fbpx

Jak jsme Vás informovali v posledním článku, dne 15. 8. 2022 prezident republiky vetoval zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění obsažený v sněmovním tisku 166 o veřejném zdravotním pojištění. Novela snižuje měsíční platbu ze státního rozpočtu za tzv. státní pojištěnce z 1 967 Kč na 1 487 Kč. Průměrná měsíční platba za celý rok 2022 tak dosáhne výše 1 767 Kč, čímž zůstane zachována na úrovni roku 2021. Platba pochopitelně vychází z vyměřovacího základu, z něhož u pojištěnců odvádí pojistné na konkrétní pojišťovnu stát. Tato hodnota se měnila do této chvíle nařízením vlády a pro období leden až 30. srpen 2022 činí hodnotu 14 570 Kč.

Výše uvedená novela mění aktuálně platnou hodnotu vyměřovacího základu z 14 570 Kč na částku 11 014 Kč.

Sněmovna dne 29. 8. 2022 přehlasovala veto prezidenta a sněmovní tisk tak zamířil do Sbírky zákonů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod číslem 260/2022 Sb. dne 30. 8. 2022. Výše uvedená část zákona věnující se snížení platby za státní pojištěnce nabyla účinnosti dne 31. 8. 2022 a tím došlo k velmi zajímavé skutečnosti ve vztahu ke mzdové agendě.

Změna se dotýká firem, jenž zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením v průměrných evidenčních stavech, nebo působí na chráněném trhu práce a zároveň zaměstnávají zaměstnance s přiznanými invalidními důchody jakéhokoli stupně. U zaměstnanců, takovýchto zaměstnavatelů, dochází k tzv. snížení reálně dosaženého vyměřovacího základu zdravotního pojistného o vyměřovací základ za nějž je plátcem pojistného stát. Jedná se o jakousi motivaci státu pro poživatele invalidních důchodů, aby pracovali právě u výše jmenovaných zaměstnavatelů.

Prakticky to znamená, že u osob, za které je plátcem zdravotního pojištění stát a zároveň mají přiznaný invalidní důchod jakéhokoli stupně a zároveň jsou zaměstnáni u zaměstnavatele s více než 50 % zdravotně postižených v průměrných evidenčních stavech (podmínka musí platit každý měsíc) se poníží vyměřovací základ těchto zaměstnanců pro odvod zdravotního pojištění právě o hodnotu vyměřovacího základu z něhož za státní pojištěnce platí pojistné stát.

Příklad:

Zaměstnanec je poživatelem invalidního důchodu a pracuje v rámci pracovního poměru ve společnosti působící na chráněném trhu práce, která zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. V měsíci září 2022 si zaměstnanec vydělal 15 405 Kč a v tomto měsíci činil též přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením více než 50 % z celkového počtu všech zaměstnanců v této firmě.

Řešení:

Zdravotní pojistné bude u tohoto zaměstnance odvedeno v této výši:

(15 405 – 11 014) x 13,5 % = 592,78 Kč, po zaokrouhlení na korunu nahoru 593 Kč

zaměstnanci se srazí ze mzdy 593 : 3 = 197,66 Kč, po zaokrouhlení na korunu nahoru 198 Kč

zaměstnavatel uhradí ze svých nákladů 593 – 198 = 395 Kč

V období zpracování mezd srpen 2022 však pro dobu prvních 30 dnů platí vyměřovací základ státních pojištěnců hodnota 14 570 Kč a v poslední den srpna pak platí hodnota 11 014 Kč. Která hodnota se tedy má použít ve výše uvedeném příkladu v srpnu 2022? Ta první, nebo ta druhá? Nebo snad dokonce nějak poměrově přepočtená hodnota?  Zákon na takový stav nepamatuje. Bohužel ani pojišťovny neví. Komunikoval jsem na toto téma přímo s metodikem VZP, ten potom s ostatními metodiky jiných pojišťoven, ale nikdo neví. Proto pojišťovny zaslali dopis na Ministerstvo zdravotnictví s žádostí o výklad, jak tuto záležitost správně řešit. Doporučení VZP je ponechat pro zpracování mezd za srpen 2022 hodnotu 14 570 Kč, pokud by resumé nebylo do uzávěrky mezd tohoto období známo.

Jakmile budeme znát správný výklad Ministerstva zdravotnictví budeme Vás o něm neprodleně informovat.

Doplňme na závěr, že k novele je připojen pozměňovací návrh obsahující transparentní valorizační mechanismus. S jeho využitím bude příspěvek za státní pojištěnce každoročně automaticky valorizován obdobným způsobem jako v případě valorizace důchodů, tedy na základě vývoje reálných mezd a inflace. Tyto údaje jsou běžně sledované a predikované v rámci makroekonomické predikce ČR, kterou pro účely příprav návrhů státního rozpočtu pravidelně připravuje Ministerstvo financí a nezávisle hodnotí Výbor pro rozpočtové prognózy. Oproti jiným diskutovaným možnostem řešení tento přístup reflektuje mimořádné negativní nákladové (inflační) šoky. Dopady stárnutí populace se navíc budou projevovat nejen v důchodovém systému, ale též v systému veřejného zdravotního pojištění, proto je logické použít v obou systémech obdobný valorizační mechanismus.

Valorizace podle tohoto schématu se plně uplatní v letech 2024 a 2025, což podle aktuálních predikcí představuje měsíční částky 1 982 Kč a 2 022 Kč za jednoho pojištěnce. Pro rok 2023 byla stanovena na základě politické dohody v rámci koalice, výchozí hodnota 1 900 Kč, a tedy vyměřovací základ 14 074 Kč (platnost od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023). Zde je účinnost jasná a bezproblémová!

 

Tomáš Smutný