fbpx

Nebývale vysoké ceny pohonných hmot se po pouhých třech měsících znovu projevily zvýšením sazeb pro účely cestovních náhrad. Vyhláška XXX/2022 Sb. (zatím nevyšlo ve sbírce zákonů), kterou se mění vyhláška č. 237/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Tuzemské stravné:

Sazby stravného za každý kalendářní den pracovní cesty zaměstnance (s výjimkou níže uvedených zaměstnanců odměňovaných platem) činí nejméně:

  • 127 Kč (dosud 120 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin;
  • 193 Kč (dosud 181 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin;
  • 303 Kč (dosud 284 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazby stravného za každý kalendářní den pracovní cesty zaměstnanců odměňovaných platem (tj. zaměstnanců státu, územních samosprávných celků, státních fondů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti) činí:

  • 127 Kč152* Kč (dosud 120 Kč až 142* Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin;
  • 193 Kč233 Kč (dosud 181 Kč až 219 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin;
  • 303 Kč363 Kč (dosud 284 Kč až 340 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

** maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 152 Kč pro směnu odpracovanou od 1. 1. 2023 odpovídá "daňově optimální" stravenka 190 (193,45 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně činí 106,40 Kč, zatímco do data 31. 12. 2022 platilo že: maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 142 Kč od 20. 8. 2022 odpovídala "daňově optimální" stravenka 180 Kč (180,73 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně, činila 99,40 Kč.

S účinností od 1. ledna 2023 se zvyšuje výše průměrné ceny pohonných hmot pro poskytnutí cestovních náhrad, kterou zaměstnavatel použije v případě, že zaměstnanec cenu zaměstnavateli hodnověrným způsobem neprokáže. Všechny platné sazby od 1. ledna 2023 tedy jsou:

a)        41,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů

b)        45,20 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů

c)         45,70 Kč u motorové nafty

d)        6,00 Kč za 1 kWh elektřiny

Tomáš Smutný