"Spolupráce se společností TCC by se dala shrnout následovně:

- Flexibilní, profesionální služby s přidanou hodnotou
- Psychodiagnostika i assessment navázaný na konkrétní potřeby klienta
- Velmi dobrý poměr cena vs. výkon
- Proaktivita a možnosti využití balíčků služeb a konzultací
- Reprezentativní vystupování ve vztahu k potenciálním zaměstnancům

Společnost TCC realizovala pro společnost NN Životní pojišťovna množství úspěšných projektů. Jednalo se zejména o realizaci Assessment center pro výběr manažerské populace a Development center pro populaci Talentů a dalších expertů a manažerů na různých úrovních řízení. Oceňujeme profesionalitu konzultantů společnosti TCC a též flexibilitu a spolupráci při přípravě, realizaci i vyhodnocení výsledků AC a DC. Vzhledem k tomu, že jsme spolupracovali s více dodavateli, mohu opravdu potvrdit, že kvalita a erudice konzultantů je na vysoké úrovni a vedení AC je velmi reprezentativní a tvoří dobrou značku NN u kandidátů. Dodávané služby (např. konzultace, úprava zadání, změny počtu účastníků ad.), které si často jiní dodavatelé účtují zvlášť, jsou u TCC v ceně. Samozřejmostí jsou i odborné rady ze strany konzultantů před i po skončení AC či DC a profesionální poskytnutí rozvojové zpětné vazby. Služby jsme odebírali jak v českém jazyce, tak i v anglickém jazyce.

Se společností TCC jsme spolupracovali i v oblasti psychodiagnostiky, prostřednictvím online nástrojů, které jsme využívali jak pro nábor, tak pro diagnostiku potenciálu zaměstnanců. Poměr cena x výkon je dle našich průzkumů na trhu naprosto bezkonkurenční a ve srovnání s ostatními dodavateli je možnost využít výsledky psychodiagnostiky ihned, aniž by musel být bezpodmínečně personalista školen a certifikován. Interpretace je srozumitelná i pro manažery. Online nástroje umožňují velmi rychlou administraci a přesun části kompetencí mezi další personalisty či manažery. Na podzim roku 2016 jsme spolupracovali s TCC na rozsáhlém projektu insourcingu, kdy nám pomohli odborně nastavit normy job matchingu pro psychodiagnostiku velkému množství kolegů a poté nás provedli celým procesem diagnostiky a závěrů z ní.

Dále jsme spolupracovali na proškolení HR kolegů v oblasti poskytování zpětné vazby z psychodiagnostiky. Školení bylo zaměřeno více obecně, nikoli pouze na potřeby diagnostiky TCC a pomáhá neustále kolegům při práci s manažery i zaměstnanci.

Se zaměstnanci TCC je vždy velmi dobrá komunikace, jsou profesionální, snaží se vyjít vstříc a jsme se spoluprací s nimi maximálně spokojeni."

M. Dufková, Training & Development Specialist, Human Resources NN