V této sekci vám chceme poskytnout konkrétní informace nebo rozbory aktuální problematiky. Některé články jsou napsané přímo pro náš web, jiné pro některé z našich partnerských médií.

NEWS: Prodloužení poskytování příspěvku v karanténě

Senát dal 28. dubna 2021 zelenou „Izolačce“ do konce června. Senátoři schválili návrh na prodloužení vyplácení mimořádného příspěvku pro zaměstnance v karanténě a izolaci – tzv. Izolačky – až do konce června letošního roku.  Takzvaná Izolačka, tedy mimořádný příspěvek pro zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa, zvyšuje náhradu mzdy o 370 Kč za kalendářní den, a to nejvýše na úroveň 90 procent průměrného výdělku. Sněmovní tisk 1205 se tak velmi rychle integroval do Sbírky zákonů jako Předpis číslo: 182/2021 Sb.

1. květen 2021

Doručování písemností po novele Zákoníku práce 2020

Právní úprava doručování písemností před novelou Zákoníku práce, jež platí pro níže uvedenou oblast od 30.07.2020, vycházela z konceptu, že písemnosti musejí být zaměstnanci doručeny do vlastních rukou (§ 334 odst. 1 Zákoníku práce).

Zároveň ale platilo, že do vlastních rukou doručuje písemnosti zaměstnavatel zaměstnanci na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací a teprve nebylo-li výše uvedené možné, mohl zaměstnavatel písemnost doručit zaměstnanci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (§ 334 odst. 2 Zákoníku práce).

Novela výše uvedený koncept pořadí ve způsobech doručování opouští a stanoví, že písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci primárně do vlastních rukou na pracovišti a pokud to není možné je čistě a jen na zaměstnavateli, který jiný způsob doručení písemností zvolí.

21. září 2020

Čerpání dovolené po mateřské

Po skončení peněžité pomoci v mateřství často zaměstnavatelé tápou, jak spočítat zaměstnankyni nárok na řádnou dovolenou, než nastoupí na rodičovskou dovolenou či zpět do práce. Kdy krátit a kdy nekrátit? To se dozvíte v našem článku zveřejněném na portálu Pohoda.

21. srpen 2020