V roce 2012 jsme spolupracovali s Českou spořitelnou, a.s., na náboru zaměstnanců do 40 nově vznikajících poboček formou Assessment center.

„Assessment centra byla zajištěna profesionálně, byl patrný vysoký důraz na jejich kvalitu a přínos... Osobně si nejvíce cením partnerského a profesionálního přístupu konzultantů i projektového týmu, jejich osobního nasazení, ochoty jít nad rámec zadání, hledat řešení netypických situací a snahu vyjít nám vstříc. V průběhu celého projektu si T&CC s.r.o. získávalo zpětnou vazbu z terénu přímo od manažerů nově vzniklých týmů.“

Mgr. Tereza Pacovská, HR specialista, Česká spořitelna, a.s.

reference CSas