V této sekci Vám chceme poskytnout konkrétní informace nebo rozbory aktuální problematiky. Některé články jsou napsané přímo pro náš web, jiné pro některé z našich partnerských médií. Ohledně produktů a služeb, které poskytujeme v oblasti mezd a pracovního práva, je pro Vás vytvořen jednoduchý přehled, který naleznete zde.

NEWS: Návrat mimořádného příspěvku v karanténě tzv. „Izolačky“

S platností od 1. listopadu se nám vrací Mimořádný příspěvek v karanténě/izolaci (tzv. „Izolačka“). Předpis zatím nebyl integrován ve Sbírce zákonů, ještě jej musí schválit Sněmovna, Senát a poté podepsat prezident. Nicméně předpis běží v tzv. stavu nouze a měl by tak být na všech stranách projednán co nejrychleji. Sněmovní tisk, který o této změně pojednává je označen číslem 50.

29 November 2021

NEWS: Růst minimálních/zaručených mezd od ledna 2022

Tripartita se neshodla na tom, jak by se měla od ledna zvýšit minimální mzda. Bude o tom rozhodovat vláda.

Od ledna 2022 se u měsíčně odměňovaných zaměstnanců v plném úvazku navyšuje hodnota minimální mzdy na hodnotu 16 200 Kč. Pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou ve stanovené pracovní době 40 hodin/týden bude platit nově minimální hodinová mzda ve výši 96,4 Kč/hod.

15 November 2021

NEWS: Nové redukční hranice v roce 2022 u nemocenského pojistného

1. ledna 2022 nabývá účinnosti předpis č. 356/2021 Sb., který udává změnu výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 a jeho přepočítacího koeficientu, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a zvýšení důchodu v roce 2022. MPSV pravidelně sděluje částky redučkních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu ve sdělení č. 380/2021 Sb.

01 November 2021

NEWS: Zvýšení ceny pohonných hmot

Ve sbírce zákonů se dne 18. 10. 2021 objevila Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí 375/2021 Sb. Tato vyhláška je v souladu s § 189 odst. 2) Zákoníku práce v situaci, kdy se cena pohonných hmot v průběhu roku zvýší či sníží alespoň o 20 %. Vyhláškou se zvyšuje průměrná cena automobilového benzinu 95 oktanů. 

Díky vyhlášce se zvyšuje průměrná cena automobilového benzinu 95 oktanů z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Jelikož účinnost této změny je od 19. 10. 2021, použije se zvýšená sazba při výpočtu cestovních náhrad při pracovních cestách již od tohoto dne!

Pozor: Ceny nafty se rovněž zvýšily, ale k navýšení průměrné ceny ve vyhlášce nedošlo, takže řidiči s dieselovými motory budou muset i nadále prokazovat vyšší cenu dokladem o nákupu nafty.

24 October 2021

Dočasná pracovní neschopnost u dohod mimo pracovní poměr

V tomto článku je věnován prostor zásadním pravidlům týkajících se dohod mimo pracovní poměr a situacím, kdy u takových zaměstnanců dojde k DPN. Případně, kdy je jim nařízena karanténa. Zodpovíme několik hlavních otázek týkajících se DPN a ukážeme si výpočet na praktickém příkladu.

17 October 2021

Srážky ze mzdy - praktický příklad 2

Dne 10. května 2021 jsme Vám zde na praktickém příkladě ukázali, jak správně vypočítat srážky ze mzdy. Nyní se pojďme podívat na stejný příklad, který ovšem je doplněn o náhradní výživné. I v tomto článku jsou uvedené texty věnovány složitým pravidlům výpočtu srážek ze mzdy. Vysvětlíme zde různá zákoutí výpočtu s důrazem na výživné. 

