fbpx

Nebývale vysoké ceny pohonných hmot se po pouhých třech měsících znovu projevily zvýšením sazeb pro účely cestovních náhrad. Vyhláška 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Tuzemské stravné:

Sazby stravného za každý kalendářní den pracovní cesty zaměstnance (s výjimkou níže uvedených zaměstnanců odměňovaných platem) činí nejméně:

  • 120 Kč (dosud 99 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 181 Kč (dosud 151 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 284 Kč (dosud 237 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazby stravného za každý kalendářní den pracovní cesty zaměstnanců odměňovaných platem (tj. zaměstnanců státu, územních samosprávných celků, státních fondů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti) činí:

  • 120 Kč 142* Kč (dosud 99 Kč až 118* Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 181 Kč 219 Kč (dosud 151 Kč až 182 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 284 Kč 340 Kč (dosud 237 Kč až 283 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

** maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hodin ve výši 142 Kč pro směnu odpracovanou od 20. 8. 2022 odpovídá "daňově optimální" stravenka 180 (180,73 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně činí 99,40 Kč, zatímco do data 19. 8. 2022 platilo že: maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hodin ve výši 118 Kč od 1. 1. do 19. 8. 2022 odpovídá "daňově optimální" stravenka 150 Kč (150,18 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně, činila 82,60 Kč.

S účinností od 20. 8. 2022 se zvyšuje výše průměrné ceny pohonné hmoty (konkrétně benzin 98 oktanů) pro poskytnutí cestovních náhrad, kterou zaměstnavatel použije v případě, že zaměstnanec cenu zaměstnavateli hodnověrným způsobem neprokáže. Všechny platné sazby od 20. 8. 2022 tedy jsou:

a)   44,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů – sazba se nemění

b)   51,40 Kč za litr (dříve 40,50 Kč) benzinu automobilového 98 oktanů

c)   47,10 Kč za 1 litr motorové nafty – sazba se nemění

d)   6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny – sazba se nemění

 

Tomáš Smutný