Jednotlivce i týmy rozvíjíme 20 let a třebaže témata variují od stálic, až po novodobé specialitky, kritériem úspěchu je stále užitečnost pro vás. A tak podle potřeby koučujeme, trénujeme, stínujeme, dáváme otevřenou zpětnou vazbu, konzultujeme nebo vytváříme zbrusu novou metodiku. V repertoáru máme stálice jako jsou manažerské dovednosti, obchodní dovednosti, komunikační a prezentační dovednosti, zvládání stresu, zvyšování osobní efektivity, ale i různé specialitky. V rozvoji stavíme na osvědčeném principu 3P. S námi rozvoj začíná už před školením a pokračuje i po něm, protože z praxe víme, že udržet kontinuitu a fungování v běžném životě je v rozvoji často to kritické. Naším rodinným stříbrem je kvalitní diagnostika rozvojových potřeb, ať už pomocí workshopů, Development center nebo neustále vyvíjené online platformy s širokou nabídkou testů, dotazníků a dalších nástrojů pro smysluplné zacílení rozvoje. Dovedeme vám pomoci s jednorázovými rozvojovými aktivitami i dlouhodobými programy pro specifické skupiny zaměstnanců. Nebo se nám chcete podívat pod pokličku? Pak vám rádi vyškolíme vaše vlastní interní trenéry nebo interpretátory profesní diagnostiky.

 

Naučíme

Školení/Kurzy 

Učení mučení? U nás to tak být nemusí. Potřebujete realizovat školení z oblasti bezpečnosti práce nebo právních předpisů? Proškolit své pracovníky v novém systému benefitů nebo manažery vyškolit v novém systému hodnocení? Rádi byste, aby si to nepřišli jen odsedět, ale aby si ze školení odnesli nějaké konkrétní praktické a užitečné poznatky a plán, jak je ve své praxi uplatnit? Umíme připravit školení na nejrůznější témata, pomůžeme vám s komunikací a motivací pracovníků a nabídneme zkušené a kvalitní lektory. Spolupracujeme s odborníky – lektory, kteří mohou nabídnout nejen znalosti dané problematiky, ale také mnohaleté praktické zkušenosti a přesahy do jiných disciplín.

Tréninky

Trénink dělá mistry? Tak určitě! Hledáte trénink manažerských dovedností pro manažery, kteří jsou ve vedoucí roli nově, pro projektové manažery nebo trénink pokročilých manažerských dovedností pro ostřílené kádry? Sháníte trénink pro obchodníky, kteří už leccos zažili anebo by se vám hodil trénink, který zbaví neobchodníky strachu z obchodování?

Stavíme na logice prožít - pochopit – použít. Ať už trénujeme manažerské dovednosti, obchodní dovednosti, prezentační dovednosti a rétoriku nebo vedení a facilitaci porad, vedeme naše účastníky k aktivnímu zapojení. Připravujeme je často už před samotným tréninkem, ať už prostřednictvím různých online dotazníků nebo domácích úkolů a experimentů. Trénink samotný vedou zkušení trenéři, kteří cílí aktivity přímo na potřeby účastníků a využívají pestrou paletu nástrojů a technik. Na našich tréninzích se můžete ocitnout v různých rolích, slyšet se a vidět očima druhých, dostat okamžitou zpětnou vazbu, ale také třeba stavět z lega nebo házet kostkami. 

A protože víme, že to zásadní je, co si účastník z tréninku přenese do své každodenní praxe, cíleně se zaměřujeme i na to. Pomáháme účastníkům vytvářet si konkrétní akční plány a definovat první kroky „co jinak, co dál“, organizujeme tzv. „follow up“ aktivity, ať už se jedná o navazující trénink, workshop nebo 360° zpětnou vazbu. Klíčem je vždy užitečnost pro naše klienty.

Semináře a přednášky

Chcete si rozšířit obzory, poslechnout si kapacity v daném oboru nebo si potřebujete doplnit specifické znalosti? Získávejte informace od špiček v oboru a buďte zkrátka ještě lepší a v obraze. Nebo můžete spojit příjemné s užitečným a přijít s námi posnídat na některou z našich tematicky zaměřených snídaní.

