V této sekci Vám chceme poskytnout konkrétní informace nebo rozbory aktuální problematiky. Některé články jsou napsané přímo pro náš web, jiné pro některé z našich partnerských médií. Ohledně produktů a služeb, které poskytujeme v oblasti mezd a pracovního práva, je pro Vás vytvořen jednoduchý přehled, který naleznete zde.

NEWS: Archivace

Archivace dat se provádí podle potřeby zaměstnavatele, tj. u některých dokladů pravidelně měsíčně, u jiných až po skončení kalendářního roku.

25 April 2022

NEWS: Náhrada nákladů plátce mzdy (daně a účtování)

Dle § 270 občanského soudního řádu má zaměstnavatel možnost od 1. 1. 2022 vůči povinnému, tedy zaměstnanci, uplatňovat nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Náklady plátce mzdy jsou náklady výkonu rozhodnutí.

19 April 2022

NEWS: Zaměstnávání občanů Ukrajiny v ČR

Dění na Ukrajině nenechalo v posledních chvílích snad nikoho klidného. V souvislosti s konfliktem začaly do České republiky proudit statisíce uprchlíků z Ukrajiny. Vláda v této souvislosti schválila několik zákonů ke zjednodušení zaměstnávání těchto uprchlíků na území ČR. Této problematice budeme věnovat dnešní článek.

11 April 2022

NEWS: Přestávky – díl I.

Podívejme se v dnešní aktualitě na přestávky v práci na jídlo a oddech dle §88 Zákoníku práce a příště bychom se zaměřili na pravidla přestávek v týdnu a mezi směnami.

28 February 2022

NEWS: Roční zúčtování roku 2021

Po zpracování prvního období roku 2022, které máte někteří za sebou, se blíží záležitost provádění ročního zúčtování daně roku 2021. Jedná se o velmi časově náročnou agendu kladoucí i vysoké nároky na znalosti mzdových účetních v oblasti daní. Pojďme si platná pravidla a podstatné záležitosti v dnešním příspěvku stručně zrekapitulovat. 

14 February 2022

NEWS: Změny personální a mzdové agendy pro rok 2022

Přehoupli jsme se přes zpracování prosincových mezd/platů a tím definitivně zamávali roku 2021 a již na nás číhají změny roku 2022. O řadě těchto změn jste byli informování formou samostatných článků, pojďme si je však v dnešním příspěvku stručně zrekapitulovat. 

07 February 2022

NEWS: Krizové ošetřovné zima 2021 a jaro 2022

Podle krizového zákona (520/2021 Sb.) se poskytuje od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 (pakliže nedojde k prodloužení). Úprava poskytování ošetřovného podle krizového zákona vychází z úpravy v zákoně č. 438/2020 Sb., podle něhož se postupovalo od října 2020 do konce června 2021.

30 January 2022

NEWS: Srážky ze mzdy od ledna 2022

Nařízením 507/2021 Sb. jež nabývá účinnosti 1. ledna 2022 dochází k valorizaci normativních nákladů na bydlení. Od ledna 2022 tedy tato částka bude rovna hodnotě 6 815 Kč (v roce 2021 se jednalo o 6 637 Kč). Normativní náklady na bydlení společně s životním minimem jednotlivce (3 860 Kč) tvoří základnu pro výpočet několika „konstant“ ve srážkách ze mzdy/platu/odměny. Podívejme se ve stručnosti na zásadní hodnoty v oblasti srážek ze mzdy pohledem roku 2022.

17 January 2022

NEWS: Sazby cestovních náhrad 2022

Tato informace obsahuje sazby tuzemského a zahraničního stravného a sazby za použití automobilu.

Sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věta třetí Zákoníku práce byly dne 23. 12. 2021 pro rok 2022 stanoveny předpisem č. 511/2021 Sb.

03 January 2022