fbpx

V této sekci Vám chceme poskytnout konkrétní informace nebo rozbory aktuální problematiky. Některé články jsou napsané přímo pro náš web, jiné pro některé z našich partnerských médií. Ohledně produktů a služeb, které poskytujeme v oblasti mezd a pracovního práva, je pro Vás vytvořen jednoduchý přehled, který naleznete zde.

NEWS: Smrt zaměstnance

Smrtí zaměstnance sice přirozeně skončí jeho pracovní poměr (pracovněprávní vztah tedy i DPP, DPČ atd.), avšak jeho peněžité nároky z pracovně právního vztahu jeho smrtí nezanikají a přecházejí do výše odpovídající trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku postupně přímo na jeho manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili v době smrti ve společné domácnosti.

03 June 2024

NEWS: Nemocenské pojistné a DPP od července 2024

Od 1. července 2024 budou zaměstnavatelé do 20. dne měsíce následujícího reportovat všechny zaměstnance, jež v předchozím období byli zaměstnáni na DPP, a to bez rozlišení výše příjmu těchto DPP a skutečnosti, zda DPP podléhali či nikoli odvodu pojistných.

29 May 2024

NEWS: ISPV od roku 2024

Údaje ISPV se od letošního roku 2024 budou posílat pouze v červenci (za leden až červen aktuálního roku) a potom v lednu dalšího roku (za celý právě ukončený rok).

08 April 2024

NEWS: Návrat k potvrzení o zdanitelných příjmech vz. 32

Ke konci ledna 2024 byl vydán finanční správou nový vzor výkazu "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti" - vzor 32. Změna oproti předešlému vzoru spočívala nejen v čísle vzoru výkazu a v odstranění slevy na studenta, ale také v přepracování řádku 10 a to je také důvod pozdějšího vydání vzoru tohoto výkazu.

25 March 2024

NEWS: Zaměstnání „dohodářů“ na doby určité, kolikrát?

U „dohodářů“ hrají roli zcela jiné limity a omezení, kterým jsme se věnovali v jednom z předchozích článků. Je to limit 300 hodin/rok v rámci všech DPP daného zaměstnance a jednoho jeho zaměstnavatele. A limit platící pro každou DPČ daného zaměstnance zvlášť a ten zní: do poloviny stanované týdenní pracovní doby.

18 March 2024