Kolem částky Normativních nákladů na bydlení panoval od začátku roku díky dvěma protichůdným názorům nebývalý zmatek. Tři insolvenční soudy rozhodly tak, dva naopak. Dokonce jsem se rozhodl komunikovat tuto problematiku i s panem ministrem Ing. Marianem Jurečkou. Ten slíbil, že Nejvyšší soud rozhodne ať tak či onak a zastaví tak aktuální neskutečný chaos. A stalo se!

Dne 8. 6. 2022 rozhodl Nejvyšší soud v následujícím judikátu takto:  

Nejvyšší soud tedy uzavírá, že při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). To platí i při určení nezabavitelné částky pro účely určení výše splátky (insolvenčního) dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona).

Celý judikát je k dispozici zde.

Tím snad došlo k jednoznačnému sjednocení postupů pro exekuce i insolvence.

Platná částka normativních nákladů na bydlení je tedy od 1. ledna 2022 ve výši 7 935 Kč.

To má tedy bezprostřední vliv na výši nezabavitelných částek a dalších hodnot, které telegraficky uvádíme. Mezitím došlo k zvýšení životního minima jednotlivce od 1. dubna 2022 (4 250 Kč) detailněji v tomto článku.

Nezabavitelná částka na povinného tak od 1. 4. 2022 činí:

3/4 × (4 250 Kč + 7 935 Kč) = 9 138,75

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu

1/3 × 9 138,75 Kč = 3 046,25

Hranice pro vznik částky zabavitelné bez omezení

2 x (4 250 Kč + 7 935 Kč) = 24 370

Maximální výše jedné třetiny zbytku čisté mzdy pak vychází: 8 123 .

 

Máme pro Vás máme připravený videokurz, který napomůže kompletnímu pochopení problematiky srážek ze mzdy:  Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence 2022 (délka = 4 hodiny).

Jedná se o kompletní objasnění všech pravidel výpočtů exekučních i insolvenčních srážek na modelových příkladech.

Co Vám videokurz přinese?

Cílem videokurzu je seznámit účastníky se všemi záležitostmi, jež jsou podstatné pro správné postupy při zpracování exekučních a insolvenčních srážek ve mzdové agendě.

Komu videokurz doporučujeme?

Videokurz je určen pro začínající i pokročilé mzdové účetní, personalisty, případně vedoucí zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled na tuto širokou problematikou a být v souladu s legislativními postupy při provádění exekučních i insolvenčních srážek.

Program

 • Normativní náklady na bydlení
 • Srážky bez souhlasu a se souhlasem
 • Srážky přednostní a nepřednostní
 • Nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy, nezabavitelná částka a vyživované osoby
 • Povinnosti zaměstnavatele při přijetí nového zaměstnance ve vztahu ke srážkám
 • Povinnosti při ukončení zaměstnání ve vztahu ke srážkám ze mzdy, zápočtový list
 • První a další plátce mzdy
 • Postup při výpočtu srážek
 • Povinnosti plátce příjmu
 • Souběh exekucí
 • Problematika daňových bonusů, přeplatků z ročního zúčtování i odstupného
 • Problematika výživného + novinka od 1. 7. 2021: náhradní výživné v příkladech a názorných grafických animacích
 • Sankce při porušení povinností
 • Praktické příklady na jednotlivé druhy srážek
 • Dohody o srážce ze mzdy podle občanského zákoníku
 • Exekuce a dočasná pracovní neschopnost
 • Exekuční srážky při dlouhodobé pracovní neschopnosti, v době pobírání peněžité pomoci v mateřství
 • Doručování exekucí prostřednictvím datové schránky
 • Insolvenční zákon, osobní bankrot zaměstnance, insolvenční rejstřík, insolvenční správce, insolvenční soudce

Cena: 2 200 Kč/účastník. V ceně je možnost jakýchkoli dotazů na autora po zakoupení záznamu.

Pro více informací či objednání videokurzu nás neváhejte kontaktovat na adrese: mzdyapp@tcc.cz.