fbpx

Katalog modelových situací Assessment StoreNaše modelové situace a případové studie vycházejí z reálného prostředí skutečných firem, pozic a úkolů. V katalogu si můžete vybrat tu správnou dle pozice (manažer, specialista, obchodník apod.), sledovaných kompetencí či formy (individuální, párové, týmové apod.) a typu úkolu (vyjednávání, prezentace atd.).

Pokud máte specifické potřeby nebo pokud jste si v našem katalogu nevybrali, připravíme pro Vás modelové situace či případové studie na míru. 

Rádi Vám představíme koncept i nabídku Assessment STORE blíže, kontaktujte nás na assessmentstore@tcc.cz.

 

Filtr modelových situací

Kompletní seznam modelových situací

"KM Ložiska" (Zpětná vazba a zadání úkolu podřízenému)


 

 

 

 

 
Popis

Účastník je v roli ředitele výrobního podniku a setkává se se svým podřízeným manažerem, vedoucím jedné z výroben. Cílem účastníka je dovést podřízeného ke změně jeho manažerských dovedností a pracovního stylu, resp. celkového přístupu. Dále má účastník za cíl motivovat podřízeného a získat jej pro změny a nové úkoly.

Sledované kompetence

zpětná vazba, motivace, zadání úkolu, argumentace/zvládání námitek, styl a průběh jednání, uzavření jednání, orientace na cíl

Čas

příprava na situaci: 10 minut

průběh modelového jednání: 15 minut

reflexe: 5 minut

"Leasing - rozvojový rozhovor" (Manažerský rozhovor)


 

 


 

 

 
Popis

Účastník je v roli vedoucího oddělení operativního leasingu v leasingové firmě a čeká jej jednání s jeho podřízeným pracovníkem. Cílem účastníka je zhodnotit výkon svého podřízeného, namotivovat jej pro další práci a zadat nový úkol.

Sledované kompetence

zpětná vazba, motivace, manažerský styl, získávání informací a práce s nimi, vedení jednání, orientace na cíl, iniciativa, pohotovost, argumentace/zvládání námitek, komunikační dovednosti

Čas

příprava na situaci: 10 minut

průběh modelového jednání: 15 minut

reflexe: 5 minut

"UNI CONSULT CZ" (Jednání s týmem / prezentace změn)


 


 


 

 

 
Popis

Účastník je v roli produktového manažera v IT firmě. Se svým týmem dlouhodobě pracuje na vývoji nového software. Na poradě top managementu padlo rozhodnutí o pozastavení projektu. Účastník v roli manažera bude vést mimořádnou poradu s týmem lidí, kteří se na projektu podílejí a kterým má prezentovat změny, které je čekají. Má dovést svůj tým k přijetí změn a nepopulárních rozhodnutí. Optimálně by měl tým stabilizovat v náročné situaci, motivovat jej k další práci a zajistit tak hladký proces ukončení projektu a přípravy nových úkolů.

Sledované kompetence

motivace, nadhled, práce s informacemi, vedení jednání, orientace na cíl, iniciativa, pohotovost, argumentace/zvládání námitek, komunikační a prezentační dovednosti, rozhodnost, orientace na změnu

Čas

příprava na situaci: 10 minut

průběh modelového jednání: 15 minut

reflexe: 5 minut

"Kabel Opt - lektorská případová studie"


 

 

 


  
Popis

Účastník je v roli lektora - školitele ve firmě, která je poskytovatelem kabelové televize pro domácnosti. V rámci této firmy pak absolvuje jednání zaměřená na lektorskou ukázku a trénink zaměstnanců, na zpětnou vazbu a dojednání rozvoje jednoho z obchodníků a v neposlední řadě pak na sdílení zkušeností se svými kolegy.

Sledované kompetence

zpětná vazba na výkon, motivace druhých, vedení jednání, orientace na cíl, přesvědčivost, komunikační dovednosti, argumentace, zvládání námitek, práce s informacemi, prodejní a lektorské dovednosti 

Čas

příprava na situaci: 30 minut na seznámení se s firmou + 15-20 minut příprav na samotná jednání

průběh modelového jednání: 15-25 minut pro jednotlivé situace

reflexe: 5 minut

"Right Care - případová studie" (společné/individuální řešení a prezentace)


 

 


 


 
 
Popis

Účastníci působí v managementu pojišťovny RightCare a jejich cílem je zpracovat návrhy opatření, které reagují na úsporný program, který je stanoven vedením společnosti. Úkolem účastníka je nejdříve samostatně analyzovat informace, následně navrhuje opatření a kroky, ve vztahu k zadaným cílům. Poté bude návrhy diskutovat se svými kolegy v rámci týmové práce a následně prezentovat (jako skupina) zástupcům vlastníka. Situaci lze pojmout jako individuální případovou studii.

