fbpx

Z částky životního minima se společně s normativními náklady na bydlení počítává nezabavitelná částka a další hodnoty pro účely srážek ze mzdy.

Částka životního minima je nově od 1. 4. 2022 ve výši 4 250 Kč (dosud to bylo 3 860 Kč). Částka normativních nákladů na bydlení je pro rok 2022 na 6 815 Kč (Nařízení vlády 507/2021 Sb.). Součet těchto částek činí 11 065 Kč (4 250 + 6 815). Díky této změně životního minima dochází k úpravě nezabavitelných částek a to takto:

Nezabavitelné částky (od dubna 2022):

 • základní částka na osobu povinného 8 298,75 Kč (3/4 z (4 250 + 6 815 = 11 065), dosud to bylo 8 006,25 Kč,
 • na vyživované osoby 2 766,25 Kč (8 298,75 : 3), dosud se jednalo o 2 668,75 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima a normativních nákladů na bydlení, tj. (4 250 + 6 815) x 2 = 22 130 Kč (dosud 21 350 Kč).

Maximální možná výše třetin tak činí 7 376 Kč (dosud 7 116 Kč).

Vzhledem k tomu, že výše uvedené sazby platí od 1. 4. 2022, budou tak poprvé použity až pro výplatní období duben 2022. Při srážkách z březnové výplaty roku 2022 se použijí ještě dříve platné hodnoty, které platily do 31. 3. 2022!

 

Máme pro Vás máme připravený videokurz, který napomůže kompletnímu pochopení problematiky srážek ze mzdy:  Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence 2022 (délka = 4 hodiny).

Jedná se o kompletní objasnění všech pravidel výpočtů exekučních i insolvenčních srážek na modelových příkladech.

Co Vám videokurz přinese?

Cílem videokurzu je seznámit účastníky se všemi záležitostmi, jež jsou podstatné pro správné postupy při zpracování exekučních a insolvenčních srážek ve mzdové agendě.

Komu videokurz doporučujeme?

Videokurz je určen pro začínající i pokročilé mzdové účetní, personalisty, případně vedoucí zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled na tuto širokou problematikou a být v souladu s legislativními postupy při provádění exekučních i insolvenčních srážek.

Program

 • Normativní náklady na bydlení
 • Srážky bez souhlasu a se souhlasem
 • Srážky přednostní a nepřednostní
 • Nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy, nezabavitelná částka a vyživované osoby
 • Povinnosti zaměstnavatele při přijetí nového zaměstnance ve vztahu ke srážkám
 • Povinnosti při ukončení zaměstnání ve vztahu ke srážkám ze mzdy, zápočtový list
 • První a další plátce mzdy
 • Postup při výpočtu srážek
 • Povinnosti plátce příjmu
 • Souběh exekucí
 • Problematika daňových bonusů, přeplatků z ročního zúčtování i odstupného
 • Problematika výživného + novinka od 1. 7. 2021: náhradní výživné v příkladech a názorných grafických animacích
 • Sankce při porušení povinností
 • Praktické příklady na jednotlivé druhy srážek
 • Dohody o srážce ze mzdy podle občanského zákoníku
 • Exekuce a dočasná pracovní neschopnost
 • Exekuční srážky při dlouhodobé pracovní neschopnosti, v době pobírání peněžité pomoci v mateřství
 • Doručování exekucí prostřednictvím datové schránky
 • Insolvenční zákon, osobní bankrot zaměstnance, insolvenční rejstřík, insolvenční správce, insolvenční soudce

Cena: 2 200 Kč/účastník. V ceně je možnost jakýchkoli dotazů na autora po zakoupení záznamu.

Pro více informací či objednání videokurzu nás neváhejte kontaktovat na adrese: mzdyapp@tcc.cz.

Tomáš Smutný