fbpx

Kompletní objasnění všech pravidel výpočtů exekučních i insolvenčních srážek na modelových příkladech. Součástí videokurzu je i poměrně obsáhlý materiál.

 

Co Vám videokurz přinese?

Cílem videokurzu je seznámit Vás se všemi záležitostmi, jež jsou podstatné pro správné postupy při zpracování exekučních a insolvenčních srážek ve mzdové agendě.

 

Komu videokurz doporučujeme?

Videokurz je určen pro začínající i pokročilé mzdové účetní, personalisty, případně vedoucí zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o této široké problematice a být v souladu s legislativními postupy při provádění exekučních i insolvenčních srážek.

 

Program videokurzu

 • Normativní náklady na bydlení a životní minimum jednotlivce v roce 2023
 • Srážky bez souhlasu a se souhlasem
 • Srážky přednostní a nepřednostní
 • Nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy, nezabavitelná částka a vyživované osoby
 • Povinnosti zaměstnavatele při přijetí nového zaměstnance ve vztahu ke srážkám
 • Povinnosti při ukončení zaměstnání ve vztahu ke srážkám ze mzdy, zápočtový list
 • První a další plátce mzdy
 • Postup při výpočtu srážek
 • Povinnosti plátce příjmu
 • Souběh exekucí
 • Problematika daňových bonusů, přeplatků z ročního zúčtování i odstupného
 • problematika výživného + novinka od 1. 7. 2021: náhradní výživné v příkladech a názorných grafických animacích
 • Sankce při porušení povinností
 • Praktické příklady na jednotlivé druhy srážek
 • Dohody o srážce ze mzdy podle občanského zákoníku
 • Exekuce a dočasná pracovní neschopnost
 • Exekuční srážky při dlouhodobé pracovní neschopnosti, v době pobírání peněžité pomoci v mateřství
 • Doručování exekucí prostřednictvím datové schránky
 • Insolvenční zákon, osobní bankrot zaměstnance, insolvenční rejstřík, insolvenční správce, insolvenční soudce
 • Dotazy, diskuze

 

Cena

2 200 Kč bez DPH za osobu

 

Délka záznamu

3 hodiny

 

Lektor

Ing. Tomáš Smutný

 

Poznámka lektora

Přijde Vám, že spousta školení je velmi teoretických a pro plné pochopení Vám chybí praktické a blokové příklady? Problematika srážek ze mzdy patří mezi ty nejkomplikovanější pasáže mzdové agendy. I v tomto videokurzu se snažím bezprostředně objasnit principy správných výpočtů srážek ze mzdy formou blokových příkladů. To vede k úplnému pochopení pravidel výpočtů a díky tomu se v problematice plnohodnotně zorientujete.

 

Pro více informací o videokurzu a možnosti zakoupení nám pište na adresu: mzdyapp@tcc.cz.