fbpx

Nechcete spoléhat jen na své pocity a dojmy? Využívejte sofistikované nástroje moderní diagnostiky, které Vám poskytnou cenné informace, které na první pohled neuvidíte.

Pomocí diagnostiky můžete rychle a efektivně zjistit, kde jsou silná i slabá místa nejen jednotlivců, ale celých týmů i firem. Dokážete lépe popsat specifika Vaší firemní kultury nebo uplatňovaného manažerského stylu. Diagnostické nástroje umožňují efektivně získávat zpětnou vazbu, ověřovat si efekty zavedených opatření, ale i zpřesňovat nábor nových zaměstnanců, cílit na ty s největším potenciálem nebo lépe nastavit rozvoj těch stávajících.

Naši diagnostiku sami mnoho let vyvíjíme, prověřujeme a testujeme. Naše mise je zbavit diagnostické metody roušky magie a naopak je co nejvíce přiblížit a zpřístupnit našim klientům. Rádi se s Vámi o naše diagnostické nástroje podělíme, naučíme Vás s nimi pracovat a interpretovat jejich výstupy. 

Co můžete v rámci diagnostiky využít?

Psychodiagnostika

Online psychologické dotazníky

Jak dále rozvíjet zaměstnance? Čím je motivovat? Jaké týmové role nebo komunikační styly preferují? Kteří uchazeči se dokáží nejlépe vyrovnat se zvýšenou psychickou zátěží? Jaký manažerský styl bude nejvhodnější? Naše dotazníky Vám pomohou v co nejkratší době otestovat velké množství uchazečů anebo stávajících zaměstnanců. Online dotazníky můžete využít jako doplněk rozvojových aktivit nebo součást výběrového procesu. Před tréninkem asertivity si mohou účastníci kurzu vyplnit dotazník mapující jejich komunikační styl a úroveň asertivity apod. Při náboru zaměstnanců můžete kandidáty poznat ještě před pohovorem, příp. pomocí našich diagnostických nástrojů lépe identifikovat ty, kteří mají největší šanci v dané pozici uspět.

Naše baterie online dotazníků je pestrá, rádi Vám pomůžeme s výběrem a nastavením právě pro Vás, případně Vás do administrace online dotazníků zaškolíme.

Výkonové testy

Nadesignovali jsme testy na míru analytikům stejně jako telefonním operátorům. Potřebujete si ověřit schopnost práce s čísly nebo se slovy, otestovat paměť a rychlost reakcí? Dokážeme otestovat angličtinu i schopnost logicky reagovat pod tlakem. Zaměříme se i na produktivitu a pozornost při rutinních činnostech. Výkonové testy můžete získat i v kombinovaných balíčcích, rádi Vám se správnou volbou poradíme.

Znalostní testy

V současné době nabízíme test určený obchodníkům v oblasti produktů (ať už výrobků nebo služeb) s vysokou přidanou hodnotou. Na jeho základě můžete otestovat devět základních obchodních kompetencí rozdělených do tří oblastí (zákazník, nabídka a prodej). A jakkoliv je možné ho administrovat samostatně, je vhodné ho zkombinovat s výkonnostními testy.

Chci vědět víc o online psychodiagnostice a testech

Perfeed

Nejefektivnější zpětná vazba je ta okamžitá. Ocenili byste zpětnou vazbu ihned po prezentaci, poradě nebo školení kolegů? Perfeed je přehledný online nástroj, kdy Vám stačí mobilní telefon, a zpětnou vazbu dáte i získáte během několika minut. V Perfeedu si navíc můžete třídit a vyhodnocovat zpětnou vazbu podle zvolených kritérií, témat nebo osob. Samozřejmě jsme zapracovali i na atraktivním a srozumitelném rozhraní.

Chci poznat Perfeed lépe

360° zpětná vazba

Rychlá. Pohodlná. Přehledná. A především online. Taková je „třistašedesátka“ s TCC. Zapomeňte na papíry a složité vyhodnocování nebo komplikovaný a dlouhodobý proces. Online sestavujte matice hodnotitelů, upravujte grafiku výstupů, ukládejte dotazníky pro další využití. Nastavujte úrovně a vlastní hodnotící škály – možností máte ohromné množství a samozřejmě Vám můžeme připravit další nastavení na míru. Využijte náš online portál a objevte HR 21. století.

