S cílem změnit vnímání ÚJV Řež, a.s., a to nejen ze strany externích klientů či partnerů, ale hlavně ze strany zaměstnanců a partnerských společností a posunout ji k moderní komerční společnosti, jsme navrhli personální strategii a strategii komunikace změn. Již druhým rokem spolupracujeme na jejich implementaci. 

ÚJV je špičkovou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných technologií v různých oborech a na dlouhodobě udržitelnou energetiku se šetrným vlivem na životní prostředí.

Poskytuje služby provozovatelům jaderných elektráren, podílí se projekčně-inženýrskou činností na obnově klasických elektráren a přípravě výstavby jaderných elektráren, dále provádí výzkum v oblasti nukleární medicíny a podílí se na mezinárodních projektech. 

S novým obsazením personálního oddělení a s tlakem ze strany majitele nastartoval ÚJV Řež celkovou změnu vnímání společnosti, a to jak ze strany externích klientů či partnerů, ale hlavně ze strany zaměstnanců a partnerských společností. ÚJV Řež již nejsou jen výzkumníci, ale především komerční společnost. 

Ve spolupráci s personálním oddělením a za podpory generálního ředitele jsme připravili nové hodnoty ÚJV a komunikační strategii nejprve směrem k Top managementu.
Doporučili jsme vhodné strategie pro Personální manažerku i budoucí HR Business Partnery.
Pilotní projekt, kde se hovořilo o změnách i z interního hlediska a nastavovaly se nové hodnoty ÚJV, proběhl správně nejprve s Top manažery včetně generálního ředitele. Poté se rozpadal dále dovnitř společnosti. Dnes by měl být tento projekt automaticky součástí úvodních školení nových manažerů.
Dnes již probíhají workshopy na jednotlivé hodnoty ÚJV. Je vidět velký přínos rozpadu těchto workshopů i na ty nejnižší jednotky.