Lékaři bez hranic

"Naše organizace se na společnost TCC/TCC online obrátila s žádostí o realizaci produktu 360° zpětné vazby. Do té doby jsme s tímto nástrojem neměli žádnou zkušenost, o to větší výzva to pro obě strany byla. Od samého počátku jsme věděli, že jsme v dobrých rukou. Jednání ze strany TCC online bylo velmi efektivní a zvlášť oceňujeme jejich flexibilitu a rychlost při nastavování parametrů i samotném spuštění projektu. Vše proběhlo bez problémů a k naší spokojenosti. Následné osobní konzultace a poradenství poskytnuté společností TCC úspěšně završily celý proces, který představoval velký přínos pro všechny zaměstnance naší organizace. Kromě profesionálního přístupu ze strany společnosti TCC/TCC online jsme byli potěšeni i příjemným jednáním, se kterým jsme se setkali. Velmi si vážíme rovněž poskytnutí příznivější ceny z titulu neziskového charakteru naší organizace. Věříme, že můžeme říci, že jsme našli spolehlivého partnera pro budoucí spolupráci, na kterou se již nyní těšíme."

Dagmar Chmelíková, HR Support Officer

NN

"Spolupráce se společností TCC by se dala shrnout následovně:

- Flexibilní, profesionální služby s přidanou hodnotou
- Psychodiagnostika i assessment navázaný na konkrétní potřeby klienta
- Velmi dobrý poměr cena vs. výkon
- Proaktivita a možnosti využití balíčků služeb a konzultací
- Reprezentativní vystupování ve vztahu k potenciálním zaměstnancům

Společnost TCC realizovala pro společnost NN Životní pojišťovna množství úspěšných projektů. Jednalo se zejména o realizaci Assessment center pro výběr manažerské populace a Development center pro populaci Talentů a dalších expertů a manažerů na různých úrovních řízení. Oceňujeme profesionalitu konzultantů společnosti TCC a též flexibilitu a spolupráci při přípravě, realizaci i vyhodnocení výsledků AC a DC. Vzhledem k tomu, že jsme spolupracovali s více dodavateli, mohu opravdu potvrdit, že kvalita a erudice konzultantů je na vysoké úrovni a vedení AC je velmi reprezentativní a tvoří dobrou značku NN u kandidátů. Dodávané služby (např. konzultace, úprava zadání, změny počtu účastníků ad.), které si často jiní dodavatelé účtují zvlášť, jsou u TCC v ceně. Samozřejmostí jsou i odborné rady ze strany konzultantů před i po skončení AC či DC a profesionální poskytnutí rozvojové zpětné vazby. Služby jsme odebírali jak v českém jazyce, tak i v anglickém jazyce.
Se společností TCC jsme spolupracovali i v oblasti psychodiagnostiky, prostřednictvím online nástrojů, které jsme využívali jak pro nábor, tak pro diagnostiku potenciálu zaměstnanců. Poměr cena x výkon je dle našich průzkumů na trhu naprosto bezkonkurenční a ve srovnání s ostatními dodavateli je možnost využít výsledky psychodiagnostiky ihned, aniž by musel být bezpodmínečně personalista školen a certifikován. Interpretace je srozumitelná i pro manažery. Online nástroje umožňují velmi rychlou administraci a přesun části kompetencí mezi další personalisty či manažery. Na podzim roku 2016 jsme spolupracovali s TCC na rozsáhlém projektu insourcingu, kdy nám pomohli odborně nastavit normy job matchingu pro psychodiagnostiku velkému množství kolegů a poté nás provedli celým procesem diagnostiky a závěrů z ní.
Dále jsme spolupracovali na proškolení HR kolegů v oblasti poskytování zpětné vazby z psychodiagnostiky. Školení bylo zaměřeno více obecně, nikoli pouze na potřeby diagnostiky TCC a pomáhá neustále kolegům při práci s manažery i zaměstnanci.
Se zaměstnanci TCC je vždy velmi dobrá komunikace, jsou profesionální, snaží se vyjít vstříc a jsme se spoluprací s nimi maximálně spokojeni."

