fbpx

V této sekci Vám chceme poskytnout konkrétní informace nebo rozbory aktuální problematiky. Některé články jsou napsané přímo pro náš web, jiné pro některé z našich partnerských médií. Ohledně produktů a služeb, které poskytujeme v oblasti mezd a pracovního práva, je pro Vás vytvořen jednoduchý přehled, který naleznete zde.

NEWS: Odstupné dle Zákoníku práce

V případě konců pracovních poměrů bývá častým dotazem mzdových účetních plnění, které nazýváme odstupným. Můžeme dát více než stanoví Zákoník práce? Bude toto plnění navíc podléhat pojistnému a daním? Odpovědi na tyto a jiné dotazy by měly být součástí dnešního článku.

20 June 2022

NEWS: Naléhavé (vážné) provozní důvody

Tentokrát bychom se zaměřili na to, jak vlastně posoudit překážku spočívající ve vážných respektive naléhavých provozních důvodech na straně zaměstnavatele, která brání zkrácení pracovní doby zaměstnankyně pečující o dítě, či bránící zaměstnavateli v rozvržení a následnému čerpání řádné dovolené u zaměstnance apod.

31 May 2022

NEWS: Archivace

Archivace dat se provádí podle potřeby zaměstnavatele, tj. u některých dokladů pravidelně měsíčně, u jiných až po skončení kalendářního roku.

25 April 2022

NEWS: Náhrada nákladů plátce mzdy (daně a účtování)

Dle § 270 občanského soudního řádu má zaměstnavatel možnost od 1. 1. 2022 vůči povinnému, tedy zaměstnanci, uplatňovat nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Náklady plátce mzdy jsou náklady výkonu rozhodnutí.

19 April 2022

NEWS: Zaměstnávání občanů Ukrajiny v ČR

Dění na Ukrajině nenechalo v posledních chvílích snad nikoho klidného. V souvislosti s konfliktem začaly do České republiky proudit statisíce uprchlíků z Ukrajiny. Vláda v této souvislosti schválila několik zákonů ke zjednodušení zaměstnávání těchto uprchlíků na území ČR. Této problematice budeme věnovat dnešní článek.

11 April 2022

NEWS: Přestávky – díl I.

Podívejme se v dnešní aktualitě na přestávky v práci na jídlo a oddech dle §88 Zákoníku práce a příště bychom se zaměřili na pravidla přestávek v týdnu a mezi směnami.

28 February 2022

NEWS: Roční zúčtování roku 2021

Po zpracování prvního období roku 2022, které máte někteří za sebou, se blíží záležitost provádění ročního zúčtování daně roku 2021. Jedná se o velmi časově náročnou agendu kladoucí i vysoké nároky na znalosti mzdových účetních v oblasti daní. Pojďme si platná pravidla a podstatné záležitosti v dnešním příspěvku stručně zrekapitulovat. 

14 February 2022