Assessment centrum je komplexní skupinový program zaměřený na diagnostiku klíčových kompetencí, jejich aktuální úroveň a možnosti dalšího rozvoje.

Náš mimořádně zkušený seniorní tým realizuje ročně stovky AC napříč pozicemi i obory. Neustále inovujeme metody náboru a profesní diagnostiky. Pracujeme s indexem Modelování faktorů úspěchu (Success Factor Index), který využíváme k modelování faktorů úspěšnosti kandidátů na konkrétních pozicích. Díky na míru připravenému modelu dokážeme velmi přesně predikovat vhodnost kandidátů, dosahujeme úspěšnosti až 90 %.

Assessment centrum je vhodné využít zejména při výběru z:

  • více externích kandidátů,
  • interních kandidátů bez praktických zkušeností s danou pozicí,
  • mixu interních a externích kandidátů,
  • kandidátů na rozvojové a benefitní programy typu Talents nebo Management Pool.

Oproti jiným metodám výběru, zejména pak klasickému interview, přináší Assessment centrum tyto výhody:

  • okamžité srovnání více kandidátů v jednom čase,
  • posouzení kandidátů na základě uplatnění jejich dovedností, znalostí, předpokladů a motivace v situacích blízkých reálnému pracovnímu prostředí, nicméně mimo zažité stereotypy,
  • možnost srovnání sebenáhledu (výpověď o sobě sama např. v rámci interview nebo reflexí po jednotlivých blocích programu) se skutečně dosaženým výkonem,
  • zmapování nejen aktuální úrovně kompetencí, ale i potenciálu k jejich dalšímu rozvoji,
  • eliminace subjektivního posouzení díky pohledu více hodnotitelů.

Chci vědět víc o assessment centru