M. Dufková, Training & Development Specialist, Human Resources NN

innogy

"Se společností TCC spolupracujeme mj. také v oblasti designu a realizace AC/DC (od r. 2015). Jejich služeb opakovaně využíváme pro AC/DC na širokou paletu pozic – od výběru/rozvoje Trainees po pozice B-1. Na spolupráci si ceníme hlavně vysoké profesionality/seniority konzultantů společnosti, tak spolehlivosti a flexibility dodávek, vč. na míru šitých řešení a vysoké ochotě vyjít nám vstříc. TCC v tomto směru dokáže naplnit všechny naše náročné požadavky."

I. Urbanová, innogy ČR

VWFS

"Se společností TCC spolupracujeme dlouhodobě a rádi. Její konzultanti nás opakovaně přesvědčují o své profesionalitě a schopnosti zhostit se i náročných zadání. Kromě individuálních a skupinových Assessment center či behaviorálních interview jsme společně realizovali i specifická kariérová Assessment centra, která musela splňovat vysoké nároky dle metodiky dané mateřskou společností Volkswagen DE. Na naší spolupráci oceňuji kombinaci vysokého nasazení ze strany TCC, odbornosti a současně lidskosti a „normálnosti“ konzultantů."

D. Formánková, VWFS, HM manažer

Vodafone

"TCC nám pomohlo realizovat Assessment centrum do našeho talentového programu zaměřeného na střední management. Velmi profesionální byla nejenom realizace, ale i výstupy ve formě odborných zpráv. Právě odborně vedené AC a přínosné rozvojové plány jsou největším benefitem dodané služby."

L. Kožová, Vodafone Learning & Development Specialist, Talent & Capability Team

Nutricia

"Balíček Energy pro mě přišel v tu správnou chvíli. Zrovna jsem aktivně řešila téma únavy a přetížení a snažila jsem se s ním vědomě pracovat. Výsledky psychodiagnostických testů mi tak pomohly si uvědomit své chování a nasměrovat mě k tomu, abych s tím mohla efektivněji pracovat. Od koučinkového sezení jsem očekávala nejen podporu pro "myšlenkové procesy", ale i nástroj, jak dosáhnout relaxace a jak si vědomě ulevit (psychicky i fyzicky) v běžných kancelářských podmínkách s nabitým kalendářem. Velmi jsem ocenila, když paní koučka splnila obě očekávání, a o to víc, že má ve svém portfoliu arzenál relaxačních technik a rad, které umí vytáhnout ze správné kapsy dle toho, jaký jste typ člověka."

RWE

„Assessment Store je ideální službou pro rychlou přípravu AC/DC na vysoké úrovni. Výběr z různorodých modelových situací, které jsou okamžitě k dispozici, nám umožňuje velmi rychle reagovat na požadavky manažerů realizovat AC. TCC nenabízí zdaleka pouze rozsáhlý archiv modelových situací, ale také okamžitou podporu při zpracování a úpravě úloh. Tento aktivní a prozákaznický přístup dělá ze služby Assessment Store to, co jsme dlouho hledali,“ říká Martina Navrátilová, RWE Česká republika, Specialist, Development & Recruitment, která je zodpovědná za metodiku a realizaci AC/DC ve skupině RWE v České republice.

Telefonica

Již třetím rokem dává společnost Telefónica svým propouštěným zaměstnancům možnost absolvovat poradenství pro lepší uplatnění se na trhu práce. Zaměstnanci si zvolí individuální konzultaci či účast na kurzu ve vybrané lokalitě. Konzultanti TCC jim poskytnou informace o tom, s čím se mohou při hledání práce setkat a snaží se je na možné situace připravit... Článek s podrobnými informacemi z jednoho z našich kurzů si můžete přečíst na iDNES.

Generali Česká pojišťovna

Funkční modely online diagnostiky pro oblast náboru pracovníků do call centra a obchodníků, které jsou provázané s reálným výkonem a přináší úsporu finančních nákladů a interních zdrojů v náborovém procesu.