Sledované kompetence

analytické uvažování a práce s informacemi, logické myšlení, koncepční uvažování, nadhled, orientace na změnu a inovace, orientace na cíl, komunikační dovednosti, prezentační schopnosti, zvládání námitek, argumentace, spolupráce

Čas

čas - individuální zpracování zadání: 30 minut

čas - průběh týmové spolupráce: 40 minut

čas - prezentace týmového výsledku: 15 minut

reflexe: 5 minut

"Krtek" (případová studie/týmová práce/prezentace)


 

 


 


 
 
Popis

Účastník působí v managementu společnosti Krtek, která vznikla jako původně česká rodinná firma. Zaměřuje se na oblast zahradnických a kutilských potřeb, na vývoj a výrobu zemědělských produktů a potřeb. Firma se vypracovala mezi top firmy ve svém oboru, byla koupena zahraniční belgickou firmou. Nově je kladen důraz na online prodej a modernizaci. Úkolem účastníků je analyzovat informace ze 3 oblastí (firma, klient, zaměstnanci) a další související podklady. Účastník má za cíl navrhnout opatření a kroky, které budou v souladu s cíli vlastníka firmy. Své návrhy bude zpracovávat nejdříve samostatně, poté bude návrhy diskutovat s kolegy a prezentovat. Situaci lze pojmout jako individuální případovou studii. 

Sledované kompetence

analytické uvažování a práce s informacemi, logické myšlení, koncepční uvažování, nadhled, orientace na změnu a inovace, orientace na cíl, komunikační dovednosti, prezentační schopnosti, zvládání námitek, argumentace

Čas

zadání situace: 5 minut

samostatná příprava (analýza informací a návrhy opatření): 45 minut

společná diskuse s kolegy: 25 minut

prezentace návrhů členům vedení firmy: 15 minut

reflexe: 5 minut

"Krtek" (manažerský rozhovor)


 

 


 

 

 
Popis

Účastník působí v managementu společnosti Krtek, která vznikla jako původně česká rodinná firma. Zaměřuje se na oblast zahradnických a kutilských potřeb, na oblast vývoje a výroby zemědělských produktů a potřeb. Postupem času se vypracovala mezi top firmy ve svém oboru, byla koupena zahraniční belgickou firmou. Nově je kladen důraz na online prodej a modernizaci. Úkolem účastníka je zrealizovat rozhovor se svým podřízeným pracovníkem – specialistou, s cílem předat mu zpětnou vazbu, zadat nový úkol a namotivovat do další práce.

 

Sledované kompetence

zpětná vazba na výkon, motivace druhých, zadání úkolu, vedení jednání, orientace na cíl, přesvědčivost, komunikační dovednosti, argumentace, zvládání námitek, manažerský styl, vnímání souvislostí, práce s informacemi

Čas

příprava na situaci: 20 minut

průběh modelového jednání: 20 minut

reflexe: 5 minut

"Right care" (manažerský rozhovor)


 

 

 

 

 
Popis

Účastník působí v roli generálního ředitele pojišťovny a bude absolvovat jednání se svým podřízeným, ředitelem provozní a administrativní části. Jeho úkolem je předat podřízenému zpětnou vazbu, namotivovat jej do další práce a ošetřit problémové oblasti do budoucna. 

 

Sledované kompetence

zpětná vazba na výkon, motivace druhých, zadání úkolu, vedení jednání, orientace na cíl, přesvědčivost, komunikační dovednosti, argumentace, zvládání námitek, manažerský styl, vnímání souvislostí, práce s informacemi

Čas

příprava na situaci: 15 minut

průběh modelového jednání: 15 minut

reflexe: 5 minut

"Merkur" (Týmová práce)


 
  

 
 
Popis

Účastníci jsou rozděleni do dvou týmů. Losují si svou roli v týmu, podle které obdrží pomůcky potřebné pro realizaci dané stavby. Každý rovněž má k dispozici svou specifickou instrukci. Účastníci vědí, že během týmové spolupráce si nemohou vyměňovat ani půjčovat pomůcky. Cílem každého týmu je v rámci zadaného času postavit stavbu, resp. se co nejvíce přiblížit její finální podobě. Po společné práci probíhá reflexe týmů a v závislosti na časových možnostech lze týmy vyzvat k vzájemné prezentaci svého týmového výsledku.

Sledované kompetence

spolupráce, komunikace, orientace na cíl, pohotovost, iniciativa, průbojnost, přesvědčivost

Čas

průběh týmové práce: 15 - 30 minut (v závislosti na časových možnostech programu)

reflexe týmů: 5 minut

prezentace staveb: 5 - 10 minut (v závislosti na časových možnostech)

"Bydlení pro život" (In basket - Případová studie)


 

 


 

 

 
Popis

Účastník, realitní makléř a obchodní zástupce realitní společnosti má povinnost sdílet svůj pracovní kalendář v Outlooku se svým nadřízeným, aby byl informován o jeho aktivitách. Účastník má za úkol naplánovat a zorganizovat své pracovní povinnosti (akviziční telefonáty, schůzky s klienty, kampaně, nabídka nových produktů) na následujících 5 pracovních dnů do podoby kalendáře v Outlooku.

