fbpx

Jistě jste všichni zaznamenali mediálně propírané téma týkající se mimořádného jednorázového příspěvku na dítě pro rodiny s nižším ročním příjmem než je 1 milion korun „hrubého“ (detailněji případně zde: https://www.mpsv.cz/jednorazovy-prispevek-na-dite ). Možná však málo kdo z mzdových účetních, tím vás v žádném případě nechci podceňovat, se zamyslel nad tím, zdali tento příspěvek má, respektive může mít nějaký dopad do mzdové a personální agendy, například skrze roční zúčtování.

Finanční správa ČR zveřejnila informace pro plátce daně ze závislé činnosti a poplatníky daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě.

Na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě (dále jen zákon), započaly Úřady práce České republiky – krajské pobočky nebo pobočka pro hlavní město Prahu vyplácet žadatelům za podmínek stanovených tímto zákonem jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč.

Jednorázový příspěvek na dítě poskytuje stát dítěti jako finanční výpomoc s výživou a ostatními osobními náklady a je hrazen ze státního rozpočtu. Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů) se jedná o příjem od daně osvobozený podle § 4 odst. 1 písm. i) – příspěvek z veřejného rozpočtu, a bylo by samozřejmě nelogické, aby se z takového příspěvku ze státního rozpočtu platila daň zpět do státního rozpočtu.

Dále Generální finanční ředitelství upozorňuje na skutečnost, že jednorázový příspěvek na dítě náleží dítěti, které je podle zákona účastníkem řízení, o jehož nároku na příspěvek se rozhoduje.

Z výše uvedeného je tak zřejmé, že pokud bude po skončení zdaňovacího období poplatník uplatňovat ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebo v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění slevu na manžela/manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů (až 24 840 Kč), nebude jednorázový příspěvek na dítě započítáván do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela/manželky.

 

Tomáš Smutný