Příprava manažerů na propouštěcí rozhovor

Workshop nebo individuální školení pro personalisty

Smyslem přípravy, vedené většinou formou workshopu nebo individuálního školení, je zejména:

 • vysvětlit účastníkům jejich možnosti při pozitivním ovlivňování postoje manažerů v období propouštění,
 • naučit účastníky pracovat v roli podpory manažerů v období propouštění. Zvýraznění jejich úlohy přispět ke stabilizaci týmů a zvládnutí dopadů propouštění na organizaci (stabilizace týmů, klíčových zaměstnanců).,
 • nabídnout personalistům konkrétní nástroje pro dotažení procesu propouštění po technické, organizační a administrativní stránce,
 • vysvětlit a prakticky předvést uplatnění efektivních principů ve vedení propouštěcího rozhovoru,
 • nabídnout strukturu a pravidla pro zvládnutí propouštěcího rozhovoru s konkrétním (náročným) typem zaměstnance,
 • v případě poptávky účastníků umožnit i zkrácený nácvik propouštěcího rozhovoru včetně typických náročných situací,
 • vhodně načasovat realizaci workshopu, aby bezprostředně předcházel samotnému propouštění.

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro outplacement

 

Online diagnostika pro outplacement

Online diagnostika může v procesu outplacementu sehrát rozhodující roli - poskytne odcházejícím pracovníkům cenné informace pro jejich další kariéru a může významně přispět k udržení dobrého jména firmy. 

Je to metoda nenáročná na čas a zdroje, která trefně zvolenou baterií testů a dotazníků dokáže rychle identifikovat silné stránky odcházejícího pracovníka a jeho potenciál. Ten může výsledky a doporučení velmi efektivně využít při hledání nového místa. 

Účastníci vyplňují testy dotazníky online. Výstupy mohou být ihned po vyplnění k dispozici ať už jim, nebo pracovníkům HR či manažerům. Ideální je navazující rozvojový rozhovor či konzultace, kdy je možné výstupy z diagnostiky více rozebrat, propojovat s motivací a ambicemi účastníka.

Baterie vhodné pro outplacement:

Multifaktorový osobnostní profil

Kariérový kompas

Dotazník zvládání zátěže

Abstraktní myšlení BASIC

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro outplacement

 

Kariérové poradenství

Formou individuálních konzultací poskytujeme konkrétní informace související s kariérou. Nejčastěji se využívá v procesu plánování kariéry a v době významných kariérních milníků a změn (například v rámci outplacementu).

Smyslem konzultace je poskytnout účastníkovi:

 • náhled na osobnostní vlastnosti, které jsou pro rozvoj kariéry určující,
 • ucelenou představu o tom, které stránky osobnosti budou při vykonávání určitého typu práce pomáhat, které naopak bude dobré korigovat,
 • náhled na osobnostní vlastnosti a ambice při hledání dalšího zaměstnání.

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro řízení kariéry:

 

a pro outplacement

 

Orientace na trhu práce

Formou workshopu nebo individuální konzultace připravujeme HR manažery a specialisty k tomu, aby zaměstnancům mohli poskytnout relevantní a strukturované informace o trhu práce, zejména v případě propouštění.

Školení či individuální poradenství poskytujeme i zaměstnancům, jichž se propouštění přímo týká. 

Smyslem je připravit zaměstnance v procesu outplacementu na to,

 • kde začít při hledání nového zaměstnání, jaké mají možnosti,
 • jak rozlišovat seriozní pracovní inzerci od rádoby lákavých nabídek,
 • jak se připravit na přijímací pohovor a jak se během pohovoru chovat.

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro outplacement

 

Koučovací trénink

Tento specifický způsob profesního i osobnostního rozvoje je vhodný zejména pro ty, kterým chybí inspirace, energie či motivace k posunu a změnám a jiné rozvojové nástroje se zde stávají neúčinnými.

V oblasti outplacementu poskytujeme koučovací tréninky nejčastěji personalistům a manažerům, kteří jsou do procesu outplacementu přímo zapojeni.

Cílem koučovacího tréninku je maximální využití potenciálu koučovaného, využití energie pro realizaci změn, vedoucích ke zvýšení výkonnosti. Oblasti koučování, konkrétní cíle a způsob jejich vyhodnocování jsou stanovovány v úvodu koučovacího procesu. Vycházejí z potřeb koučovaného a zástupce zadavatele (sponzora).

Kouč má v tomto procesu úlohu partnera, který pomáhá koučovanému při hledání a vytváření jeho vlastních řešení konkrétních situací. Hlavní úlohou kouče je napomáhat koučovanému při objevování zdrojů jeho vnitřní energie nezbytné k realizaci žádoucích změn. Kouč zde pracuje s technikou sledování fází stuck state a state of excellence v projevu koučovaného.

Hlavní přínosy koučování:

 • zaměřuje se na intenzivní osobní rozvoj koučovaného,
 • pomáhá odstranit psychologická omezení efektivity,
 • vede k vyšší proaktivitě a odpovědnosti koučovaného,
 • podporuje růst výkonnosti a spokojenosti.

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro outplacement

 

 

 

Psychodiagnostika

Hledáte kvalitní psychodiagnostické osobnostní dotazníky a výkonové testy?

Chcete mít rychlé informace pro své rozhodování?

Vyzkoušejte naši psychodiagnostiku, která je ideálním nástrojem, pokud během náboru či rozvoje potřebujete podpořit svou intuici a postřehy objektivními fakty.

Individuální rozvojové balíčky

Hledáte inspiraci pro stávající rozvojová řešení?

Alternativu katalogových rozvojových aktivit?

Vyzkoušejte naše nové Individuální rozvojové balíčky, jež jsou ideálním prostředkem k doplnění individuálního rozvoje Vašich zaměstnanců.

Assessment store

Realizujete AC/DC sami? Využijte náš Assessment store!

Vybírejte si modelové situace z přehledného katalogu.

Pokud máte specifické potřeby, připravíme pro vás modelové situace či případové studie na míru.

Kontaktujte nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.