fbpx

Vláda dne 14. 12. rozhodla o navýšení částek životního a existenčního minima od ledna 2023. Jedná se o návrh: 1421/22. Schválený návrh posoudí sněmovna a následně senát. Je však velmi pravděpodobné, že návrh projde.

Ve mzdové agendě je podstatnou částkou v oblasti srážek ze mzdy hodnota životního minima jednotlivce, která společně s normativními náklady na bydlení slouží jako základ pro výpočet nezabavitelných částek, ale i dalších hodnot pro účely srážek ze mzdy.

Částka životního minima by tak nově od 1. 1. 2023 měla být ve výši 4 860 Kč (dosud to bylo 4 250 Kč).

Částka normativních nákladů na bydlení také dozná od 1. 1. 2023 změn. Součástí sněmovního tisku 342, který již zamířil k podpisu prezidenta, je jedna podstatná změna týkající se normativních nákladů:

  • Změna tabulky měsíčních nákladů na bydlení. Z pěti typizovaných obcí dle velikosti se tabulka horizontálně „smrskla“ jen na tři. Mizí nám tak typizovaná obec od 50 000 do 99 999 obyvatel a normativní náklady k ní určené. Tyto normativní náklady pro jednu osobu byly hodnotou, kterou jsme používali pro účely srážek ze mzdy. Tabulka se mění i vertikálně a ubývá jednoho řádku. Již se nerozlišuje zvlášť hodnota normativů pro jednu a dvě osoby, ale nově jsou normativní náklady dány jednou hodnotou pro jednu nebo dvě osoby.

Výše uvedená změna samozřejmě musí být reflektována i v rámci novelizace Nařízení vlády č. 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky. Tento návrh na úpravu výpočtu nezabavitelné částky je možné najít v materiálu 1481/22. Nově tedy budeme normativ pro účely srážek opírat o typizovanou obec s alespoň 70 000 obyvateli, ale to není zdaleka poslední změna. Normativní náklady jsou navrženy na hodnotu 14 197 Kč a ještě se navyšují o 1 400 Kč. V tomto materiálu jsou navíc uvedeny změny koeficientů výpočtu nezabavitelných částek stejně jako hranice částky zabavitelné bez omezení. Konkrétně tak od ledna 2023 budeme u výpočtu nezabavitelné částky na povinného využívat 2/3 ze součtu životního minima jednotlivce (ŽMJ) a Normativních nákladů (NN) místo stávajících 3/4. A změní se i poměr pro výpočet částky nezabavitelné na vyživovanou osobu ze stávající 1/3 na 1/4 z částky na povinného. Částka zabavitelná bez omezení bude vznikat nově nad 1,5 x (ŽMJ + NN) zbytku čisté mzdy, zatímco dnes vzniká nad hranici 2 x (ŽMJ + NN).

Nezabavitelné částky (od ledna 2023):

  • základní částka na osobu povinného 13 638 Kč (2/3 z (4 860 + 15 597), dosud to bylo 11 103,75 Kč;
  • na vyživované osoby 1/4 z 13 638 = 3 409,5 Kč, dosud se jednalo o 3 701,25 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí aktuálně dvojnásobek součtu částky životního minima a normativních nákladů na bydlení, tj.

(2 x (4 620 Kč + 10 185 Kč)) = 29 610 Kč. Nově od 1. ledna 2023 by částka, nad kterou se sráží bez omezení, byla tvořena jako 1,5 x (4 860 + 15 597) = 30 685,5 Kč. Nezapomněl tu někdo na něco? Ano, halíře jsme tu ještě tedy neměli. 

Maximální možná výše třetin by tak nově byla 10 228 Kč (dosud 9 870 Kč).

Prosím berte tyto informace jako předběžné. Vše se mění v podstatě ze dne na den a to, o čem jsem na školení mluvil před týdnem, je nyní zcela jinak.  

Pevné nervy a hezký advent!

 

Tomáš Smutný