Jsou situace, kdy běžné vzdělávací aktivity ve společnosti nepostihují  individuální potřeby. Pokud je to váš případ, připravíme pro vaše klíčové pracovníky plán rozvoje na míru. Využijeme při tom osmnáctiletých zkušeností našeho týmu seniorních konzultantů.

Součástí plánu je písemný výsledek řízeného rozhovoru s pracovníkem nad výstupy z hodnocení (pravidelné hodnocení manažery, výstupy z AC/DC, psychodiagnostiky, 360° zpětná vazba apod.). Využívá se tehdy, je-li nutné postihnout individuální rozvojové potřeby pracovníka. Obsahuje konkrétní popis rozvojových cílů, oblastí, a metod včetně rozvojového harmonogramu.

Chci vědět víc o individuálním rozvojovém plánu