tcconline logo

TCC online je dceřiná společnost firmy T&CC s.r.o. založená v roce 2011.

Cílem TCC online je HR specialistům, manažerům, personálním poradcům a všem, kteří mají zájem o rozvoj svůj či svého týmu, poskytovat široce dostupné, kvalitní diagnostické, analytické a psychometrické online nástroje.

TCC online provozuje Portál online psychodiagnostiky www.tcconline.cz.  Na něm najdete dotazníky, testy a další metody, které vám mohou usnadnit vaši práci a pomoci získat důležité a relevantní informace o jedincích, týmech i celé společnosti. Samotný portál je navržen tak, aby vám umožnil vytvářet nové projekty, snadno a jednoduše je administrovat a kdykoli mít přehled o jejich stavu.

Velký důraz klade TCC online na kvalitu jednotlivých nástrojů a na přidanou hodnotu výstupů z nich. Veškeré dotazníky a testy byly vytvořeny týmem zkušených psychologů působících v oblasti HR poradenství, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů a vycházejí jak z potřeb praxe, tak i psychometrických standardů. Testy i dotazníky splňují kritéria pro recenzi testů podle Evropské federace psychologických asociací a respektují stanovisko České asociace psychologů práce a organizace: http://psychologieprace.cz/novinky/ .