Dlouhodobé programy/Firemní akademie

Chcete pro své manažery nebo obchodníky opravdu kvalitní a dlouhodobé vzdělávání, které bude korespondovat s vaší firemní strategií a kulturou? Chcete ve své firmě vybudovat manažerskou nebo obchodní akademii, která by umožňovala nejen systematický rozvoj pracovníků, ale také je zároveň motivovala a posilovala jejich soudržnost a angažovanost vůči firmě? Jste pracovníkem HR a uvítali byste dlouhodobý a systematický rozvoj napříč oblastmi HR? Chcete si udržet a cíleně rozvíjet ty nejšikovnější zaměstnance a hodil by se vám program pro talent management? Pak vám rádi pomůžeme s přípravou i realizací takových programů a akademií, nabídneme best practice a konkrétní nástroje, máme z čeho vybírat.

Chci si postavit firemní akademii - napíšu vám

Programy na míru

Znáte svoji firmu a víte, co potřebujete. Jen vám v standardních kurzech něco chybí nebo naopak přebývá a není to to pravé ořechové? Ať už jde o prezentační dovednosti pro introverty, manažerské dovednosti a motivaci zaměstnanců v situaci neustálých změn nebo něco jiného, pozvěte nás! Ušetříte čas i prostředky – kurz bude mít jasně danou strukturu šitou na míru vám i vaší firmě a především vašim lidem. Nebudeme vás zdržovat tím, co už umíte nebo nevyužijete a zaměříme se pouze na to, co skutečně využijete.

Otevřené kurzy

Někdy je to nejednoduší řešení to nejlepší. Na našem webu nejdete vždy několik desítek různých kurzů a další přidáváme každý den. Ať už jde o populární stálice z oblasti komunikačních, manažerských nebo prodejních dovedností, nebo nové záležitosti spojené s technologiemi a specifickými situacemi, naše školení si drží maximální úroveň. A především – musí být přenositelné do praxe, jinak by neměla smysl. Přesvědčte se sami.

Chci vidět kompletní nabídku kurzů

E-learning

Elektronické vzdělávání představuje nejjednodušší a nejpříjemnější formu učení. Nenuťte své zaměstnance trávit hodiny v „zasedačce“. Zbavte se štosů papíru. Připravíme s vámi vzdělávací program na míru. Vaši zaměstnanci si ho budou moct spustit kdykoliv a vy do něj můžete kdykoliv vstupovat. Budoucnost vzdělávání je online.

Katalog témat

Manažerské dovednosti

 • základní
 • pokročilé
 • situační vedení
 • strategie
 • řízení změny
 • motivace
 • hodnotící rozhovor
 • koučování
 • mentorování
 • onboarding/adaptace
 • outplacement

Komunikační dovednosti

 • základní komunikační dovednosti
 • asertivita
 • neverbální komunikace
 • řešení konfliktů
 • vyjednávání a námitky
 • prezentační dovednosti
 • poskytování ZV
 • nenásilná komunikace
 • empatie, emoční inteligence, Nenásilná komunikace
 • facilitace (workshopů, porad)

Stress management

 • stress management
 • relaxační techniky
 • syndrom vyhoření
 • work-life balance
 • životní styl
 • práce s chybami

Osobní efektivita

 • time management
 • osobní efektivita
 • myšlenkové mapy
 • skečnouting
 • kreativita
 • paměť
 • rozhodování
 • techniky řešení problémů

Obchodní dovednosti

 • základní
 • pokročilé
 • typologie zákazníků
 • konzultativní prodej

Pro HR

 • HR business partner
 • jak prodat výsledky své práce
 • příprava a vedení interního HR projektu

Metodiky a interpretace

 • Assessment centrum/Development centrum
 • 360° zpětná vazba
 • psychodiagnostika a její interpretace
 • průzkumy a jejich interpretace
 • focus group
 • stínování
 • koučink

   

Extra

 • zaječí úmysly
 • supervize a intervize (Bálint pro manažery)
 • radujte se z vlastních chyb
 • úvod do neštěstí
 • kritické myšlení
 • etiketa
 • lumosity

Odborné

 • zdaňování benefitů
 • vedení mzdové agendy 

Kompletní anotace témat z katalogu zašleme na vyžádání.

