnické společnosti SHOO, která vznikla v loňském roce fúzí dvou firem. Větší část informací mají k dispozici všichni účastníci. Dílčí informace, zejména týkající se lokálních výstupů průzkumu v jednotlivých zemích, mají pouze někteří účastníci. Úkolem účastníků je navrhnout konkrétní aktivity, které budou realizovány v tomto roce a posílí vnímání jedné společné značky a přispějí ke sjednocení firemní kultury. Účastníci by měli své návrhy konkretizovat (navrhnout motto, časový harmonogram, způsob měření úspěchu). Výstupy týmové práce mohou prezentovat svým nadřízeným.

"Perpetum mobile" (Týmová práce)

Účastníci mají k dispozici údaje o firmě, která se zaměřuje na vývoj špičkových technologií pro průmysl, vědu a vojenství. Ve firmě došlo k odcizení materiálů, které obsahovaly důležité informace a tím mohly být zajímavé pro konkurenci. K odcizení došlo i přes vysoké zabezpečení kanceláří. Těch je celkem pět a stejný počet pracovníků měl v inkriminované době přístup k odcizeným materiálům. V závislosti na počtu účastníků buď pracuje každý účastník s různými informacemi (při počtu 3, 4, 6 nebo 8 účastníků), anebo všichni účastníci ke svým informacím obdrží navíc část stejných informací (při počtu 5 nebo 7 účastníků). Informace jsou účastníkům rozdávány náhodně. Úkolem účastníků je v rámci společné týmové práce analyzovat situaci a dojít optimálně k jednoznačným závěrům (ke shodě v odpovědích na dvě otázky vyplývající ze zadání). Po společné práci lze skupinu vyzvat k shrnutí týmového závěru. Forma prezentace je pak ponechána na vzájemné dohodě účastníků.

"Laboratoř – N0 015" (Týmová práce)

Účastníci mají k dispozici základní údaje o Výzkumném ústavu pro genetiku a biochemii, kde došlo k odcizení materiálů, důležitých k dokončení projektu. Na projektu spolupracovalo pět kolegyň. Účastníci jsou v rolích vyšetřovatelů a jejich úkolem je v rámci společné týmové práce analyzovat situaci a vypátrat viníka. K dispozici přitom mají vyšetřovací spis s různými informacemi. Po společné práci bude tým prezentovat své závěry svému nadřízenému, kterého bude představovat jeden z hodnotitelů. Uchopení a forma prezentace je zcela na účastnících.

"Bankovní dům KASA" (Telefonické vymáhání pohledávek)

Účastník, operátor pro telefonické vymáhání pohledávek má za úkol se ve dvou simulovaných telefonických jednáních domluvit s neplatícím klientem na termínu uhrazení dlužné částky. K dispozici má informace o klientech a schéma telefonického rozhovoru.

"Jazykové centrum" (Případová studie/prezentace)

Účastníci jsou v roli konzultanta pro oblast zvyšování efektivity řízení a optimalizace rizik pro firmy v SME segmentu. Obrátil se na ně nový zákazník, dva jednatelé firmy Jazykové centrum, s.r.o., s cílem: získat lepší přehled o finančních tocích ve firmě, optimalizovat firemní finance, standardizovat přístup k ekonomice firmy a také najít možnosti a zdroje pro financování nového interaktivního portálu pro studium jazyků on-line formou. Účastníci mají k dispozici určité údaje i informace přímo od jednatelů a také rozvahu, manažerský report a přehled výsledků z účetního systému. Úkolem účastníků je samostatně analyzovat situaci firmy a dané podklady a navrhnout konkrétní opatření a kroky, vedoucí k naplnění poptávky zákazníka. Své návrhy budou zpracovávat písemnou formou a následně prezentovat hodnotitelům, kteří budou v rolích jednatelů firmy. Sparing-partneři budou v rámci prezentace po účastníkovi žádat konkrétní závěry z analýzy a návrhy opatření do budoucna, dále pojmenování přínosů do praxe včetně možných rizik, časového rámce, odhadu nákladů a podmínek nutných pro realizaci atd.

