Development centrum

"Décéčko" tedy Development centrum je jeden z nejefektivnějších nástrojů při rozkrývání silných stránek a potenciálu pracovníků, stejně jako identifikaci jejich rozvojových potřeb.

Máme s přípravou a realizací DC více než 18 let zkušeností a jsme pyšní na naši propracovanou metodiku a zkušené konzultanty. Držíme se toho, co funguje a napříč léty se osvědčilo a zároveň neustále hledáme nové prvky a vylepšení podle posledních trendů. V našich Development centrech se setkáte s modelovými situacemi, diagnostickými nástroji, případovými studiemi, kreativními i projektivními technikami a strukturovanými rozhovory. Velký důraz klademe na práci se sebereflexí našich účastníků, protože schopnost sebereflexe vnímáme jako klíčový předpoklad pro další rozvoj.

Společně s vámi se nejprve pořádně zamyslíme nad designem Development centra, jeho smyslem a pomůžeme vám s motivací všech zúčastněných. Disponujeme skutečně bohatou baterií modelových situací a případových studií a neustále vytváříme nové. Potřebujete si v rámci Development centra vyzkoušet strategické rozhodování ve finanční instituci nebo vyjednávání při finišování významné stavby? Vytvoříme takové prostředí, ve kterém si účastníci Development centra zažijí různé náročné situace, nesnadné komunikační partnery a současně se díky přístupu našich konzultantů budou cítit dobře a budou odcházet s řadou inspirací.

A jak to tak u nás bývá, nezapomínáme na to, co se bude dít potom. V rámci důkladné a detailní zpětné vazby se účastníci Development centra seznámí nejen s tím, jak je vnímá někdo nezaujatý, jak komunikují a jaké strategie nejčastěji volí při jednání. Získají také vhled do svých předpokladů a preferencí skrze interpretaci diagnostiky. Zkušený konzultant jim pomáhá nacházet pro ně klíčová témata a definovat hlavní oblasti pro další rozvoj, ideálně včetně logických návazných kroků. Zpětná vazba je zpravidla realizovaná v podobě „jeden na jednoho“, někdy bývá přítomný i manažer či zástupce HR. Jedním z výstupů Development centra je také písemná zpráva, ve které jsou dle potřeb uvedeny hlavní zjištění a především rozvojová doporučení, včetně způsobů „jak na to“.

Při účasti většího počtu pracovníků může být také vypracována skupinová zpráva, v níž bývají shrnutá klíčová zjištění za celou skupinu, ve smyslu hlavních výhod a silných stránek, rozvojových oblastí a doporučení pro další rozvoj. Velmi zajímavé jsou zpravidla skupinové výstupy z diagnostických metod, které umožňují přehledně pojmenovat, jaké osobnostní a jiné typy jsou ve skupině zastoupené více či naopak málo a opět na základě toho definovat případná doporučení.

Zaujalo mě to, chci navštívit váš Assessment store

360° zpětná vazba

„Třistašedesátka“ může být jeden z nejdůležitějších HR nástrojů. Kvalitní zpětná vazba je klíčová pro otevřenou komunikaci a celou firemní kulturu, nehledě na osobní rozvoj každého z nás. V rámci 360° zpětné vazby získává pracovník strukturovanou zpětnou vazbu od nadřízeného, kolegů, podřízených nebo třeba zákazníků či externích partnerů. A co je důležité, hodnotí také sám sebe. Protože srovnání toho, jak se vidíme sami s tím, jak nás vidí naše okolí, je často zásadní informace pro korekci sebenáhledu a definování témat k rozvoji.

360° zpětnou vazbu realizujeme formou online dotazníku, který můžeme dodat my nebo využijeme váš vlastní. Hodnotitelé mají možnost pracovat se škálou, stejně jako vpisovat volné komentáře, které jsou často to nejcennější, z čeho může hodnocený čerpat inspirace. Dotazník i data spravujeme na naší online platformě, zaručujeme naprostou bezpečnost a anonymitu dat, poradíme si i s jazykovými mutacemi.