Pomůžeme řešit

Koučování

Individuální koučování

Někdy člověk dospěje do fáze, kdy cítí, že stagnuje, že svůj potenciál nevyužívá tak, jak by mohl, že ztrácí jasný směr nebo standardní postupy nefungují. Že zkrátka chce, ale neví jak. V takové situaci může pomoci kouč. Kouč není učitel – je vaším partnerem na cestě. Pomáhá vám pojmenovat váš cíl a držet k němu směr, radí a podporuje, hledá zdroje energie. Pomáhá kýžené změny dosáhnout efektivně a rychle, zpravidla v řádu týdnů až měsíců. Rádi s vámi na této cestě půjdeme. Naši kouči mají nejen potřebné vzdělání a certifikáty na zdi, ale také zkušenosti s vedením a rozvojem lidí. A taky vědí, že kouč si s koučovaným musí především „sednout“ a že kouč musí umět zvolit takové postupy a cesty, které jsou skutečně užitečné. Koučování se tak může prolínat se stínováním, zpětnou vazbou, mentoringem, klíčem je užitek pro koučovaného. Koučování může probíhat osobně, telefonicky či prostřednictvím jiného média.

Skupinové koučování

Máte nově vznikající tým nebo skupinu zaměstnanců, kteří řeší nějaké specifické téma? Koučovací způsob bývá efektivní tam, kde lidé sdílí stejný „problém“, mají chuť ho řešit, ale zrovna neví jak. Koučování skupiny nebo týmu umožňuje nacházet různá řešení dle individualit každého člena a současně definovat dohody, jak si mohou vzájemně pomoci. Kouč zodpovídá za proces, skupinu vede a podněcuje k nalezení řešení. Zpravidla se jedná o velmi efektivní a rychlý způsob, jak dosáhnout kýženého cíle. A je jedno, jestli jde o zvýšení výkonu, zlepšení spolupráce, komunikace nebo řešení konfliktů.

Konzultace

Víc hlav víc ví. Potřebujete si efektivně nastavit nábor svých zaměstnanců anebo oprášit stávající procesy, abyste získávali ty nejlepší lidi na trhu? Chcete si sestavit dlouhodobou koncepci rozvoje svých zaměstnanců? Potřebujete si dobře promyslet způsob propouštění zaměstnanců? Zajímal by vás pohled někoho „zvenčí“ na vaše procesy, oceníte rady a tipy v nějaké konkrétní oblasti HR? Rádi vám nabídneme své zkušenosti a osvědčená řešení z mnoha let spolupráce s našimi klienty anebo pomůžeme vymyslet něco jenom a pouze pro vás.

Individuální rozvojové balíčky

Pro všechny HR pracovníky i zaměstnance jsme připravili inovaci – individuální rozvojové balíčky. Potřebujete doplnit katalog kurzů nebo nabídnout zaměstnancům něco, co bude více o nich a zajistí jim skutečně individuální péči a koncentrovaný rozvoj toho, co aktuálně řeší, a to za cenu klasického skupinového kurzu?

Individuální rozvojové balíčky se zaměřují na kariérové poradenství, osobní efektivitu, sebeprosazení, prevenci stresu a vyhoření, hledání vlastního manažerského stylu, zvládání změny a další témata.

