fbpx

I loučení k životu patří. S námi zvládnete outplacement mnohem snadněji a zároveň si zachováte dobré jméno. Interní HR i manažery naučíme efektivní zvládnutí propouštěcího pohovoru. A odcházejícím zaměstnancům naopak rádi pomůžeme s orientací na trhu práce i s kariérovým poradenstvím tak, aby mohli situaci změny vnímat jako svou příležitost. Propouštění nemusí být nepříjemná událost.

Víme, jak na to.

Formou workshopu nebo individuální konzultace připravujeme HR manažery a specialisty k tomu, aby zaměstnancům mohli poskytnout relevantní a strukturované informace o trhu práce, zejména v případě propouštění. Školení či individuální poradenství poskytujeme i zaměstnancům, jichž se propouštění přímo týká. 

Připravujeme HR manažery a specialisty na proces outplacementu. Cílem je nejen naučit je pracovat v roli podpory manažerů, ale i zvýraznit jejich úlohu v přispívání ke stabilitě týmů a zvládnutí dopadů propouštění na organizaci. Poskytujeme personalistům také konkrétní nástroje pro dotažení procesu propouštění po technické, organizační a administrativní stránce. HR manažerům poskytujeme konzultace na specifická témata – právní, orientace na pracovním trhu a podobně.

Samostatnou kapitolu role HR manažera či specialisty tvoří efektivní zvládnutí propouštěcího rozhovoru. V rámci přípravy se zaměřujeme na praktický nácvik rozhovorů s celou škálou osobnostních typů, včetně těch náročných a konfliktních. Nácvik připravujeme vždy s ohledem na konkrétní situaci klienta. Modelové případy zahrnují i typické náročné situace.

Odcházejícím zaměstnancům pomáháme nejen s orientací na trhu práce, ale i s kariérovým poradenstvím. Nákladově efektivní a ze strany odcházejících zaměstnanců vysoce ceněnou pomocí je online diagnostika spojená s konzultací a konkrétními doporučeními pro jednotlivce. Každá změna může být příležitostí. S naším konceptem Change Mining pomůžeme vytěžit ze změny nové příležitosti k osobnímu i kariérovému růstu.

 

Měníme HR náklady na investice. Jak to děláme?

 

Příprava manažerů na propouštěcí rozhovor

Smyslem přípravy, vedené většinou formou workshopu nebo individuálního školení, je zejména:

 • vysvětlit účastníkům jejich možnosti při pozitivním ovlivňování postoje manažerů v období propouštění,
 • naučit účastníky pracovat v roli podpory manažerů v období propouštění. Zvýraznění jejich úlohy přispět ke stabilizaci týmů a zvládnutí dopadů propouštění na organizaci (stabilizace týmů, klíčových zaměstnanců),
 • nabídnout personalistům konkrétní nástroje pro dotažení procesu propouštění po technické, organizační a administrativní stránce,
 • vysvětlit a prakticky předvést uplatnění efektivních principů ve vedení propouštěcího rozhovoru,
 • nabídnout strukturu a pravidla pro zvládnutí propouštěcího rozhovoru s konkrétním (náročným) typem zaměstnance,
 • v případě poptávky účastníků umožnit i zkrácený nácvik propouštěcího rozhovoru včetně typických náročných situací,
 • vhodně načasovat realizaci workshopu, aby bezprostředně předcházel samotnému propouštění.

 

Návrh komunikační strategie

V případě propouštění se často zapomíná na ty, co ve firmě zůstávají. Nestačí jen informace zveřejněná na firemním intranetu ve stylu "máme málo zakázek a museli jsme tedy propustit...". Loajalitu a motivaci zaměstnanců, kterých se propouštění dotýká "z druhé strany" a kteří mohou být v této souvislosti přetíženi, může zásadně ovlivnit forma a obsah komunikace změn či problémů, které propouštění způsobily.

 

Exit interview

Ukončení vztahů poskytuje příležitost sdělit si věci, na které třeba dříve nebyl čas. Exit interview poskytuje zaměstnavatelům možnost získat důležitou zpětnou vazbu na pracovní podmínky, postupy nebo atmosféru. Získané informace umožňují provést různá zlepšení, která ocení ti, kteří zůstávají.

Odcházejícím zaměstnancům dává možnost k otevřené reflexi a je užitečnou součástí „procesu odcházení“.

Exit interview může proběhnout formou specifického zaměstnaneckého průzkumu nebo formou individuálního strukturovaného rozhovoru.

 

Online diagnostika pro outplacement

Online diagnostika může v procesu outplacementu sehrát rozhodující roli – poskytne odcházejícím pracovníkům cenné informace pro jejich další kariéru a může významně přispět k udržení dobrého jména firmy. 

Je to metoda nenáročná na čas a zdroje, která trefně zvolenou baterií testů a dotazníků dokáže rychle identifikovat silné stránky odcházejícího pracovníka a jeho potenciál. Ten může výsledky a doporučení velmi efektivně využít při hledání nového místa. 

Účastníci vyplňují testy a dotazníky online. Výstupy mohou být ihned po vyplnění k dispozici jim nebo pracovníkům HR či manažerům. Ideální je navazující rozvojový rozhovor či konzultace, kdy je možné výstupy z diagnostiky více rozebrat, propojovat s motivací a ambicemi účastníka.

Dotazníková sada vhodná pro outplacement:

 

Kariérové poradenství

Formou individuálních konzultací poskytujeme účastníkovi:

 • podporu v pozitivním vnímání změny jako příležitosti,
 • náhled na osobnostní vlastnosti, které jsou pro rozvoj kariéry určující,
 • ucelenou představu o tom, které stránky osobnosti budou při vykonávání určitého typu práce pomáhat, které naopak bude dobré korigovat,
 • náhled na osobnostní vlastnosti a ambice při hledání dalšího zaměstnání.

Kromě toho pomáháme s oblastmi:

 • kde začít při hledání nového zaměstnání, jaké mají možnosti,
 • jak rozlišovat seriózní pracovní inzerci od rádoby lákavých nabídek,
 • jak se připravit na přijímací pohovor a jak se během pohovoru chovat.

 

Reference

Jedním z našich významných zákazníků v oblasti outplacementu byla společnost Telefónica (O2). Ta svým propouštěným zaměstnancům poskytovala možnost absolvovat poradenství pro lepší uplatnění se na trhu práce. Zaměstnanci si zvolili individuální konzultaci či účast na kurzu ve vybrané lokalitě. Článek s podrobnými informacemi z jednoho z našich kurzů si můžete přečíst na iDNES.

 

Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás kontaktovat.