Zajímá mě 360° zpětná vazba online

Job matching

Popište svého nejlepšího zaměstnance a s námi najdete další takové. V našem Job matching online nástroji nejprve vytvoříte profil ideálního kandidáta. Uchazeči poté vyplní přidělenou psychodiagnostiku a díky online rozhraní máte okamžité výstupy. Zprávy budou zahrnovat nejen informace o shodě s Vaším ideálním kandidátem, ale třeba i osobnostní nastavení nebo kariérové směřování a doporučení k dalšímu rozvoji.

Chci dostat správné lidi na správné židle

Success Factor Index

Chcete nejen tušit, ale skutečně vědět, kdo z kandidátů má největší předpoklady pro úspěch na dané pozici? Slyší Vaši manažeři především na čísla a výsledky? Umíme propojit Vaše byznys data s naší psychodiagnostikou. Náš unikátní nástroj SFI (Success factor index) propojuje naši psychodiagnostiku s reálnými výsledky Vašich lidí. V důsledku tak dokážeme identifikovat klíčové faktory rozhodující o úspěchu na dané pozici, ať už se jedná o obchodníky nebo pracovníky call centra. Nástroj je ideální pro firmy, kde je možný vzorek alespoň 40 zaměstnanců na dané pozici. Data však můžete sbírat v čase. Na oplátku získáte profil, který s přesností odhadne úspěšnost kandidáta na konkrétní pozici. Tuto unikátní službu nabízíme jako jediní na trhu.

Co všechno mi řekne SFI?

Expertní job matching

Vaši nejlepší zaměstnanci se nemohou rozkrájet. Proto Vám pomůžeme najít další takové s využitím našeho Expertního job matchingu. Nadefinujeme společně stěžejní kompetence a rozešleme pozvánky k vyplnění psychodiagnostické baterie. Výsledkem bude kompletní seznam respondentů podle toho, jak se shodují s Vaším ideálním kandidátem. Vše samozřejmě online s podrobnými výstupními zprávami.

Potřebuju víc svých nejlepších zaměstnanců

Zaměstnanecké průzkumy

Získejte kompletní přehled toho, co si zaměstnanci skutečně myslí, co je trápí a jaká témata jsou pro ně skutečně důležitá. Za pomoci našich zaměstnaneckých průzkumů dokážeme včas rozpoznat rizikové skupiny Vašich pracovníků, zmapovat postoje Vašich lidí. Projdeme společně celý proces od výběru oblastí až po tvorbu konkrétních otázek. Součástí vyhodnocení pak bude také interpretace výsledků a doporučení, jak s výsledky dál pracovat.

Rád bych znal názory svých zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Flexibilní. Praktické. A především snadno vyhodnotitelné. Takové jsou naše online průzkumy spokojenosti, které mají více než 80% návratnost. Získávají tak násobně větší vypovídající hodnotu a díky jednoduchému online prostředí je možné vyplňování prakticky odkudkoliv i pro skutečně velké skupiny respondentů. Dokážeme Vám zmapovat, jak jsou na tom Vaši lidé s angažovaností a identifikací s firmou – v současné době klíčovými kategoriemi pro výkon a loajalitu zaměstnanců. Pomůžeme Vám s přípravou celého projektu, jeho realizací i prací s výstupy. Dodáme Vám nejen přehledné zprávy či prezentace, ale také doporučení, jak s výsledky dále pracovat.

Zajímají mě všechny možnosti dotazníku

Exit interview

Proč Vaši zaměstnanci doopravdy odešli? To řeší Exit interview a Vy můžete získat někdy až překvapivě upřímné názory. Když definujete, co stojí za odchody Vašich lidí, můžete snáz přijmout potřebná opatření. My Vám rádi podáme pomocnou ruku.

Chci vědět, proč dali moji zaměstnanci výpověď