fbpx

Jak jsme Vás informovali v posledním článku, Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení novelu zákona obsaženou ve sněmovním tisku 166 o veřejném zdravotním pojištění a tuto novelu odsouhlasil i Senát dne 27. 7. 2022. Novela snižuje měsíční platbu ze státního rozpočtu za tzv. státní pojištěnce z 1 967 Kč na 1 487 Kč. Průměrná měsíční platba za celý rok 2022 tak dosáhne výše 1 767 Kč, čímž zůstane zachována na úrovni roku 2021. Platba pochopitelně vychází z vyměřovacího základu, z něhož u pojištěnců odvádí pojistné na konkrétní pojišťovnu stát. Tato hodnota se měnila do této chvíle nařízením vlády a pro období leden až červenec 2022 činí hodnotu 14 570 Kč.

Výše uvedená novela mění aktuálně platnou hodnotu vyměřovacího základu z 14 570 Kč na částku 11 014 Kč od srpna 2022. Zbýval jen podpis prezidenta, ale to se nestalo.

Dne 15. 8. 2022 prezident republiky vetoval zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Prezident republiky napsal předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové dopis, ve kterém své rozhodnutí zdůvodnil takto:

Vážená paní předsedkyně,

dne 28. července 2022 jste mi postoupila k podpisu zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon na základě čl. 50 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Poslanecké sněmovně vracím, a to z těchto důvodů:

Cílem přijatého a v původním vládním návrhu obsaženého opatření je především úspora výdajů státního rozpočtu na letošní rok ve výši 14 mld. Kč, které má být dosaženo snížením příjmů veřejného zdravotního pojištění, a to v důsledku zmrazení platby za tzv. státní pojištěnce na úroveň roku 2021. Jde o opatření, které za současné nepříznivé ekonomické situace bude mít negativní dopad na kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Na tuto skutečnost upozorňují i zástupci České lékařské komory, kteří nesouhlas se snižováním výdajů na zdravotnictví odůvodňují zejména vysokou mírou inflace, dále pak tím, že epidemie Covid-19 ještě zdaleka neskončila, jakož i potřebou řešit důsledky odložené zdravotní péče s epidemií související. To vše si vyžádá vysoké náklady, s nimiž se poskytovatelé zdravotních služeb budou muset v současnosti, ale i v následujícím období vyrovnávat. Na problematičnost snížení plateb za tzv. státní pojištěnce poukazují i zástupci zdravotních pojišťoven, kteří konstatují, že dalších cca 14 mld. Kč poklesu příjmů již nepokryjí zůstatky na svých účtech a část nezaplacených nákladů se tak přesune do dalšího roku; přitom jen pro letošní rok zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven počítají s deficitem 9,5 mld. Kč. Vážné argumenty, a to i k rozšíření návrhu zákona nad rámec původního vládního návrhu zákona, vznesla ve svých vystoupeních v Poslanecké sněmovně i řada poslanců – lékařů, uvědomujících si složitost současné i budoucí situace ve zdravotnictví a poukazujících na to, že přijatá zákonná úprava ohrožuje zachování kvality a dostupnosti zdravotní péče a vůbec neřeší jejich nezbytné zlepšování.

Protože jsem přesvědčen o důležitosti uváděných argumentů, rozhodl jsem se zákon vrátit Poslanecké sněmovně a dát tak poslancům příležitost přijatý zákon ještě jednou posoudit a vzít v úvahu jeho negativní dopady.

Nic tedy není definitivní a bude třeba si počkat na dohru na půdě Poslanecké sněmovny. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

 

Tomáš Smutný