"Procesní mapa - individuální řešení"

Účastníci mají k dispozici procesní mapu, která zobrazuje stávající proces plánování a realizace interních školení pro zaměstnance modelové firmy. Úkolem účastníků je samostatně analyzovat daný proces, odhalit nejméně dvě neefektivní místa procesu a navrhnout možná zlepšení. Mají také za úkol popsat další problémy, které mohou ze stávajícího procesu dále vyplývat. Individuální práce probíhá samostatně a v písemné formě. V další části budou svůj návrh individuálně prezentovat hodnotitelům, kteří se ocitnou v rolích sparing-partnerů – HR manažera a kolegy z týmu. Sparing-partneři budou v rámci prezentace po účastníkovi žádat konkrétní návrhy, pojmenování přínosů a dopadů do praxe včetně možných rizik, stanovení dalších kroků apod.

"Cestovní kancelář Cottage Tour" (Telefonické řešení obtížné situace s klientem)

Účastník, pracovník cestovní kanceláře telefonicky řeší s klientem problematickou situaci. Chalupa, kterou si klient vybral na týdenní rekreaci a zaplatil zálohu za pobyt, je obsazena. Účastník má k dispozici informace o rezervacích pobytů, provedených platbách (zálohy na pobyt), mapu dalších rekreačních lokalit a všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu po internetu. Úkolem účastníka je nalézt pro klienta jinou variantu ubytování a vyřešit situaci k jeho spokojenosti.

"Shoo Company" (Jednání s kolegou)

Účastník, specialista v oddělení Marketingu v nadnárodní obuvnické společnosti je pověřen svým nadřízeným sejít se s Vedoucím oddělení Product managementu. Účastník potřebuje od Vedoucího oddělení Product managementu podklady pro připravovanou kampaň na nový výrobek. Zároveň potřebuje zjednat nápravu v dílčích oblastech vzájemné spolupráce (pozdní informování, dodávání podkladů s chybami, neochota). Účastník chce více informací o práci a dění v Product managementu. Cílem účastníka je dohoda.

"Bydlení pro život" (In basket - Případová studie)

Účastník, realitní makléř a obchodní zástupce realitní společnosti má povinnost sdílet svůj pracovní kalendář v Outlooku se svým nadřízeným, aby byl informován o jeho aktivitách. Účastník má za úkol naplánovat a zorganizovat své pracovní povinnosti (akviziční telefonáty, schůzky s klienty, kampaně, nabídka nových produktů) na následujících 5 pracovních dnů do podoby kalendáře v Outlooku.

"Merkur" (Týmová práce)

Účastníci jsou rozděleni do dvou týmů. Losují si svou roli v týmu, podle které obdrží pomůcky potřebné pro realizaci dané stavby. Každý rovněž má k dispozici svou specifickou instrukci. Účastníci vědí, že během týmové spolupráce si nemohou vyměňovat ani půjčovat pomůcky. Cílem každého týmu je v rámci zadaného času postavit stavbu, resp. se co nejvíce přiblížit její finální podobě. Po společné práci probíhá reflexe týmů a v závislosti na časových možnostech lze týmy vyzvat k vzájemné prezentaci svého týmového výsledku.

"KM Ložiska" (Zpětná vazba a zadání úkolu podřízenému)

Účastník je v roli ředitele výrobního podniku a setkává se se svým podřízeným manažerem, vedoucím jedné z výroben. Cílem účastníka je dovést podřízeného ke změně jeho manažerských dovedností a pracovního stylu, resp. celkového přístupu. Dále má účastník za cíl motivovat podřízeného a získat jej pro změny a nové úkoly.

