Jak to děláme?

360° dopad – každý má užitek

Rozvojové programy TCC jsou charakteristické tím, že užitek z nich nemá jen jejich přímý účastník. Pracujeme s principem „360° dopadu“, který vede ke sdílení znalostí a dovedností s ostatními spolupracovníky účastníků rozvojových programů. Prospěch z rozvoje mají tedy nejen samotní absolventi našich rozvojových programů, ale i jejich nadřízení a podřízení. Příznivě se také mění zákaznická zkušenost interních i externích klientů. To vede k podpoře dosahování strategických cílů našich zákazníků.

Rozvojové aktivity stavíme na datech

V rozvojových programech nestřílíme naslepo. Pečlivě a přesně zaměřujeme cíle našich školení, workshopů, tréninků i individuálních rozvojových forem typu koučinku a mentoringu. Data, o která se opíráme, získáváme z různých zdrojů. Typicky to jsou Development centra, 360° zpětná vazba, skupinová i individuální profesní diagnostika, sebeposuzovací rozvojové inventáře nebo úvodní workshopy. Práce s výsledky zaměstnaneckých průzkumů nám umožňují slaďovat rozvojové cíle jednotlivců i pracovních týmů se strategickými cíli našich zákazníků.

Řešíme nejen co a jak, ale i proč

Při přípravě a realizaci rozvojových programů „z dílny TCC“ se nesoustředíme jen na CO, tedy na přesné stanovení rozvojových cílů. Pro jejich efektivní dosažení je pro nás důležité vhodně zvolit i JAK budeme stanovených cílů s našimi klienty dosahovat. Díky tomu, že umíme identifikovat individuální i skupinové styly učení, dokážeme formou Blended learningu míchat efektivní rozvojové programy, které respektují potřeby účastníků. Důležité je pro nás ale hlavně to, PROČ programy pro naše klienty připravujeme a realizujeme. Snažíme se co nejvíce propojovat naše služby se strategickými cíli našich zákazníků.

 

Mám zájem se dozvědět více o Vašem přístupu – napíšu Vám