S naší online 360° zpětnou vazbou umíme doslova zázraky na počkání. Ať už chcete využít přednastavených šablon nebo si udělat 360° po svém, příprava i samotná realizace vám zabere chvilku a zajímavé, přehledné a návodné výstupy budete mít obratem. Zbude vám tak čas a energie na to, co je pro úspěšnou 360° skutečně klíčové, tedy na komunikaci s lidmi. A pokud budete mít zájem, rádi vás v tom podpoříme, ať už na startu projektu nebo v rámci zpětných vazeb.

360° zpětná vazba 

Nejkomplexnější pohled na zaměstnance aneb nebojme se zpětné vazby napříč firmou. 360° zpětná vazba je forma hodnocení, kdy hodnotitelem není jen nadřízený manažer, ale i pracovník sám, jeho kolegové a podřízení. Na rozdíl od klasického hodnocení nebývají její výstupy provázány s odměňováním.

360° zpětná vazba je efektivní nástroj pro:

  • hodnocení potenciálu zaměstnanců skrze klíčové kompetence,
  • získání zpětné vazby od nadřízeného, kolegů a podřízených,
  • určení reálnosti sebenáhledu pracovníka,
  • doporučení dalšího rozvoje.

360° zpětná vazba mívá formu dotazníkového šetření, kdy jednotlivé kompetence mohou být hodnoceny formou hodnotících škál, výběru odpovídajících popisů nebo číselnou škálou. Součástí hodnocení je zpravidla také možnost volných komentářů a doporučení pro hodnoceného. Program 360° zpětné vazby lze realizovat také v elektronické podobě. Dotazníky jsou hodnotitelům zasílány prostřednictvím e-mailů obsahujících unikátní odkazy. Tento způsob dotazování je velice efektivní a ve srovnání s tištěnými dotazníky výrazně flexibilnější.

Chci vědět víc o 360° zpětné vazbě