Online 360°zpětná vazba pro pracovníky GČP, konzultace v oblasti přípravy a realizace projektu.

Baxter

Realizace programu komunikačních dovedností, týmové spolupráce a řešení konfliktů pro pracovníky back-office ve farmaceutické oblasti.

Mubea

Příprava manažerů, kteří budou relokalizováni do Číny, na tamní prostředí, kulturu, zvyklosti, komunikační a manažerská specifika.

Telefonica

Screening potenciálu a výběr talentů pro jejich další rozvoj ve společnosti Telefónica. Skupinovou rozvojovou potřebu z DC jsme realizovali prostřednictvím dalšího rozvoje v oblasti komunikace.

V současnosti realizujeme již třetí fázi projektu Panda, s cílem vybrat pomocí DC z vybrané skupiny ty nejlepší účastníky do projektu, identifikovat jejich rozvojové potřeby a s nimi následně pracovat. Pod heslem "Vybrat nejúspěšnější a udělat z nich ještě úspěšnější."

Rozvoj osobnosti aneb pojďme si hrát. Přes týmové hry a osobnostní dotazníky ke zlepšení spolupráce, komunikace i odolnosti proti stresu.

Komplexní program pro manažery a teamleadery společnosti. Podívali jsme se na to, „kde jsou, kam se chtějí posunout“ a společně na tom pracujeme.

Diagnostika v rámci Develpoment center, následný rozvoj – prework + trénink + follow-up workshop.

ČT

Trénink naměřený na lektorské dovednosti pro interní tým trenérů.

Podařilo se nám ze zkušených oborníků v roli interních trenérů „vytvořit“ skutečné profesionály.

Axa

Jednorázový krátký projekt pro nespokojené zaměstnance v open space. Propojením diagnostiky s rozvojovým workshopem získal management výstupy v podobě týmového profilu. Začalo se s rozvojem týmu (od shora), byly odhaleny a komunikovány pravé příčiny nespokojenosti. Z projektu vyplynuly navazující aktivity, spokojený klient chce řešení i pro další oblasti.

Skanska

TCC převzalo v roce 2012 technické i odborné řešení 360° zpětné vazby pro společnost Skanska. Vytvořili jsme novou online platformu a alokovali tým specialistů pro práci na výstupech. Kvalita výstupních reportů je dnes díky tomu pro Skanska významně uspokojivější.

Pro AGC Flat Glass Czech jsme připravili rozvojový program formou DC pro obchodníky a IPD pro manažery obchodních týmů. Změřili jsme aktuální stav kompetencí a rozvojového potenciálu obou skupin obchodníků. Na základě výstupů z DC jsme připravili „na míru“ tréninkový program, zaměřený na oživení a doplnění technik prodejních dovedností s důrazem na aktivní akviziční činnost.

Číst dále

S cílem změnit vnímání ÚJV Řež, a.s., a to nejen ze strany externích klientů či partnerů, ale hlavně ze strany zaměstnanců a partnerských společností a posunout ji k moderní komerční společnosti, jsme navrhli personální strategii a strategii komunikace změn. Již druhým rokem spolupracujeme na jejich implementaci.

Číst dále
Cisco

Pro Cisco Systems, s.r.o., jsme realizovali projekt Development center. Cílem byl posun směrem k aktivnímu obchodu a příprava na budoucí situaci na trhu, pod heslem "Pojďme být lepší."

Česká spořitelna

V roce 2012 jsme spolupracovali s Českou spořitelnou, a.s., na náboru zaměstnanců do 40 nově vznikajících poboček formou Assessment center.

Číst dále
ČMSS

Pro Českomoravskou stavební spořitelnu jsme postupně začali několik projektů: připravili jsme novou koncepci náboru uchazečů na pozice obchodních zástupců v oblastních a regionálních pobočkách, koučovali regionální manažery, školili obchodníky.

Číst dále

Všichni naši zákazníci