Konzultace

Konzultace lze využít jak směrem k pracovníkům HR, tak manažerům a samotným talentům. V rámci konzultací nabízíme sdílení našich zkušeností a best practice.

Jako HR odborník tak můžete v rámci odborných konzultací získat cenné inspirace pro efektivní nastavení programu Talent managementu ve firmě, definovat si kritéria talenta, připravit si komunikační strategii, apod.

Jako manažer můžete konzultací využít například pro ujasnění nominací. Po realizaci Development centra u nás můžete získat cennou inspiraci pro další práci s talenty. Poradíme vám konkrétní kroky, jak je motivovat, vést k výkonu apod.

Jste-li "talentem," můžete využít osobních konzultací např. v návaznosti na vypracování online diagnostiky, příp. v podobě zpětné vazby navazující na Development centrum. Získáte tak detailnější vhled do svých předpokladů a rozvojových potřeb, dostane se vám odpovědí na otázky či inspirace k přemýšlení o propojení do praxe.

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro výběr a rozvoj talentů:

{readmore:VÍCE ZDE|readmore}

 

Development centrum

Komplexní diagnostický program zaměřený na zmapování stávající úrovně klíčových kompetencí, na zjištění rozvojového potenciálu a na posílení motivacek dalšímu rozvoji skrze aktivní práci se sebenáhledem. Jedná se o kombinaci aktivit jako jsou modelové situace, interview, případové studie, dotazníky a testy.


Development centrum (DC) je svou konstrukcí zaměřeno zejména na práci s účastníky, jejich sebenáhledem a s motivací k dalšímu rozvoji, čehož je dosaženo:

 • samotným zážitkem – zkušeností s řešením nových a náročných situací,
 • následnou diskuzí po jednotlivých cvičeních využívajících prvky reflexe ze strany účastníků,
 • rozsáhlou a podrobnou zpětnou vazbou s možností přesahu do koučování,
 • poskytnutím písemného výstupu zahrnujícího jak popis výkonu během programu a jeho jednotlivých částí, ale zejména pak konkrétní doporučení pro účastníka a jeho další rozvoj.

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro vzdělávání a rozvoj

 

a pro výběr a rozvoj talentů:

{readmore:VÍCE ZDE|readmore}

 

Identifikační workshop

Identifikační workshop je zpravidla velmi užitečným formátem pro nalezení odpovědí na klíčové otázky ohledně Talent managementu ve firmě.

Workshop vedou velmi zkušení konzultanti, účastní se jej zpravidla vybraní manažeři a zástupci HR.

Na workshopu se mohou hledat odpovědí např. na následující otázky:

 • Jaký talent firma hledá a potřebuje a proč?
 • Jaké množství talentovaných pracovníků hledáme?
 • Podle jakých parametrů budeme talenty nominovat do „poolu“?
 • Jakými metodami budeme výběr případně zužovat na finální počet?
 • Jak budeme s talenty pracovat, rozvíjet je?
 • Co s nimi budeme dělat dál?
 • Jak budeme celý program komunikovat? 

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro výběr a rozvoj talentů:

{readmore:VÍCE ZDE|readmore}

 

Online diagnostika pro talent management

Metoda nenáročná na čas a zdroje, která trefně zvolenou baterií testů a dotazníků dokáže rychle identifikovat případný potenciál pracovníka, včetně jeho potenciálních rizik a rozvojových potřeb.

Účastníci vyplňují testy a dotazníky online. Výstupy mohou být ihned po vyplnění k dispozici ať už jim, nebo pracovníkům HR či manažerům. Ideální je navazující rozvojový rozhovor či konzultace, kdy je možné výstupy z diagnostiky více rozebrat, propojovat s motivací a ambicemi účastníka.

Baterie pro výběr talentů pro management:

Multifaktorový osobnostní profil

Kariérový kompas

Dotazník zvládání zátěže

Abstraktní myšlení BASIC

Baterie pro výběr talentů pro obchod:

Multifaktorový osobnostní profil

Kariérový kompas

Dotazník komunikačního stylu - asertivity

Verbální zdatnost BASIC

Obchodní profil TEST

Baterie pro výběr talentů pro specialistní pozice:

Multifaktorový osobnostní profil

Kariérový kompas

Týmový profil

Verbální zdatnost BASIC

Abstraktní myšlení BASIC

Numerický test

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro výběr a rozvoj talentů:

{readmore:VÍCE ZDE|readmore}

Psychodiagnostika

Hledáte kvalitní psychodiagnostické osobnostní dotazníky a výkonové testy?

Chcete mít rychlé informace pro své rozhodování?

Vyzkoušejte naši psychodiagnostiku, která je ideálním nástrojem, pokud během náboru či rozvoje potřebujete podpořit svou intuici a postřehy objektivními fakty.

Individuální rozvojové balíčky

Hledáte inspiraci pro stávající rozvojová řešení?

Alternativu katalogových rozvojových aktivit?

Vyzkoušejte naše nové Individuální rozvojové balíčky, jež jsou ideálním prostředkem k doplnění individuálního rozvoje Vašich zaměstnanců.

Assessment store

Realizujete AC/DC sami? Využijte náš Assessment store!

Vybírejte si modelové situace z přehledného katalogu.

Pokud máte specifické potřeby, připravíme pro vás modelové situace či případové studie na míru.

Kontaktujte nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.