fbpx

Tripartita se neshodla na tom, jak by se měla od ledna zvýšit minimální mzda. Ostatně tak, jak je tomu v podstatě vždy, a tak rozhodla vláda.

Od ledna 2023 se u měsíčně odměňovaných zaměstnanců v plném úvazku navyšuje hodnota minimální mzdy na hodnotu 17 300 Kč. Pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou ve stanovené pracovní době 40 hodin/týden bude platit nově minimální hodinová mzda ve výši 103,8 Kč/hod.

Ve vazbě na minimální mzdu je i mzda zaručená, jež je určená pro všechny organizace, u nichž neexistuje kolektivní vyjednávání (odbory). Sazby zaručených mezd odstupňované do 8 skupin prací, do nichž zaměstnance musí výše uvedení zaměstnavatelé zařazovat dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, kterou zastávají. Ovšem pozor, pro rok 2023 se tabulka zaručené mzdy mění pouze a jen pro první a osmou skupinu prací. Hodnoty pro ostatní skupiny prací se nemění.

Zaručené mzdy

Výše uvedené k 23. 12. 2022 není součástí sbírky zákonů, ani sněmovního tisku. Návrh lze shlédnout zde anebo na stránkách MPSV, přímý odkaz zde

 

Tomáš Smutný