Individuální balíčky mě zajímají

Workshopy

Pracujeme s lidmi. To neznamená, že mluvíme a oni poslouchají. Často je to dokonce naopak. Workshopy jsou velmi rychlá a efektivní cesta k vyřešení specifických problémů a nalezení vhodných řešení. My zajistíme strukturu, vy dodáte obsah. Naši zkušení facilitátoři vám pomohou skrze různé techniky skupinové práce a diskuze v krátkém čase vytěžit váš vlastní potenciál a nalézt vaše unikátní řešení. Workshopy se mohou zaměřovat na strategická témata, definování vizí, ale i ryze praktická témata týkající se spolupráce nebo produktů. Workshopy často doprovázejí různé projekty. Zejména při přípravě nebo při jejich vyhodnocení vám můžeme pomocí workshopu  ujasnit cíle, způsoby, priority, návazné kroky či komunikační strategii. Kreativita, týmová práce ale i odpovědnost, to vše jsou stavební kameny našich workshopů nejen pro manažery. A nezapomínáme na to, že tam, kde je energie, je i silný motor pro řešení. A tak se vám v našich workshopech můžete setkat i se stavebnicí LEGO, kostkami nebo kartami.

Facilitace

Efektivní porada je sen každého manažera i zaměstnance. Ne vždy se ale daří je vést a docházet k jednoznačným rozhodnutím. Stalo se vám, že se porada rozplizla nebo roztříštila do mnoha témat a tak nějak vyzněla do ztracena? Pokud chcete zefektivnit poradu nebo jakékoli setkání, které má v konkrétním čase dospět k určitému cíli, naši zkušení facilitátoři vám rádi pomůžou. Ve spolupráci s vámi připraví efektivní strukturu a provedou vás poradou k potřebnému cíli, zajistí prostor všem a ohlídají, aby nic z klíčových závěrů neuniklo.

Chcete se sami zdokonalit v umění facilitace a moci jej uplatnit kdykoli budete potřebovat? Rádi vás nebo vaše pracovníky vyškolíme ve facilitačních dovednostech a budete opět o krok před ostatními!

Mentoring

Stali jste se nově manažerem a ocenili byste radu někoho zkušenějšího? Jste nově na pozici HR a uvítáte zkušenosti a tipy z prostředí mnoha různých firem? Odborníkem se nikdo nenarodil, ale vždy se jím stal. My máme 18 let zkušeností a někteří naši konzultanti i mnohem více a rádi se s vámi o své zkušenosti podělíme. Stanovíme si, co všechno pro vás může být užitečné, navrhneme strukturu a podobu setkání, logické návaznosti témat. Můžeme se setkávat podle vašich možností a předáme vám vše potřebné pro vaši práci. A jako bonus něco navíc - naši zkušení mentoři téměř vždy disponují přesahy do různých disciplín. A tak vám vedle manažerských zkušeností nebo zkušeností z oblasti lidských zdrojů mohou nabídnout stínování se zpětnou vazbou, koučování nebo kariérové a další poradenství.

Stínování

Máte pocit, že to „nějak děláte“, ale chtěli byste mít jistotu, co přesně děláte dobře a co ne? Chtěli byste od někoho nezávislého a zároveň zkušeného slyšet, jak vedete poradu, jak prezentujete, jak dáváte zpětnou vazbu nebo motivujete ostatní? Stínování pro vás může být to pravé. Naši konzultanti viděli tisíce porad a jednání, znají funkční principy a tipy pro jejich efektivní zvládnutí i nejčastější chyby. Nadto jsou to zkušení pozorovatelé a vnímají, že vy i vaši lidé jste jedineční, stejně jako atmosféra a potřeby vašeho týmu. Naši konzultanti jsou mistry v tom, aby vám zpětnou vazbu poskytli otevřeně a motivačně, aby vám pomohli být ještě lepší.

Změříme a doporučíme

Development centrum

"Décéčko" tedy Development centrum je jeden z nejefektivnějších nástrojů při rozkrývání silných stránek a potenciálu pracovníků, stejně jako identifikaci jejich rozvojových potřeb.