Vychytávky.CZ

Zjistíte, zda vaši kandidáti dokážou pracovat jako tým a společně splnit daný úkol.
Účastníci se nejdříve samostatně, poté týmově rozhodují, jaké novinky budou zařazeny do produktového portfolia firmy. Dokážou obhájit své vlastní návrhy a dojít ke společnému konsensu? A jak a nakolik přesvědčí svého nadřízeného o svých záměrech?

ToolTech

Zjistíte, jak vaši kandidáti zvládnou vyjednávání s obchodním partnerem a zda se jim podaří docílit vzájemné dohody.
Účastník v roli obchodního ředitele firmy, provozující síť prodejen s technikou a nářadím, vyjednává se svým obchodním partnerem. Tím je obchodní ředitel společnosti, která je současně zákazníkem i dodavatelem účastníkovy firmy. Agenda pro jednání je rozsáhlá a času není mnoho. Podaří se účastníkovi vyjednat nové obchodní podmínky a dosáhnout vzájemných dohod?

Insurance company

Zjistíte, zda vaši kandidáti dokážou pohotově analyzovat informace a současně pracovat v týmu.
Pojišťovací společnost se interně potýká hned s několika problémy. Účastníci nejdříve samostatně analyzují dostupné informace, určují priority a navrhují řešení. Obdobný úkol je čeká v týmu, kde však musí zvolit efektivní spolupráci, aby došli vzájemné dohodě a společnému cíli. Podaří se jim to? A dokážou jako tým obhájit své řešení před členy top managementu?

Top Bank

Zjistíte, zda vaši kandidáti zvládnou pohotově analyzovat informace a navrhovat koncepční řešení. Ověříte si, zda dokážou vystupovat přesvědčivě a získat náročného partnera pro své návrhy.
Účastník je manažerem IT útvaru v bance, která má na trhu silný kredit. Každoročně realizuje interní průzkum spokojenosti s kvalitou práce jednotlivých útvarů. Před manažerem stojí výzva – efektivně naložit se závěry průzkumu a prezentovat své návrhy nadřízenému. Jak si poradí s méně optimistickými výstupy z průzkumu? Jakou zvolí strategii pro zvýšení reputace svého útvaru? A jak se mu povede získat podporu člena představenstva?

MERKUR

Zjistíte, jak účastníci nebo vaši kandidáti dokážou „prolomit ledy“ při týmové spolupráci vedené hravou formou. Účastníci se na chvíli stanou dětmi. Přesto se od nich očekává reálná spolupráce. Každý z nich v týmu zaujme svou roli a obdrží specifickou instrukci. Podaří se jim vzájemně se dohodnout a postavit např. letadlo? A dokážou „nakoupit“ druhý tým pro svůj výtvor?

REALITY pro vás

Zjistíte, jak vaši kandidáti prezentují firmu, nabídku a sebe v roli obchodníka. Ověříte si, zda dokážou zaujmout a získat nového klienta. Obchodní zástupce realitní kanceláře má schůzku s potenciálním klientem, který potřebuje naléhavě vyřešit své bytové potřeby. Pro obchodníka ovšem nebude jednoduché jej získat do svého zákaznického portfolia - konkurence je široká, nemovitostí na trhu velké množství, klient má své představy a možnosti… Podaří se obchodníkovi odhalit klientovy priority a uplatnit prodejní dovednosti pro úspěšnou akvizici?

TIDY

Zjistíte, jak vaši kandidáti prezentují firmu, nabídku a sebe v roli obchodníka. Ověříte si, zda dokážou zaujmout a získat nového klienta... Obchodní zástupce firmy, která se specializuje na úklidové práce, má schůzku s ředitelem pro správu a zabezpečení budov nadnárodní logistické společnosti. Jedná se potenciálně o stěžejní akvizici VIP klienta a obchodník má nyní jedinečnou příležitost rozšířit své portfolio firemních zákazníků. Klient je ovšem náročný a nepřístupný, nebude lehké jej zaujmout a přesvědčit. Dokáže obchodník využít své prodejní dovednosti, charisma a schopnosti pro tuto akvizici?

