fbpx

Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení novelu zákona obsaženou ve sněmovním tisku 166 o veřejném zdravotním pojištění a tuto novelu odsouhlasil i Senát dne 27. 7. 2022. Novela snižuje měsíční platbu ze státního rozpočtu za tzv. státní pojištěnce z 1 967 Kč na 1 487 Kč. Průměrná měsíční platba za celý rok 2022 tak dosáhne výše 1 767 Kč, čímž zůstane zachována na úrovni roku 2021. Platba pochopitelně vychází z vyměřovacího základu, z něhož u pojištěnců odvádí pojistné na konkrétní pojišťovnu stát. Tato hodnota se měnila do této chvíle nařízením vlády a pro období leden až červenec 2022 činí hodnotu 14 570 Kč.

Výše uvedená novela mění aktuálně platnou hodnotu vyměřovacího základu z 14 570 Kč na částku 11 014 od srpna 2022.
Poznámka: Zákon zatím nebyl publikován ve Sbírce zákonů. Zbývá však, aby novelu podepsal prezident a následně byla zveřejněna, poté se dalším dnem stává účinnou. To vše se předpokládám během srpna bez problémů stihne.

Změna se v mzdové agendě dotýká firem, jenž zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením v průměrných evidenčních stavech, nebo působí na chráněném trhu práce a zároveň zaměstnávají zaměstnance s přiznanými invalidními důchody jakéhokoli stupně. U zaměstnanců, u takovýchto zaměstnavatelů pracujících, dochází k tzv. snížení reálně dosaženého vyměřovacího základu zdravotního pojistného o vyměřovací základ za nějž je plátcem pojistného stát. Jedná se o jakousi motivaci státu pro poživatele invalidních důchodů, aby pracovali právě u výše jmenovaných zaměstnavatelů.

Prakticky to znamená, že u osob, za které je plátcem zdravotního pojištění stát a zároveň mají přiznaný invalidní důchod jakéhokoli stupně a zároveň jsou zaměstnáni u zaměstnavatele s více než 50 % zdravotně postižených v průměrných evidenčních stavech (podmínka musí platit každý měsíc) se poníží vyměřovací základ těchto zaměstnanců pro odvod zdravotního pojištění o hodnotu 11 014 Kč (od srpna 2022).

Příklad:

Zaměstnanec je poživatelem invalidního důchodu a pracuje v rámci pracovního poměru ve společnosti působící na chráněném trhu práce, která zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. V měsíci srpnu 2022 si zaměstnanec vydělal 15 405 Kč a v tomto měsíci činil též přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením více než 50 % z celkového počtu všech zaměstnanců v této firmě.

Řešení

Zdravotní pojistné bude u tohoto zaměstnance odvedeno v této výši:

(15 405 – 11 014) x 13,5 % = 592,78 Kč, po zaokrouhlení na korunu nahoru 593 Kč

zaměstnanci se srazí ze mzdy 593 : 3 = 197,66 Kč, po zaokrouhlení na korunu nahoru 198

zaměstnavatel uhradí ze svých nákladů 593 – 198 = 395

K novele byl zároveň připojen pozměňovací návrh obsahující transparentní valorizační mechanismus. S jeho využitím bude příspěvek za státní pojištěnce každoročně automaticky valorizován obdobným způsobem jako v případě valorizace důchodů, tedy na základě vývoje reálných mezd a inflace. Tyto údaje jsou běžně sledované a predikované v rámci makroekonomické predikce ČR, kterou pro účely příprav návrhů státního rozpočtu pravidelně připravuje Ministerstvo financí a nezávisle hodnotí Výbor pro rozpočtové prognózy. Oproti jiným diskutovaným možnostem řešení tento přístup reflektuje mimořádné negativní nákladové (inflační) šoky. Dopady stárnutí populace se navíc budou projevovat nejen v důchodovém systému, ale též v systému veřejného zdravotního pojištění, proto je logické použít v obou systémech obdobný valorizační mechanismus.

Valorizace podle tohoto schématu se plně uplatní v letech 2024 a 2025, což podle aktuálních predikcí představuje měsíční částky 1 982 Kč a 2 022 Kč za jednoho pojištěnce. Pro rok 2023 byla stanovena na základě politické dohody v rámci koalice, výchozí hodnota 1 900 Kč, a tedy vyměřovací základ 14 074 (platnost od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023).

Doposud zákon umožňoval kabinetu měnit každý rok nařízením vlády tzv. vyměřovací základ a tím pádem i výši platby za státní pojištěnce na další rok. Po publikaci zákona ve sbírce zákonů bude vývoj hodnoty vyměřovacího základu do budoucna predikovatelný a jasný.

 

Tomáš Smutný