fbpx

V této sekci Vám chceme poskytnout konkrétní informace nebo rozbory aktuální problematiky. Některé články jsou napsané přímo pro náš web, jiné pro některé z našich partnerských médií. Ohledně produktů a služeb, které poskytujeme v oblasti mezd a pracovního práva, je pro Vás vytvořen jednoduchý přehled, který naleznete zde.

NEWS: Změny personální a mzdové agendy pro rok 2022

Přehoupli jsme se přes zpracování prosincových mezd/platů a tím definitivně zamávali roku 2021 a již na nás číhají změny roku 2022. O řadě těchto změn jste byli informování formou samostatných článků, pojďme si je však v dnešním příspěvku stručně zrekapitulovat. 

07 February 2022

NEWS: Krizové ošetřovné zima 2021 a jaro 2022

Podle krizového zákona (520/2021 Sb.) se poskytuje od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 (pakliže nedojde k prodloužení). Úprava poskytování ošetřovného podle krizového zákona vychází z úpravy v zákoně č. 438/2020 Sb., podle něhož se postupovalo od října 2020 do konce června 2021.

30 January 2022

NEWS: Srážky ze mzdy od ledna 2022

Nařízením 507/2021 Sb. jež nabývá účinnosti 1. ledna 2022 dochází k valorizaci normativních nákladů na bydlení. Od ledna 2022 tedy tato částka bude rovna hodnotě 6 815 Kč (v roce 2021 se jednalo o 6 637 Kč). Normativní náklady na bydlení společně s životním minimem jednotlivce (3 860 Kč) tvoří základnu pro výpočet několika „konstant“ ve srážkách ze mzdy/platu/odměny. Podívejme se ve stručnosti na zásadní hodnoty v oblasti srážek ze mzdy pohledem roku 2022.

17 January 2022

NEWS: Sazby cestovních náhrad 2022

Tato informace obsahuje sazby tuzemského a zahraničního stravného a sazby za použití automobilu.

Sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí Zákoníku práce byly dne 23. 12. 2021 pro rok 2022 stanoveny předpisem č. 511/2021 Sb.

03 January 2022

NEWS: Karanténa, izolace, běžná DPN, úraz – jedna sociální událost nebo dvě?

Knihou světoznámého autora Julesa Verna: Zmatek nad Zmatek by se dal jednoduše charakterizovat stav ohledně návaznosti/nenávaznosti jednotlivých typů sociálních událostí (DPN, karanténa, izolace). Jak to tedy vlastně má být? Pojďme se tedy společně podívat na jednotlivé skutečnosti vyplývající z níže uvedených příkladů, jež byly takto odsouhlaseny metodikem na nemocenské pojistné z ČSSZ.

19 December 2021

NEWS: Průměrná mzda za první 3 čtvrtletí roku 2021

Dne 6. prosince 2021 byla ze strany Českého statistického úřadu vydána průměrná mzda za 1. až 3. kvartál roku 2021. Jedná se o průměrnou mzdu pro účely zaměstnanosti. Její hodnota meziročně roste z částky 34 611 Kč (rok 2020) na
37 047 Kč. V dnešním článku se podíváme na vlivy této částky v roce 2022 napříč mzdovou agendou.

12 December 2021

NEWS: Izolačka ještě jednou

Minulý týden jsme vás informovali o mimořádném příspěvku v karanténě od 1. listopadu 2021. V sněmovně však došlo díky pozměňovacím návrhům k posunu účinnosti tohoto zákona na 1. prosinec 2021. Zákon nyní míří do Senátu. 

06 December 2021

NEWS: Návrat mimořádného příspěvku v karanténě tzv. „Izolačky“

S platností od 1. listopadu se nám vrací Mimořádný příspěvek v karanténě/izolaci (tzv. „Izolačka“). Předpis zatím nebyl integrován ve Sbírce zákonů, ještě jej musí schválit Sněmovna, Senát a poté podepsat prezident. Nicméně předpis běží v tzv. stavu nouze a měl by tak být na všech stranách projednán co nejrychleji. Sněmovní tisk, který o této změně pojednává je označen číslem 50.

