fbpx

Kolem částky Normativních nákladů na bydlení panoval od začátku roku díky dvěma protichůdným názorům nebývalý zmatek. Tři insolvenční soudy rozhodly tak, dva naopak. Dokonce jsem se rozhodl komunikovat tuto problematiku i s panem ministrem Ing. Marianem Jurečkou. Ten slíbil, že Nejvyšší soud rozhodne ať tak či onak a zastaví tak aktuální neskutečný chaos. A stalo se!

Dne 8. 6. 2022 rozhodl Nejvyšší soud v následujícím judikátu takto:  

Nejvyšší soud tedy uzavírá, že při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). To platí i při určení nezabavitelné částky pro účely určení výše splátky (insolvenčního) dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona).

Celý judikát je k dispozici zde.

Tím snad došlo k jednoznačnému sjednocení postupů pro exekuce i insolvence.

Platná částka normativních nákladů na bydlení je tedy od 1. ledna 2022 ve výši 7 935 Kč.

To má tedy bezprostřední vliv na výši nezabavitelných částek a dalších hodnot, které telegraficky uvádíme. Mezitím došlo k zvýšení životního minima jednotlivce od 1. dubna 2022 (4 250 Kč) detailněji v tomto článku.

Nezabavitelná částka na povinného tak od 1. 4. 2022 činí:

3/4 × (4 250 Kč + 7 935 Kč) = 9 138,75

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

1/3 × 9 138,75 Kč = 3 046,25

Hranice pro vznik částky zabavitelné bez omezení

2 x (4 250 Kč + 7 935 Kč) = 24 370

Maximální výše jedné třetiny zbytku čisté mzdy pak vychází: 8 123 .

 

Máme pro Vás máme připravený videokurz, který napomůže kompletnímu pochopení problematiky srážek ze mzdy:  Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence 2022 (délka = 4 hodiny).

Jedná se o kompletní objasnění všech pravidel výpočtů exekučních i insolvenčních srážek na modelových příkladech.

Co Vám videokurz přinese?

Cílem videokurzu je seznámit účastníky se všemi záležitostmi, jež jsou podstatné pro správné postupy při zpracování exekučních a insolvenčních srážek ve mzdové agendě.

Komu videokurz doporučujeme?

Videokurz je určen pro začínající i pokročilé mzdové účetní, personalisty, případně vedoucí zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled na tuto širokou problematikou a být v souladu s legislativními postupy při provádění exekučních i insolvenčních srážek.

Program

 • Normativní náklady na bydlení
 • Srážky bez souhlasu a se souhlasem
 • Srážky přednostní a nepřednostní
 • Nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy, nezabavitelná částka a vyživované osoby
 • Povinnosti zaměstnavatele při přijetí nového zaměstnance ve vztahu ke srážkám
 • Povinnosti při ukončení zaměstnání ve vztahu ke srážkám ze mzdy, zápočtový list
 • První a další plátce mzdy
 • Postup při výpočtu srážek
 • Povinnosti plátce příjmu
 • Souběh exekucí
 • Problematika daňových bonusů, přeplatků z ročního zúčtování i odstupného
 • Problematika výživného + novinka od 1. 7. 2021: náhradní výživné v příkladech a názorných grafických animacích
 • Sankce při porušení povinností
 • Praktické příklady na jednotlivé druhy srážek
 • Dohody o srážce ze mzdy podle občanského zákoníku
 • Exekuce a dočasná pracovní neschopnost
 • Exekuční srážky při dlouhodobé pracovní neschopnosti, v době pobírání peněžité pomoci v mateřství
 • Doručování exekucí prostřednictvím datové schránky
 • Insolvenční zákon, osobní bankrot zaměstnance, insolvenční rejstřík, insolvenční správce, insolvenční soudce

Cena: 2 200 Kč/účastník. V ceně je možnost jakýchkoli dotazů na autora po zakoupení záznamu.

Pro více informací či objednání videokurzu nás neváhejte kontaktovat na adrese: mzdyapp@tcc.cz.