V této oblasti realizujeme třífázový trénink obchodních dovedností. Trénink je možné absolvovat celý nebo jeho vybrané fáze.

Prodejní dovednosti I - Vím, jak se ke klientovi dostat

 • Blíže poznáte silné a slabé stránky vašeho prodejního stylu.
 • Naučíte se základní kroky prodejního cyklu a principy prodejní komunikace.
 • Definujeme si strukturu telefonního rozhovoru.
 • Zjistíte, čím začít telefonát.
 • Rozpoznáte, co pomáhá a co může komplikovat telefonní rozhovor.
 • Osvojíte si zvládání námitek v telefonu.
 • Nacvičíte si telefonní rozhovor (oslovení nového klienta, sjednání schůzky, vytvoření prostoru pro jednání).

Prodejní dovednosti II - Vím, co můj klient chce

 • Přiblížíme vám strukturu diagnostické obchodní schůzky.
 • Naučíte se pracovat s prvním dojmem a prvním kontaktem.
 • Rozdělíme si klienty podle základní typologie.
 • Poznáte strategie jednání s jednotlivými typy klientů.
 • Naučíte se principy vedení diagnostického rozhovoru.
 • Identifikujeme si skryté potřeby klienta.
 • Seznámíte se s prací s námitkami při obchodním jednání.
 • Ukážeme si, jak uzavřít akviziční schůzku a získat závazek k dalšímu jednání.

Prodejní dovednosti III - Vím, jak zaujmout, přesvědčit a prodat

 • Ukážeme si, jak efektivně prezentovat nabídku, produkt, službu.
 • Nacvičíte si tvorbu prodejních argumentů (feature-benefit-accomplishment).
 • Poznáte principy pozitivní komunikace a přesvědčování.
 • Naučíte se, jak se připravit na vyjednávání a jak vytvořit vyjednávací strategii.
 • Definujeme si pozitivní, tlakové a „nefér“ techniky vyjednávání.
 • Nacvičíte si pohotovou argumentaci.
 • Vyzkoušíte si uzavřít obchod.
 • Naučíte se, jak žádat o předání referencí.


Chci zobrazit katalog všech témat rozvoje