Potřebujete efektivněji využít interních zdrojů a rozvinout potenciál vašich lidí? Připravujete pro své zaměstnance individuální nebo týmový rozvojový program? Chtěli byste zapojit manažery do vzdělávání a rozvoje pracovníků a nevíte, jak zajistit, aby to dlouhodobě fungovalo?

Pomůžeme vám doplnit praktické dovednosti a zkušenosti k plánování a řízení programů vzdělávání či on-the-job rozvoje. Naplánujeme a vytvoříme pro vás takový program, který bude fungovat. 

Vzdělávací a rozvojové programy připravujeme tak, aby s minimálními náklady na jednotlivce přinesly firmě maximální měřitelnou hodnotu. Důraz klademe na praktický rozvoj. Ke zvýšení účinnosti programu propojujeme přes diagnostiku vzdělávání se sebepoznáním.

Máme rozsáhlé zkušenosti s přípravou personalistů a manažerů pro roli interních mentorů či koučů.  Poskytujeme externí lektory a certifikované kouče.

Firemní vzdělávání a rozvoj

Zvýšíme efektivitu, výkon a profesionalitu vašich zaměstnanců. Pomůžeme vám plnit vaše náročné cíle a úkoly.

Kombinujeme nejmodernější postupy se zavedenými, a to vždy tak, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku s co nejnižšími náklady. Využíváme propracovaných Development Center (DC), kombinujeme online-offline vzdělávací programy, pracujeme s metodami blended learning či zážitkového učení a aplikujeme celou řadu postupů určených k upevnění získaných znalostí.

S ohledem na firemní potřeby připravujeme krátkodobé i dlouhodobé, týmové i individuální vzdělávací programy. Firemní vzdělávání připravíme buď přímo ve vaší společnosti, nebo vám nabídneme vlastní školící prostory či jiné prostory dle vašich představ.

Pro klienty připravujeme také programy a tréninky v oblasti týmové spolupráce, outdoor aktivit a mnoha dalších. Ať už se jedná o tradiční programy či horké trendy, vždy využíváme dlouholetých zkušeností, které náš seniorní tým při realizacích nasbíral.  

Chceme vzdělávat a rozvíjet naše pracovníky