fbpx

V reakci na zdražování ceny energií a inflaci zareagoval stát znovu skrze nařízení vlády 204/2022 Sb. Díky němu se mimo jiné zvyšují s účinností od 1. července 2022 částky životního a existenčního minima.

Z částky životního minima se společně s normativními náklady na bydlení (tato částka je již díky bohu jednotná viz článek Normativní náklady na bydlení od ledna 2022 – díl IV.) počítá nezabavitelná částka a další hodnoty pro účely srážek ze mzdy.

Částka životního minima jednotlivce je nově od 1. 7. 2022 ve výši 4 620 Kč (dosud to bylo 4 250 Kč). Částka normativních nákladů na bydlení je pro rok 2022 na úrovni 7 935 Kč (Nařízení vlády 507/2021 Sb. + Zákon 17/2022 Sb.). Součet těchto aktuálních částek činí 12 555 Kč (4 620 + 7 935). Díky této změně životního minima dochází k úpravě nezabavitelných částek a to je popsáno níže. 

Nezabavitelné částky (od července 2022):

  • základní částka na osobu povinného 9 416,25 (3/4 z (4 620 + 7 935 =12 555), dosud to bylo 9 138,75 Kč;
  • na vyživované osoby 3 138,75 (9 416,25 : 3), dosud se jednalo o 3 046,25 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima a normativních nákladů na bydlení, tj. (4 620 + 7 935) x 2 = 25 110 Kč (dosud 24 370 Kč).

Maximální možná výše jedné třetiny tak činí 8 370 (dosud 8 123 Kč).

Vzhledem k tomu, že výše uvedené sazby platí od 1. 7. 2022, budou tak poprvé použity až pro výplatní období červenec 2022. Při srážkách z červnové výplaty roku 2022 se použijí ještě dříve platné hodnoty, které platily do 30. 6. 2022!

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na adrese: mzdyapp@tcc.cz.