IT Solutions

Zjistíte, jak vaši kandidáti dokážou analyzovat informace, určit priority i řešit složité situace. Současně si zmapujete jejich manažerský styl a úroveň dovedností práce s lidmi. Spolumajitel firmy se nachází ve skutečně nezáviděníhodné situaci. Zatímco firmě se obchodně daří, interně se zde začínají objevovat trhliny a obtíže různého charakteru (procesní, personální i strategické). Jak přistoupí k situaci? Bude problémy řešit samostatně, anebo zvolí manažerskou cestu a zapojí své přímé podřízené? A dokáže je udržet a motivovat k setrvání ve firmě a dalším výkonům?

YourBANK

Zjistíte, jak vaši kandidáti zvládnou zhodnotit práci svého podřízeného, motivovat jej a zadat mu nový pracovní úkol. Projektový manažer společně se svým týmem dokončuje TOP projekt roku. Jeho lidé tvoří silný tým, který si poradí s každým úkolem. Jsou sehraní, spolupracují, vzájemně si pomohou. Až na jednoho. Je potřeba, aby i on zapadl do týmu. Za chvíli se s ním má projektový manažer setkat. Podaří se mu pracovníkovi „nastavit zrcadlo“, získat jej pro změnu a ještě mu zadat nový úkol?

MyCar

Zjistíte, jak vaši kandidáti zvládnou zhodnotit práci svého podřízeného, motivovat jej a zadat mu nový pracovní úkol. Ředitel výrobního podniku má před sebou klíčový úkol. Potkává se se svým přímým podřízeným liniovým manažerem. Je to energický člověk, jehož silné stránky odpovídají obchodnímu profilu. Právě jeho přednosti chce ředitel využít na jiné pozici. Bude však schopen jej pro nový úkol a změny získat? Dokáže podřízenému konstruktivně zprostředkovat konkrétní hodnocení jeho výhod i nedostatků? Jaký manažerský styl je pro ředitele typický?

KM Ložiska

Zjistíte, jak vaši kandidáti zvládnou zhodnotit práci svého podřízeného, motivovat jej a zadat mu nový pracovní úkol. Ředitele výrobního podniku čeká důležitá schůzka s jeho přímým podřízeným liniovým manažerem. Ten je svým založením velký znalec technologie výroby a souvisejících věcí, ceněný zejména pro svou odbornost. Jak mu dokáže ředitel zprostředkovat náhled nejen na jeho přednosti, ale také rezervy? A dokáže jej získat za nepříznivých okolností pro změny a nový úkol? Jaký přístup ředitel využívá a jaký manažerský styl preferuje při práci s lidmi?

Moss IT Company

Zjistíte, jak vaši kandidáti zvládnou získat kolegu pro své záměry. Projektový manažer neví, kam dřív skočit, jeho firma prochází fúzí a do toho ještě audit projektu nepřinesl zrovna pozitivní výsledky. V napjaté situaci potřebuje získat kolegu pro změny a už dopředu tuší, že to nebude zrovna snadné přesvědčování, koneckonců s šéfy obchodníků se to musí umět.

Shoo company - týmová práce

Zjistíte, zda vaši kandidáti dokážou pracovat jako tým a společně splnit daný úkol. Vaše společnost nedávno sfúzovala. Její aktuální prioritou je sjednotit firemní kulturu a posílit sounáležitost všech pracovníků společnosti. Podaří se týmu vašich projektových specialistů připravit projekt, který uspěje?

Perpetuum mobile

Zjistíte, zda vaši kandidáti dokážou pohotově analyzovat situaci a současně pracovat v týmu. Společnost zaměřená na vývoj špičkových technologií se dostala do zapeklité situace – došlo zde k odcizení tajných dokumentů. Každý účastník má k dispozici důležité indicie, a pouze prostřednictvím funkční spolupráce mohou účastníci jednotlivé střípky poskládat tak, aby složili kompletní mozaiku. Dostane se skupina k cíli a vypátrá zloděje?