Aby těch změn nebylo málo, přibývá do Sbírky zákonů nový předpis 455/2022 Sb.

Organizacím, jenž zaměstnávají zdravotnické záchranáře a členy jednotky hasičského záchranného sboru podniku, přibývají lednem 2023 nové povinnosti.

Výše uvedení zaměstnanci budou moci dle tohoto zákona dříve do důchodu, ale patrně tušíte, že na miskách vah je třeba toto něčím vyvážit. Organizace zaměstnávající výše uvedené zaměstnance, přesně řečeno tyto zaměstnance:

  • člen výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby
  • operátor zdravotnického operačního střediska a pomocného operačního střediska zdravotnické záchranné služby
  • záchranář horské služby
  • členy jednotky hasičského záchranného sboru podniku

budou muset vést seznam těchto zaměstnanců. Dále pak budou vystavovat pro účely ČSSZ každoročně potvrzení o odpracovaných směnách těchto zaměstnanců. Aby mohli jít výše uvedení zaměstnanci dříve do důchodu, je třeba na to „někde vzít“. Zaměstnavatelům výše uvedených zaměstnanců bude v jednotlivých létech počínaje rokem 2023 postupně zvyšován odvod pojistného na sociální zabezpečení a to o 2, 3 a 4 procentní body a od roku 2026 o 5 procentních bodů. Odvod pojistného za organizaci tedy bude tento:

  • 26,8 % (2023)
  • 27,8 % (2024)
  • 28,8 % (2025)
  • 29,8 % (2026 a letech nadcházejících)

Pozor, pokud by se jednalo o zaměstnance, který vykonává i jiné práce než výše uvedené, bude mít zaměstnavatel u něj dva vyměřovací základy a pro každý vyměřovací základ bude platit jiná sazba pojistného.

 

Kdo dočetl až sem přesto, že se jej výše uvedené informace netýkají, bude „odměněn“. Nový předpis se totiž v jedné části dotýká všech zaměstnavatelů. Dochází totiž k prodlužení dosavadní archivační lhůty pro mzdové listy a účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění. V důvodové zprávě se dočteme: „praxe ukazuje, že dosavadní lhůta je při prodlužujícím se důchodovém věku a při postupně prodlužovaném rozhodném období pro zjištění osobního vyměřovacího základu, které počíná rokem 1986, již nedostatečná.“

 

 A z toho důvodu se dosavadní archivační lhůta 30 let mění na 45 let.

Tomáš Smutný