Modelová situace

"Krtek" (případová studie/týmová práce/prezentace)

"Right Care - případová studie" (společné/individuální řešení a prezentace)

"Kabel Opt - lektorská případová studie"

"UNI CONSULT CZ" (Jednání s týmem / prezentace změn)