fbpx

Finanční správa upozorňuje plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů na aktualizované tiskopisy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023.

Tiskopis (MFin 25 5459/1 vzor 27)

„Pokyny k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnost za zdaňovací období roku 2022“ se použijí pro podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022.

Tiskopis (MFin 25 5490/1 vzor č. 22)

Příloha č. 1 „Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2022“ je povinnou přílohou Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022.

Tiskopis (MFin 25 5457/B vzor č. 3)

Tiskopis byl rozšířen o novou slevu na dani podle ustanovení § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů „Sleva za zastavenou exekuci“. Současně bylo provedeno nové členění tiskopisu, které je v souladu s tiskopisem MFin 25 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022.

„Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022“ je určena pro poplatníky, kteří žádají plátce daně o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022 a nárokují slevu za zastavenou exekuci. Starší vzory tiskopisu lze použít za předpokladu, že poplatníci nebudou uplatňovat slevu za zastavenou exekuci a v případě použití vzoru č. 1 nebudou uplatňovat ani úroky z úvěru na financování bytových potřeb.

Tiskopis (MFin 25 5460/1 vzor č. 27)

„Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022“ zahrnuje novou slevu na dani podle § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů „Slevu za zastavenou exekuci“. Ve výše uvedeném odkaze jsou zvýrazněny změny ve výkazu oproti předcházejícímu vzoru.

Tiskopis (MFin 25 5460 vzor č. 31)

„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za období 2023“ Ve výše uvedeném odkaze jsou zvýrazněny změny ve výkazu oproti předcházejícímu vzoru.

Tiskopis (MFin 25 5460/A vzor č. 10)

„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů za kalendářní měsíce 2023“.

Opět i zde platí, že ve výše uvedeném odkaze jsou zvýrazněny změny ve výkazu oproti předcházejícímu vzoru.

Dále Finanční správa upozorňuje, že v listinné podobě budou plátcům daně k dispozici na finančních úřadech a jejich územních pracovištích pouze a jen tyto tiskopisy:

tiskopis (MFin 25 5457 vzor. č. 26) „Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti“ a tiskopis (MFin 25 5457/B vzor č. 3) „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“.

Všechny aktuální tiskopisy pro oblast daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti budou k dispozici na webových stránkách Finanční správy, v části „Daňové tiskopisy“, Databáze daňových tiskopisů po označení údaje Rok „2023“.

Tomáš Smutný