Výstupem je individuální souhrnná zpráva, ve které jsou přehledně uvedena hodnocení všech sledovaných oblastí a jsou zde komentáře a vzkazy hodnotitelů. Lze sestavit i skupinovou zprávu, např. jako podklad pro identifikaci sdílených témat napříč skupinou. Jako návazný krok doporučujeme realizovat individuální konzultace, při kterých si hodnocení mohou společně se zkušeným konzultantem důkladně výstupy projít, identifikovat hlavní témata pro další rozvoj a definovat návazné kroky nebo získat konkrétní inspirace pro rozvoj. Pro posílení efektu a změření pokroků doporučujeme 360° zpětnou vazbu po určitém čase zopakovat.

Pokud zvolíte naší „třistašedesátku“, rádi vám pomůžeme nejen s přípravou a samotnou realizací, ale také s návaznými kroky. Z naší praxe víme, že právě fáze „před“ a „po“ jsou pro úspěch 360° zpětné vazby klíčové. Můžeme vše udělat s vámi nebo vás naučit jak na to. Pomůžeme vám s definováním cílů, s tvorbou dotazníků i hodnotících škál, s komunikací a přípravou všech zúčastněných. Naučíme vás interpretovat výstupy i to, jak chránit anonymitu všech zúčastněných.

Chci se naučit používat a interpretovat 360° zpětnou vazbu - napíšu vám

Psychodiagnostika

Psychodiagnostika není magie, ale spolehlivý nástroj, který mnoho let vyvíjíme a prověřujeme a rádi vás s ním naučíme pracovat.

Naše online diagnostika je spolehlivá, má vysokou vypovídající hodnotu a je cenově dostupná. Díky ní snadno identifikujete rozvojové potřeby nejen jednotlivců, ale i celých týmů. Máme dotazníky zaměřené na osobnostní nastavení, manažerské styly, obchodní dovednosti, odolnost vůči stresu, komunikační styl či preferenci firemní kultury a další. Otestovat můžeme logické uvažování, koncentraci pozornosti, angličtinu, obchodní dovednosti a jiné oblasti. Samozřejmostí je okamžité vyhodnocování výsledků a snadná integrace do dalších HR nástrojů.

Naučíme vás diagnostikovat, vyhodnocovat výstupy z diagnostických nástrojů a dále s nimi pracovat. Budeme vám k dispozici, abyste si vše mohli administrovat sami anebo to můžete nechat na nás.

Jako jedinečný nástroj nabízíme Success factor index, tedy propojení naší psychodiagnostiky s reálnými výsledky vaší firmy. Pak už budete nejen tušit, ale skutečně vědět, kdo může být pro danou pozici ten nejvhodnější kandidát.

Chci se naučit používat a interpretovat psychodiagnostiku - napíšu vám

Individuální rozvojový plán

Někdy šablony nestačí. Ať už jde o rozvoj zaměstnance v nové roli nebo jakoukoli potřebu nastavit smysluplně rozvojové aktivity, umíme vám pomoci. Při sestavování individuálního rozvojového plánu se nejprve zaměříme na identifikaci toho, co je vlastně smysluplné a užitečné rozvíjet a následně sestavíme logický plán s ohledem na vaše potřeby a možnosti. A nebude to jen o školeních a kurzech, ale často i o stínování, sdílení zkušeností a v neposlední řadě o měření úspěchů. Vtáhneme vás do dění, protože spolupráce s HR a nadřízeným je zpravidla klíčová a nutná.

Chtěl bych sestavit individuální rozvojový plán - napíšu vám

Týmový rozvojový plán

Když šablony nestačí, připravíme pro váš tým vzdělávání na míru. Pomocí rozhovorů, workshopů, diagnostiky nebo jiných nástrojů nejprve společně zjistíme „co“ a následně vymyslíme „jak“. Vybírat můžeme ze školení, tréninků, teambuildingových aktivit, můžeme hledat, jak využít vašich interních možností. Pohlídáme proces, aby se nevytratil cíl a postupné měření vašich úspěchů. Budeme s vámi nejen při přípravě, ale rádi s vámi půjdeme celým procesem až k vyhodnocování efektů. Nástrojů máme celou řadu, ať už 360° zpětnou vazbu, online průzkumy či Development centra.

Chtěl bych sestavit týmový plán - napíšu vám