29 November 2021

NEWS: Růst minimálních/zaručených mezd od ledna 2022

Tripartita se neshodla na tom, jak by se měla od ledna zvýšit minimální mzda. Bude o tom rozhodovat vláda.

Od ledna 2022 se u měsíčně odměňovaných zaměstnanců v plném úvazku navyšuje hodnota minimální mzdy na hodnotu 16 200 Kč. Pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou ve stanovené pracovní době 40 hodin/týden bude platit nově minimální hodinová mzda ve výši 96,4 Kč/hod.

15 November 2021

NEWS: Nové redukční hranice v roce 2022 u nemocenského pojistného

1. ledna 2022 nabývá účinnosti předpis č. 356/2021 Sb., který udává změnu výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 a jeho přepočítacího koeficientu, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a zvýšení důchodu v roce 2022. MPSV pravidelně sděluje částky redučkních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu ve sdělení č. 380/2021 Sb.

01 November 2021

NEWS: Zvýšení ceny pohonných hmot

Ve sbírce zákonů se dne 18. 10. 2021 objevila Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí 375/2021 Sb. Tato vyhláška je v souladu s § 189 odst. 2) Zákoníku práce v situaci, kdy se cena pohonných hmot v průběhu roku zvýší či sníží alespoň o 20 %. Vyhláškou se zvyšuje průměrná cena automobilového benzinu 95 oktanů. 

Díky vyhlášce se zvyšuje průměrná cena automobilového benzinu 95 oktanů z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Jelikož účinnost této změny je od 19. 10. 2021, použije se zvýšená sazba při výpočtu cestovních náhrad při pracovních cestách již od tohoto dne!

Pozor: Ceny nafty se rovněž zvýšily, ale k navýšení průměrné ceny ve vyhlášce nedošlo, takže řidiči s dieselovými motory budou muset i nadále prokazovat vyšší cenu dokladem o nákupu nafty.

24 October 2021

Dočasná pracovní neschopnost u dohod mimo pracovní poměr

V tomto článku je věnován prostor zásadním pravidlům týkajících se dohod mimo pracovní poměr a situacím, kdy u takových zaměstnanců dojde k DPN. Případně, kdy je jim nařízena karanténa. Zodpovíme několik hlavních otázek týkajících se DPN a ukážeme si výpočet na praktickém příkladu.

17 October 2021

Srážky ze mzdy - praktický příklad 2

Dne 10. května 2021 jsme Vám zde na praktickém příkladě ukázali, jak správně vypočítat srážky ze mzdy. Nyní se pojďme podívat na stejný příklad, který ovšem je doplněn o náhradní výživné. I v tomto článku jsou uvedené texty věnovány složitým pravidlům výpočtu srážek ze mzdy. Vysvětlíme zde různá zákoutí výpočtu s důrazem na výživné. 

14 September 2021

Novela zákona o nemocenském pojištění

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o nemocenském pojištění (Sněmovní tisk 695), která rozšiřuje možnosti získání ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného tak, aby lépe umožňovaly péči o blízké. Změny se týkají také otcovské poporodní péče, kterou novela prodlužuje na dva týdny. Pokud změny schválí Senát a podepíše prezident, vejdou v účinnost 1. 1. 2022.

06 August 2021

Návrat ke změně daňových zvýhodnění a zrušení stropu pro měsíční daňový bonus

Dne 23. června jsme Vás s předstihem informovali v článku “Hranice pro uplatnění daňového bonusu, zvýšení daňových zvýhodnění na děti“ o dopadu Sněmovního tisku 1116.  Tento Sněmovní tisk byl po doplněních ze strany Senátu znovu projednáván Poslaneckou sněmovnou, a po podpisu prezidenta bude uveřejněn ve Sbírce zákonů.  Nicméně, na posledních chvíli došlo ještě k podstatným změnám ve vztahu k účinnosti obou v článku popisovaných záležitostí.

19 July 2021