Průzkum spokojenosti

Aneb co všechno byste potřebovali o své firmě a zaměstnancích vědět a možná se bojíte zeptat.

Jsou rozpaky na místě? 

Řada firem se obává realizovat průzkum spokojenosti z celé řady důvodů:

 • bude to drahé,
 • některé věci je možná lepší nevědět,
 • výstupy nás budou zavazovat ke změnám, které dělat nechceme nebo na ně nemáme zdroje,
 • k čemu nám bude nějaké imaginární vyčíslení spokojenosti.

Skutečně kvalitně provedený průzkum spokojenosti je pro firmu vždy přínosem. A co konkrétně může přinést díky originální a propracované metodice právě vaší firmě?

Přínosy průzkumu spokojenosti: 

 • efektivní zacílení personální strategie,
 • alokace prostředků pouze na ty oblasti, kde mohou skutečně zvýšit spokojenost a potažmo i loajalitu zaměstnanců bez nutnosti celkového navýšení nákladů,
 • zmapování postojů a názorů zaměstnanců, potvrzení či naopak vyvrácení předpokladů, mýtů a stereotypů,
 • identifikace skupin nejvíce ohrožených fluktuací, konkurenčními nabídkami, poklesem výkonu,
 • strukturovanou představu nejen o celkové spokojenosti, ale i o spokojenosti v různých dílčích oblastech,
 • srovnání aktuální spokojenosti s reálnými požadavky zaměstnanců na změnu (to, že s něčím nejsou spokojeni, nemusí nutně znamenat, že v dané oblasti očekávají nějaké změny a naopak),
 • konkrétní odpovědi na otázku, jak by to mělo vypadat jinak a jaká opatření zrealizovat.

Jak to vnímají zaměstnanci?

Korektně provedený průzkum, zajišťující nejen bezpečnost a dostatečnou anonymitu odpovědí, ale zejména pak zpětnou vazbu na výstupy má řadu pozitivních dopadů na zaměstnance ještě před zrealizováním případných opatření:

 • zvýšení prestiže firmy,
 • celkové zlepšení komunikace napříč firmou,
 • posílení motivace skrze pocit, že „firma se o mne a mé názory skutečně zajímá“,
 • větší identifikace s firemní kulturou (v rámci průzkumu se zaměstnanci zamýšlejí nad věcmi, které jinak vnímají jako samozřejmé),
 • větší ztotožnění se s realizovanými opatřeními. 

Velkou výhodou námi realizovaných průzkumů spokojenosti je jejich snadná administrace, přehlednost výstupů a zaručení anonymity dotazovaných, která je potřebná pro získání relevantních dat. Celý průzkum spokojenosti může být zpracován formou tužka papír nebo elektronicky.

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro motivaci

 

Focus groups

...

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro motivaci

 

360° zpětná vazba

S naší online 360° zpětnou vazbou umíme doslova zázraky na počkání. Ať už chcete využít přednastavených šablon nebo si udělat 360° po svém, příprava i samotná realizace vám zabere chvilku a zajímavé, přehledné a návodné výstupy budete mít obratem. Zbude vám tak čas a energie na to, co je pro úspěšnou 360° skutečně klíčové, tedy na komunikaci s lidmi. A pokud budete mít zájem, rádi vás v tom podpoříme, ať už na startu projektu nebo v rámci zpětných vazeb.

360° zpětná vazba 

Nejkomplexnější pohled na zaměstnance aneb nebojme se zpětné vazby napříč firmou. 360° zpětná vazba je forma hodnocení, kdy hodnotitelem není jen nadřízený manažer, ale i pracovník sám, jeho kolegové a podřízení. Na rozdíl od klasického hodnocení nebývají její výstupy provázány s odměňováním.

360° zpětná vazba je efektivní nástroj pro:

 • hodnocení potenciálu zaměstnanců skrze klíčové kompetence,
 • získání zpětné vazby od nadřízeného, kolegů a podřízených,
 • určení reálnosti sebenáhledu pracovníka,
 • doporučení dalšího rozvoje.

360° zpětná vazba mívá formu dotazníkového šetření, kdy jednotlivé kompetence mohou být hodnoceny formou hodnotících škál, výběru odpovídajících popisů nebo číselnou škálou. Součástí hodnocení je zpravidla také možnost volných komentářů a doporučení pro hodnoceného. Program 360° zpětné vazby lze realizovat také v elektronické podobě. Dotazníky jsou hodnotitelům zasílány prostřednictvím e-mailů obsahujících unikátní odkazy. Tento způsob dotazování je velice efektivní a ve srovnání s tištěnými dotazníky výrazně flexibilnější.

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro řízení kariéry:

 

a pro motivaci

 

Systémy motivace

...

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro motivaci

 

Řešení konfliktů v týmu

...

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro motivaci

 

Benefity a odměňování

...

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro motivaci

 

Psychodiagnostika

Hledáte kvalitní psychodiagnostické osobnostní dotazníky a výkonové testy?

Chcete mít rychlé informace pro své rozhodování?

Vyzkoušejte naši psychodiagnostiku, která je ideálním nástrojem, pokud během náboru či rozvoje potřebujete podpořit svou intuici a postřehy objektivními fakty.

Individuální rozvojové balíčky

Hledáte inspiraci pro stávající rozvojová řešení?

Alternativu katalogových rozvojových aktivit?

Vyzkoušejte naše nové Individuální rozvojové balíčky, jež jsou ideálním prostředkem k doplnění individuálního rozvoje Vašich zaměstnanců.

Assessment store

Realizujete AC/DC sami? Využijte náš Assessment store!

Vybírejte si modelové situace z přehledného katalogu.

Pokud máte specifické potřeby, připravíme pro vás modelové situace či případové studie na míru.

Kontaktujte nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.