fbpx

Motivovaný člověk je výkonnější, loajálnější a spokojenější. Samotná motivace a angažovanost zaměstnance je pak výsledkem kombinace řady faktorů, mezi které patří pracovní podmínky, fungující spolupráce, odměňování, uznání, zpětná vazba atd. Spolu s námi dokážete nejen motivaci lidí mapovat, ale také vytvořit optimální motivační mix pro každého člověka nebo tým.

Pro efektivní motivaci jedince je potřeba správně identifikovat předpoklady, hodnoty ale i negativní přesvědčení a nefunkční osobnostní nastavení, která mohou motivaci naopak brát. Umíme pracovat i s těmito proměnnými. Dokážeme diagnostikovat, co na koho funguje a jak můžete Vaše lidi motivovat efektivněji. A samozřejmě navrhneme kroky pro další postup, včetně měření úspěchů.

Měníme HR náklady na investice. Jak to děláme?

 

Jak Vám s motivací lidí pomůžeme?

Talent management

Pomůžeme Vám nejen najít ty nejlepší „talenty“. Společně je také dokážeme rozvíjet tím správným směrem, který jim i Vám přinese ten největší užitek a posílí jejich angažovanost a loajalitu vůči firmě. Víme, že zmapování a práce s potenciálem Vašich zaměstnanců je důležitou investicí do budoucnosti. Společně dokážeme najít silné stránky i bolavá místa stávajících zaměstnanců i celého systému výběru a rozvoje talentů a udělat Vaši firmu silnější.

Chci najít a rozvíjet ty nejlepší – napíšu vám

Development centrum

Komplexní diagnostický program zaměřený na zmapování stávající úrovně klíčových kompetencí, na zjištění rozvojového potenciálu a na posílení motivace k dalšímu rozvoji skrze aktivní práci se sebenáhledem. Jedná se o kombinaci aktivit jako jsou modelové situace, interview, případové studie, dotazníky a testy.

Development centrum (DC) je svou konstrukcí zaměřeno zejména na práci s účastníky, jejich sebenáhledem a s motivací k dalšímu rozvoji, čehož je dosaženo:

  • samotným zážitkem – zkušeností s řešením nových a náročných situací,
  • následnou diskuzí po jednotlivých cvičeních využívajících prvky reflexe ze strany účastníků,
  • rozsáhlou a podrobnou zpětnou vazbou s možností přesahu do koučování,
  • poskytnutím písemného výstupu zahrnujícího jak popis výkonu během programu a jeho jednotlivých částí, ale zejména pak konkrétní doporučení pro účastníka a jeho další rozvoj.

Chci vidět všechny metody a nástroje, které používáte pro rozvoj a vzdělávání

Zaměstnanecké průzkumy

Umění naslouchat zaměstnancům je dnes ještě důležitější než před pár lety. A z našich zkušeností víme, že to klíčové se děje především po průzkumu. Pomůžeme Vám celý projekt a proces připravit, zrealizovat a následně přetavit do návazných kroků. Protože Vaši lidé průzkumům uvěří, když uvidí, že mají reálný efekt.

Vsaďte na naše online řešení a nebudete trávit týdny různými analýzami a nudnými prezentacemi. Místo toho okamžitě odhalíte problém a budete mít komplexní přehled o názorech svých zaměstnanců a můžete se pustit do práce. A pokud budete potřebovat jakoukoliv úpravu na míru? Žádný problém – zařídíme a to rychle.

Rád bych věděl víc o zaměstnaneckých průzkumech

Focus groups

"Fokusky" jsou skvělé řešení tam, kde potřebujeme hledat řešení pro konkrétní oblasti a především znát názor přímo dotčených lidí. Společně vybereme skupinu zaměstnanců, kterou poté provedeme celým procesem. Focus groups většinou navazují např. na průzkumy, kdy společně analyzujeme a hledáme řešení pro konkrétní oblasti. Cílem je oddělit představy managementu od reálných problémů a určit směr, jakým mohou vést pozitivní změny. Samozřejmostí jsou jasné výstupy včetně konkrétních doporučení ohledně kroků do budoucna.

Chci se s vámi pustit do Focus groups – napíšu vám

360° zpětná vazba

Rychlá. Pohodlná. Přehledná. A především online. Taková je „třistašedesátka“ s TCC. Zapomeňte na papíry a složité vyhodnocování nebo komplikovaný a dlouhodobý proces. Online sestavujte matice hodnotitelů, upravujte grafiku výstupů, ukládejte dotazníky pro další využití. Nastavujte úrovně a vlastní hodnoticí škály – možností máte ohromné množství a samozřejmě Vám můžeme připravit další nastavení na míru. Využijte náš online portál a objevte HR 21. století.

Zajímá mě 360° zpětná vazba online

Perfeed

Nejefektivnější zpětná vazba je ta okamžitá. Ocenili byste zpětnou vazbu ihned po prezentaci, poradě nebo školení kolegů? Perfeed je přehledný online nástroj, kdy Vám stačí mobilní telefon, a zpětnou vazbu dáte i získáte během několika minut. V Perfeedu si navíc můžete třídit a vyhodnocovat zpětnou vazbu podle zvolených kritérií, témat nebo osob. Samozřejmě jsme zapracovali i na atraktivním a srozumitelném rozhraní.

Chci poznat Perfeed lépe

Rozvojové balíčky

Pro všechny HR pracovníky i zaměstnance jsme připravili inovaci – rozvojové balíčky. Potřebujete doplnit katalog kurzů nebo nabídnout zaměstnancům něco, co bude více o nich a zajistí jim skutečně individuální péči a koncentrovaný rozvoj toho, co aktuálně řeší, a to za cenu klasického skupinového kurzu?

Rozvojové balíčky se zaměřují na kariérové poradenství, osobní efektivitu, sebeprosazení, prevenci stresu a vyhoření, hledání vlastního manažerského stylu, zvládání změny a další témata a mohou posílit motivovanost Vašich pracovníků efektivněji než standardní kurzy.

Rozvojové balíčky mě zajímají

Kariérové poradenství

Probíhají u Vás ve firmě organizační změny, čeká Vás období transformací, fúze? Chcete svým pracovníkům nabídnout pomoc v těchto situacích a obdobích nejistoty, příp. je podpořit v případě outplacementu? Ať už člověk zvažuje své další kariérní směřování z různých důvodů, můžeme mu nabídnout individuální konzultaci zaměřenou právě na tuto oblast. Zprostředkujeme mu vhled do jeho předpokladů a preferencí, pomůžeme mu s ujasněním svých potřeb, kariérních plánů a ambicí. Poskytneme informace, jaké stránky jeho osobnosti mu dokáží v další kariéře pomoct. Pomůžeme s přípravou na výběrová řízení a s posílením sebejistoty.

Chci dohodnout kariérové poradenství – napíšu vám

Outplacement

I odchod ze zaměstnání k životu patří. S námi zvládnete outplacement mnohem snadněji a zároveň si zachováte dobré jméno. Interní HR i manažery naučíme efektivní zvládnutí propouštěcího pohovoru a odcházejícím zaměstnancům naopak rádi pomůžeme s orientací na trhu práce i s kariérovým poradenstvím. Propouštění nemusí být nepříjemná událost. Víme, jak na to.

Chci pomoci s outplacementem – napíšu vám