Metoda BEI (Behavioral Event Interview) se od klasického interview liší tím, že se zjišťuje konkrétní, pozorovatelné chování a činnosti. Vychází z předpokladu, že žádoucí chování v budoucnu lze předpovědět na základě stálého a opakujícího se chování v minulosti. BEI je vhodné použít pro hodnocení dovedností / kompetencí pracovníka nebo uchazeče.

Při náboru zaměstnanců se vždy snažíme o maximální efektivitu. Nedržíme se za každou cenu zaběhaných postupů, vždy hledáme a prověřujeme, co funguje. Každé naše řešení je originál. Každé naše řešení je efektivní. 

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro Nábor