fbpx

Nejbližší otevřené kurzy:

Zapojení manažera aneb efektivní Assessment centrum

Realizujete Assessment centra a výběrová řízení nebo Vás to teprve čeká? Chcete se inspirovat a rozšířit si paletu technik, jak postavit skutečně efektivní program? Nedaří se Vám vždy získat management ke spolupráci při přípravě, realizaci či vyhodnocení výsledků výběrových programů? Posilte svou jistotu, profesionalitu i argumentaci. Vyzkoušejte si různé techniky a osvojte si jednoduché, ale efektivní postupy a načerpejte praktické zkušenosti z jiných firem a prostředí.

Více o kurzu

Profesionální hodnotitel

Účastníte se nebo se budete účastnit Assessment či Development center jako hodnotitel? Nejste si jistí, zda si všímáte těch správných věcí? Stává se Vám, že se hodnotitelé vzájemně neshodnou nebo se vybraný kandidát v praxi neosvědčí? Chcete umět víc, než se jen spolehnout na vlastní intuici a cit pro to, jak má dobrý kandidát vypadat? Rozšiřte své kompetence a dovednosti hodnotitele, staňte se skutečným profesionálem.

Více o kurzu

Rozvojová zpětná vazba

Assessment či Development centrum nekončí pouhým výběrem nebo popsáním silných a slabých stránek včetně doporučení. Naučte se, jak vytěžit z těchto nástrojů maximum. Naučte se, jak poskytovat skutečně efektivní zpětnou vazbu motivující k dalšímu rozvoji a přínosnou nejen pro účastníky, ale také pro Vaši firmu. Osvojte si techniky, jak hodnoticí programy propojit s rozvojovými plány a jak do nich zaangažovat manažery.

Více o kurzu

Psychologické minimum

Získejte přehled o nejdůležitějších poznatcích psychologie ve vztahu k výběru lidí a jejich posuzování v rámci Assessment a Development center. Osvojte si základy psychometrie, získejte přehled o různých testech a dotaznících a o jejich základních parametrech. Staňte se poučenými laiky, kteří se nenechají okouzlit pseudověděckými metodami. Přijďte se přesvědčit, že i statistika může být zajímavá a velmi užitečná.

Více o kurzu