Máme s přípravou a realizací DC více než 18 let zkušeností a jsme pyšní na naši propracovanou metodiku a zkušené konzultanty. Držíme se toho, co funguje a napříč léty se osvědčilo a zároveň neustále hledáme nové prvky a vylepšení podle posledních trendů. V našich Development centrech se setkáte s modelovými situacemi, diagnostickými nástroji, případovými studiemi, kreativními i projektivními technikami a strukturovanými rozhovory. Velký důraz klademe na práci se sebereflexí našich účastníků, protože schopnost sebereflexe vnímáme jako klíčový předpoklad pro další rozvoj.

Společně s vámi se nejprve pořádně zamyslíme nad designem Development centra, jeho smyslem a pomůžeme vám s motivací všech zúčastněných. Disponujeme skutečně bohatou baterií modelových situací a případových studií a neustále vytváříme nové. Potřebujete si v rámci Development centra vyzkoušet strategické rozhodování ve finanční instituci nebo vyjednávání při finišování významné stavby? Vytvoříme takové prostředí, ve kterém si účastníci Development centra zažijí různé náročné situace, nesnadné komunikační partnery a současně se díky přístupu našich konzultantů budou cítit dobře a budou odcházet s řadou inspirací.

A jak to tak u nás bývá, nezapomínáme na to, co se bude dít potom. V rámci důkladné a detailní zpětné vazby se účastníci Development centra seznámí nejen s tím, jak je vnímá někdo nezaujatý, jak komunikují a jaké strategie nejčastěji volí při jednání. Získají také vhled do svých předpokladů a preferencí skrze interpretaci diagnostiky. Zkušený konzultant jim pomáhá nacházet pro ně klíčová témata a definovat hlavní oblasti pro další rozvoj, ideálně včetně logických návazných kroků. Zpětná vazba je zpravidla realizovaná v podobě „jeden na jednoho“, někdy bývá přítomný i manažer či zástupce HR. Jedním z výstupů Development centra je také písemná zpráva, ve které jsou dle potřeb uvedeny hlavní zjištění a především rozvojová doporučení, včetně způsobů „jak na to“.

Při účasti většího počtu pracovníků může být také vypracována skupinová zpráva, v níž bývají shrnutá klíčová zjištění za celou skupinu, ve smyslu hlavních výhod a silných stránek, rozvojových oblastí a doporučení pro další rozvoj. Velmi zajímavé jsou zpravidla skupinové výstupy z diagnostických metod, které umožňují přehledně pojmenovat, jaké osobnostní a jiné typy jsou ve skupině zastoupené více či naopak málo a opět na základě toho definovat případná doporučení.

Zaujalo mě to, chci navštívit váš Assessment store

360° zpětná vazba

„Třistašedesátka“ může být jeden z nejdůležitějších HR nástrojů. Kvalitní zpětná vazba je klíčová pro otevřenou komunikaci a celou firemní kulturu, nehledě na osobní rozvoj každého z nás. V rámci 360° zpětné vazby získává pracovník strukturovanou zpětnou vazbu od nadřízeného, kolegů, podřízených nebo třeba zákazníků či externích partnerů. A co je důležité, hodnotí také sám sebe. Protože srovnání toho, jak se vidíme sami s tím, jak nás vidí naše okolí, je často zásadní informace pro korekci sebenáhledu a definování témat k rozvoji.

360° zpětnou vazbu realizujeme formou online dotazníku, který můžeme dodat my nebo využijeme váš vlastní. Hodnotitelé mají možnost pracovat se škálou, stejně jako vpisovat volné komentáře, které jsou často to nejcennější, z čeho může hodnocený čerpat inspirace. Dotazník i data spravujeme na naší online platformě, zaručujeme naprostou bezpečnost a anonymitu dat, poradíme si i s jazykovými mutacemi.

Výstupem je individuální souhrnná zpráva, ve které jsou přehledně uvedena hodnocení všech sledovaných oblastí a jsou zde komentáře a vzkazy hodnotitelů. Lze sestavit i skupinovou zprávu, např. jako podklad pro identifikaci sdílených témat napříč skupinou. Jako návazný krok doporučujeme realizovat individuální konzultace, při kterých si hodnocení mohou společně se zkušeným konzultantem důkladně výstupy projít, identifikovat hlavní témata pro další rozvoj a definovat návazné kroky nebo získat konkrétní inspirace pro rozvoj. Pro posílení efektu a změření pokroků doporučujeme 360° zpětnou vazbu po určitém čase zopakovat.