14 September 2021

Novela zákona o nemocenském pojištění

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o nemocenském pojištění (Sněmovní tisk 695), která rozšiřuje možnosti získání ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného tak, aby lépe umožňovaly péči o blízké. Změny se týkají také otcovské poporodní péče, kterou novela prodlužuje na dva týdny. Pokud změny schválí Senát a podepíše prezident, vejdou v účinnost 1. 1. 2022.

06 August 2021

Návrat ke změně daňových zvýhodnění a zrušení stropu pro měsíční daňový bonus

Dne 23. června jsme Vás s předstihem informovali v článku “Hranice pro uplatnění daňového bonusu, zvýšení daňových zvýhodnění na děti“ o dopadu Sněmovního tisku 1116.  Tento Sněmovní tisk byl po doplněních ze strany Senátu znovu projednáván Poslaneckou sněmovnou, a po podpisu prezidenta bude uveřejněn ve Sbírce zákonů.  Nicméně, na posledních chvíli došlo ještě k podstatným změnám ve vztahu k účinnosti obou v článku popisovaných záležitostí.

19 July 2021

NEWS: Částečná práce - Kurzarbeit

Za účelem udržení zaměstnanosti v krizových situacích (nejen v době covidové pandemie) míří tzv. Kurzarbeit pomalu ale jistě do Sbírky zákonů. Jedná se o sněmovní tisk 1025, jehož součástí je krom výše zmíněné částečné práce také několik změn zákona o zaměstnanosti. Pozor také na změnu zákona o Nemocenském pojištění - o tom až příště.

19 June 2021

NEWS: Srážky ze mzdy - chráněný účet

Jedním z historických problémů týkající se oblasti exekucí byla možnost „dvojího“ postihu příjmu zaměstnance. A to jednak formou srážek ze mzdy, a poté bohužel také postižením financí na bankovním účtu zaměstnance, kam mu zaměstnavatel zaslal zbývající část mzdy po provedení srážek ze mzdy. Z čeho pak měl zaměstnance vlastně žít? Praxe se tak s touto problematikou vypořádávala tak říkajíc „po svém“ například výplatou mzdy v hotovosti nebo zasíláním mzdy na platební účet jiné osoby než byl sám zaměstnanec. Aby se podobným situacím předešlo, byl do legislativy zakotven institut tzv. chráněného účtu

12 June 2021

Volno pro táborové vedoucí

Novela 285/2020 Sb. (zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákoník práce“) platná od ledna letošního roku přinesla v § 203a odst. 3 novinku, kdy má zaměstnavatel od 1. 1. 2021 nárok na úhradu náhrady mzdy nebo platu (dále jen „náhrada mzdy“) poskytnuté zaměstnanci při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež ze státního rozpočtu.

07 June 2021

Změna plátce mzdy - pořadí pohledávek

Náš další článek se týká změny plátce mzdy a s tím související určení správného pořadí pohledávek. V tomto článku Vám Tomáš Smutný vysvětlí na praktickém dotazu, jak nejlépe tuto svízelnou situaci vyřešit.

03 June 2021

Srážky ze mzdy - náhradní výživné

Od 1. července 2021 začne platit kontroverzní zákon o náhradním výživném, které bude stát nejprve poskytovat vyživovaným osobám jakožto dávku státní sociální podpory, aby je pak (možná) následně sám po dlužníkovi vymáhal.

12 May 2021

Srážky ze mzdy - praktický příklad

Srážky ze mzdy jsou jednou z nejobtížnějších pasáží mzdového účetnictví, a proto není divu, že dotazy mzdových účetních směrují právě k této problematice velmi často. Blíží se změna v podobě tzv. Náhradního výživného s platností od 1. července 2021, ale o té až jindy. Níže uvedené texty nejsou věnovány základním pravidlům výpočtů srážek ze mzdy, ale naopak těm velmi složitým. Věnujeme tedy prostor tohoto článku vysvětlení nejzazších zákoutí výpočtu srážek ze mzdy s důrazem na výživné! K tomu slouží praktický příklad Tomáše Smutného v tomto článku.

10 May 2021