Development centrum

Komplexní diagnostický program zaměřený na zmapování stávající úrovně klíčových kompetencí, na zjištění rozvojového potenciálu a na posílení motivacek dalšímu rozvoji skrze aktivní práci se sebenáhledem. Jedná se o kombinaci aktivit jako jsou modelové situace, interview, případové studie, dotazníky a testy.


Development centrum (DC) je svou konstrukcí zaměřeno zejména na práci s účastníky, jejich sebenáhledem a s motivací k dalšímu rozvoji, čehož je dosaženo:

  • samotným zážitkem – zkušeností s řešením nových a náročných situací,
  • následnou diskuzí po jednotlivých cvičeních využívajících prvky reflexe ze strany účastníků,
  • rozsáhlou a podrobnou zpětnou vazbou s možností přesahu do koučování,
  • poskytnutím písemného výstupu zahrnujícího jak popis výkonu během programu a jeho jednotlivých částí, ale zejména pak konkrétní doporučení pro účastníka a jeho další rozvoj.

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro vzdělávání a rozvoj

 

a pro výběr a rozvoj talentů:

 

Individuální rozvojový plán

Jsou situace, kdy běžné vzdělávací aktivity ve společnosti nepostihují  individuální potřeby. Pokud je to váš případ, připravíme pro vaše klíčové pracovníky plán rozvoje na míru. Využijeme při tom osmnáctiletých zkušeností našeho týmu seniorních konzultantů.

Součástí plánu je písemný výsledek řízeného rozhovoru s pracovníkem nad výstupy z hodnocení (pravidelné hodnocení manažery, výstupy z AC/DC, psychodiagnostiky, 360° zpětná vazba apod.). Využívá se tehdy, je-li nutné postihnout individuální rozvojové potřeby pracovníka. Obsahuje konkrétní popis rozvojových cílů, oblastí, a metod včetně rozvojového harmonogramu.

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro vzdělávání a rozvoj

 

Týmový rozvojový plán

Jsou situace, kdy běžné vzdělávací aktivity ve společnosti nepostihují  potřeby pracovního týmu. Pokud je to váš případ, připravíme pro vaše týmy plán rozvoje na míru. Využijeme při tom osmnáctiletých zkušeností našeho týmu seniorních konzultantů.

Součástí plánu je písemný výsledek řízených rozhovorů se členy týmu nad výstupy z hodnocení (pravidelné hodnocení manažery, výstupy z AC/DC, psychodiagnostiky, 360° zpětná vazba apod.). Využívá se tehdy, je-li nutné postihnout rozvojové potřeby pracovního týmu. Obsahuje konkrétní popis rozvojových cílů, oblastí, a metod včetně rozvojového harmonogramu.

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro vzdělávání a rozvoj

 

Individuální a skupinové koučování

Koučování je efektivní metodou osobního rozvoje jednotlivce i skupin v organizaci.

Jeho cílem je maximální využití potenciálu koučovaného, využití energie pro realizaci změn, vedoucích ke zvýšení výkonnosti. Oblasti koučování, konkrétní cíle a způsob jejich vyhodnocování jsou stanovovány v úvodu koučovacího procesu. Vycházejí z potřeb koučovaného a zástupce zadavatele (sponzora), kterým je obvykle přímý nadřízený koučovaného.

Kouč má v tomto procesu úlohu partnera, který pomáhá koučovanému při hledání a vytváření jeho vlastních řešení konkrétních situací. Hlavní úlohou kouče je napomáhat koučovanému při objevování zdrojů jeho vnitřní energie nezbytné k realizaci žádoucích změn. Kouč zde pracuje s technikou sledování fází stuck state a state of excellence v projevu koučovaného.

Hlavní přínosy koučování:

  • zaměřuje se na intenzivní osobní rozvoj koučovaného,
  • pomáhá odstranit psychologická omezení efektivity,
  • vede k vyšší proaktivitě a odpovědnosti koučovaného,
  • podporuje růst výkonnosti a spokojenosti.

 

Podívejte se i na další metody, které používáme pro vzdělávání a rozvoj

Psychodiagnostika

Hledáte kvalitní psychodiagnostické osobnostní dotazníky a výkonové testy?

Chcete mít rychlé informace pro své rozhodování?

Vyzkoušejte naši psychodiagnostiku, která je ideálním nástrojem, pokud během náboru či rozvoje potřebujete podpořit svou intuici a postřehy objektivními fakty.

Individuální rozvojové balíčky

Hledáte inspiraci pro stávající rozvojová řešení?

Alternativu katalogových rozvojových aktivit?

Vyzkoušejte naše nové Individuální rozvojové balíčky, jež jsou ideálním prostředkem k doplnění individuálního rozvoje Vašich zaměstnanců.

Assessment store

Realizujete AC/DC sami? Využijte náš Assessment store!

Vybírejte si modelové situace z přehledného katalogu.

Pokud máte specifické potřeby, připravíme pro vás modelové situace či případové studie na míru.

Kontaktujte nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.