fbpx

Jistě si vzpomenete, že kolem částky Normativních nákladů na bydlení panoval od začátku roku nebývalý zmatek. Dovolte prosím z důvodu návaznosti jednotlivých informací stručnou rekapitulaci.

Dne 8. 6. 2022 rozhodl Nejvyšší soud v následujícím judikátu takto:  

Nejvyšší soud tedy uzavírá, že při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). To platí i při určení nezabavitelné částky pro účely určení výše splátky (insolvenčního) dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona).

 

Celý judikát je k dispozici zde. Od té chvíle tedy není pochyb, že onu „dodatečnou“ částku navýšení specifikovanou v §26a je nutné brát v potaz z pohledu mzdové (platové) agendy a srážek ze mzdy.  (konec rekapitulace)

 

Od 1. října 2022 se opět mění (díky předpisu 289/2022 Sb.) částka uvedená v § 26a výše uvedeného zákona, čímž dochází od 1. října do 31. prosince 2022 opět ke změně normativních nákladů na bydlení, které mají vliv na nezabavitelné částky i částku, nad níž se sráží bez omezení, a to jak pro exekuce, tak pro insolvence.

Ovšem pozor, v navrhovaném nařízení je dále upraveno i nařízení vlády 595/2006 Sb. o výpočtu nezabavitelných částek, a to konkrétně takto:

„(2) Pro výpočet základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, ani pro stanovení částky, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu bez omezení, se z částky stanovené v nařízení vlády vydaném podle § 26a odst. 4 zákona o státní sociální podpoře použije pouze polovina.“

Platná částka normativních nákladů na bydlení bude tedy od 1. října 2022 ve výši 6 815 Kč + 1 120 + nově (4 500/2) = 10 185 Kč.

To má tedy bezprostřední vliv na výši nezabavitelných částek a dalších hodnot, které telegraficky uvádíme.

Nezabavitelná částka na povinného tak od 1. 10. 2022 činí:

3/4 × (4 620 Kč + 10 185 Kč) = 11 103,75

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

1/3 × 11 103,75 Kč = 3 701,25 Kč

Hranice pro vznik částky zabavitelné bez omezení

2 x (4 620 Kč + 10 185 Kč) = 29 610 Kč

Maximální výše jedné třetiny zbytku čisté mzdy pak vychází: 9 870 Kč

Vzhledem k tomu, že výše uvedené sazby budou platit od 1. 10. 2022, budou tak poprvé použity až pro výplatní období říjen 2022. Při srážkách ze zářijové výplaty roku 2022 se použijí ještě dříve platné hodnoty, které platily do 30. 9. 2022!

PS: od ledna 2023 se téměř jistě znovu zvýší životní minimum jednotlivce, o tom vás budeme detailněji informovat jakmile pokročí legislativní proces stran tohoto zákona.

 

Máme pro vás máme připravený videokurz, který napomůže kompletnímu pochopení problematiky srážek ze mzdy:  Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence 2022 (délka = 4 hodiny).

Jedná se o kompletní objasnění všech pravidel výpočtů exekučních i insolvenčních srážek na modelových příkladech.

Co vám videokurz přinese?

Cílem videokurzu je seznámit účastníky se všemi záležitostmi, jež jsou podstatné pro správné postupy při zpracování exekučních a insolvenčních srážek ve mzdové agendě.

Komu videokurz doporučujeme?

Videokurz je určen pro začínající i pokročilé mzdové účetní, personalisty, případně vedoucí zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled na tuto širokou problematikou a být v souladu s legislativními postupy při provádění exekučních i insolvenčních srážek.

Obsah

 • Normativní náklady na bydlení
 • Srážky bez souhlasu a se souhlasem
 • Srážky přednostní a nepřednostní
 • Nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy, nezabavitelná částka a vyživované osoby
 • Povinnosti zaměstnavatele při přijetí nového zaměstnance ve vztahu ke srážkám
 • Povinnosti při ukončení zaměstnání ve vztahu ke srážkám ze mzdy, zápočtový list
 • První a další plátce mzdy
 • Postup při výpočtu srážek
 • Povinnosti plátce příjmu
 • Souběh exekucí
 • Problematika daňových bonusů, přeplatků z ročního zúčtování i odstupného
 • Problematika výživného + novinka od 1. 7. 2021: náhradní výživné v příkladech a názorných grafických animacích
 • Sankce při porušení povinností
 • Praktické příklady na jednotlivé druhy srážek
 • Dohody o srážce ze mzdy podle občanského zákoníku
 • Exekuce a dočasná pracovní neschopnost
 • Exekuční srážky při dlouhodobé pracovní neschopnosti, v době pobírání peněžité pomoci v mateřství
 • Doručování exekucí prostřednictvím datové schránky
 • Insolvenční zákon, osobní bankrot zaměstnance, insolvenční rejstřík, insolvenční správce, insolvenční soudce

Cena: 2 200 Kč/účastník. V ceně je možnost jakýchkoli dotazů na autora po zakoupení záznamu.

Pro více informací či objednání videokurzu nás neváhejte kontaktovat na adrese: mzdyapp@tcc.cz.