fbpx

V dnešním článku se zaměřím na dotaz, který jsem nedávno obdržel. 

Dotaz: Jestliže je měsíční minimální mzda od ledna 2023 ve výši 17 300 Kč za 40 hodin týdně, tak logicky spočítám, že za 25 hodin týdně je to 10 813 Kč. Avšak, jestliže "normální" měsíc má 22 pracovních dní, tedy 110 hodin u výše uvedeného zaměstnance, vyjde mi hodinová sazba 98,30 Kč...což není 103,80 Kč, která jinak platí pro nesměnný provoz od ledna 2023. Máme ve firmě i zaměstnance, kteří mají při 25 hodinách týdně hodinovku, takže jejich mzda potom činí 110*103,80=11 418 Kč, což tvoří 605 Kč rozdíl. Co s tím? Jaký je správný postup výpočtu? Může to tak být?

Lenka

Odpověď:

Doplatek do výše minimální mzdy - §111 odst. 3) a)

Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek

a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou; použití hodinové nebo měsíční minimální mzdy se sjedná, stanoví nebo určí předem, jinak se pro účely doplatku použije minimální hodinová mzda.

Zákoník práce [(§ 111 odst. 3 písm. a) ZP] vychází z toho, že se u zaměstnavatelů komerční sféry (protože se hovoří o mzdě) se předem rozhodne/sjedná/stanoví, zda se bude používat princip doplácení do měsíční, nebo hodinové minimální mzdy.

Doplatek buď do měsíční nebo hodinové minimální mzdy je tedy nutno předem sjednat v kolektivní, pracovní nebo nějaké jiné smlouvě. Podle mého názoru nebrání ani nic tomu, aby se daný princip stanovil vnitřním předpisem nebo určit formou mzdového výměru.

Jestliže se tak výše uvedeným způsobem neučiní, použije se pro účely doplatku automaticky minimální hodinová mzda. Tímto způsobem je chtěné zamezit tomu, aby se neměnil způsob doplatku do minimální mzdy podle počtu odpracovaných hodin v kalendářním měsíci ad hoc (nahodile). To, co je výše popsáno ve vazbě na minimální mzdu pochopitelně adekvátně platí i pro mzdu zaručenou u organizací komerční sféry bez kolektivního vyjednávání.

Závěrem: oba v dotazu uvedené principy doplatku do minimální (zaručené) mzdy u zaměstnanců měsíčně odměňovaných jsou možné a odvíjí se od nastavení pravidel v pracovní smlouvě či nějakém dalším konkrétním pracovněprávním dokumentu.

 

Tomáš Smutný