Pokud zvolíte naší „třistašedesátku“, rádi vám pomůžeme nejen s přípravou a samotnou realizací, ale také s návaznými kroky. Z naší praxe víme, že právě fáze „před“ a „po“ jsou pro úspěch 360° zpětné vazby klíčové. Můžeme vše udělat s vámi nebo vás naučit jak na to. Pomůžeme vám s definováním cílů, s tvorbou dotazníků i hodnotících škál, s komunikací a přípravou všech zúčastněných. Naučíme vás interpretovat výstupy i to, jak chránit anonymitu všech zúčastněných.

Chci se naučit používat a interpretovat 360° zpětnou vazbu - napíšu vám

Psychodiagnostika

Psychodiagnostika není magie, ale spolehlivý nástroj, který mnoho let vyvíjíme a prověřujeme a rádi vás s ním naučíme pracovat.

Naše online diagnostika je spolehlivá, má vysokou vypovídající hodnotu a je cenově dostupná. Díky ní snadno identifikujete rozvojové potřeby nejen jednotlivců, ale i celých týmů. Máme dotazníky zaměřené na osobnostní nastavení, manažerské styly, obchodní dovednosti, odolnost vůči stresu, komunikační styl či preferenci firemní kultury a další. Otestovat můžeme logické uvažování, koncentraci pozornosti, angličtinu, obchodní dovednosti a jiné oblasti. Samozřejmostí je okamžité vyhodnocování výsledků a snadná integrace do dalších HR nástrojů.

Naučíme vás diagnostikovat, vyhodnocovat výstupy z diagnostických nástrojů a dále s nimi pracovat. Budeme vám k dispozici, abyste si vše mohli administrovat sami anebo to můžete nechat na nás.

Jako jedinečný nástroj nabízíme Success factor index, tedy propojení naší psychodiagnostiky s reálnými výsledky vaší firmy. Pak už budete nejen tušit, ale skutečně vědět, kdo může být pro danou pozici ten nejvhodnější kandidát.

Chci se naučit používat a interpretovat psychodiagnostiku - napíšu vám

Individuální rozvojový plán

Někdy šablony nestačí. Ať už jde o rozvoj zaměstnance v nové roli nebo jakoukoli potřebu nastavit smysluplně rozvojové aktivity, umíme vám pomoci. Při sestavování individuálního rozvojového plánu se nejprve zaměříme na identifikaci toho, co je vlastně smysluplné a užitečné rozvíjet a následně sestavíme logický plán s ohledem na vaše potřeby a možnosti. A nebude to jen o školeních a kurzech, ale často i o stínování, sdílení zkušeností a v neposlední řadě o měření úspěchů. Vtáhneme vás do dění, protože spolupráce s HR a nadřízeným je zpravidla klíčová a nutná.

Chtěl bych sestavit individuální rozvojový plán - napíšu vám

Týmový rozvojový plán

Když šablony nestačí, připravíme pro váš tým vzdělávání na míru. Pomocí rozhovorů, workshopů, diagnostiky nebo jiných nástrojů nejprve společně zjistíme „co“ a následně vymyslíme „jak“. Vybírat můžeme ze školení, tréninků, teambuildingových aktivit, můžeme hledat, jak využít vašich interních možností. Pohlídáme proces, aby se nevytratil cíl a postupné měření vašich úspěchů. Budeme s vámi nejen při přípravě, ale rádi s vámi půjdeme celým procesem až k vyhodnocování efektů. Nástrojů máme celou řadu, ať už 360° zpětnou vazbu, online průzkumy či Development centra.

Chtěl bych sestavit týmový plán - napíšu vám

Pokud vás cokoliv z našich metod zaujalo, neváhejte nás kontaktovat.

Napište nám

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné. E-mailová adresa není platná.
Toto pole je povinné.