Sledované kompetence

time management, organizace práce, plánování akvizic, logické myšlení, kombinační schopnosti

Čas

zpracování případové studie: 30 minut

"Shoo Company" (Vyjednávání s kolegou)


 

  

 

 
Popis

Účastník, specialista v oddělení Marketingu v nadnárodní obuvnické společnosti je pověřen svým nadřízeným sejít se s Vedoucím oddělení Product managementu. Účastník potřebuje od Vedoucího oddělení Product managementu podklady pro připravovanou kampaň na nový výrobek. Zároveň potřebuje zjednat nápravu v dílčích oblastech vzájemné spolupráce (pozdní informování, dodávání podkladů s chybami, neochota). Účastník chce více informací o práci a dění v Product managementu. Cílem účastníka ze zadání je dohoda.

Sledované kompetence

komunikace, vysvětlení problému, získávání a práce s informacemi, zvládání námitek/argumentace, vyjednávání, orientace na cíl, vedení jednání, proaktivita

Čas

příprava na situaci: 20 minut

průběh modelovky: 15 minut

"Cestovní kancelář Cottage Tour" (Telefonické řešení obtížné situace s klientem)


 


 


 

 


 
Popis

Účastník, pracovník cestovní kanceláře telefonicky řeší s klientem problematickou situaci. Chalupa, kterou si klient vybral na týdenní rekreaci a zaplatil zálohu za pobyt, je obsazena. Účastník má k dispozici informace o rezervacích pobytů, provedených platbách (zálohy na pobyt), mapu dalších rekreačních lokalit a všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu po internetu. Úkolem účastníka je nalézt pro klienta jinou variantu ubytování a vyřešit situaci k jeho spokojenosti.

Sledované kompetence

komunikační dovednosti, vyjednávání, argumentace, zvládání námitek a emocí, pohotovost reakcí, práce s informacemi, analytické schopnosti, řešení problému, proklientský přístup, stresová odolnost

Čas

příprava na situaci: 15 minut

průběh modelovky: 10  minut

reflexe: 5  minut

"Procesní mapa - individuální řešení"


 

 

 

 


 
Popis

Účastníci mají k dispozici procesní mapu, která zobrazuje stávající proces plánování a realizace interních školení pro zaměstnance modelové firmy. Úkolem účastníků je samostatně analyzovat daný proces, odhalit nejméně dvě neefektivní místa procesu a navrhnout možná zlepšení. Mají také za úkol popsat další problémy, které mohou ze stávajícího procesu dále vyplývat. Individuální práce probíhá samostatně a v písemné formě. V další části budou svůj návrh individuálně prezentovat hodnotitelům, kteří se ocitnou v rolích sparing-partnerů – HR manažera a kolegy z týmu. Sparing-partneři budou v rámci prezentace po účastníkovi žádat konkrétní návrhy, pojmenování přínosů a dopadů do praxe včetně možných rizik, stanovení dalších kroků apod.

Sledované kompetence

procesní myšlení, analytické uvažování, logické myšlení, vnímání souvislostí, komunikační dovednosti, prezentační schopnosti, přesvědčivost, zvládání námitek/argumentace

Čas

zpracování případové studie: 20 minut

prezentace řešení: 5 minut

"Jazykové centrum" (Případová studie/prezentace) 


 

 

 
 
Popis

Účastníci jsou v roli konzultanta pro oblast zvyšování efektivity řízení a optimalizace rizik pro firmy v SME segmentu. Obrátil se na ně nový zákazník, dva jednatelé firmy Jazykové centrum, s.r.o., s cílem: získat lepší přehled o finančních tocích ve firmě, optimalizovat firemní finance, standardizovat přístup k ekonomice firmy a také najít možnosti a zdroje pro financování nového interaktivního portálu pro studium jazyků on-line formou. Účastníci mají k dispozici určité údaje i informace přímo od jednatelů a také rozvahu, manažerský report a přehled výsledků z účetního systému. Úkolem účastníků je samostatně analyzovat situaci firmy a dané podklady a navrhnout konkrétní opatření a kroky, vedoucí k naplnění poptávky zákazníka. Své návrhy budou zpracovávat písemnou formou a následně prezentovat hodnotitelům, kteří budou v rolích jednatelů firmy. Sparing-partneři budou v rámci prezentace po účastníkovi žádat konkrétní závěry z analýzy a návrhy opatření do budoucna, dále pojmenování přínosů do praxe včetně možných rizik, časového rámce, odhadu nákladů a podmínek nutných pro realizaci atd.

Pozn.: uvedenou modelovou situaci lze zakoupit i v anglickém jazyce

Sledované kompetence

analytické uvažování, práce s informacemi, logické myšlení, vnímání souvislostí, komunikační dovednosti, prezentační schopnosti, zvládání námitek, argumentace

Čas

zpracování případové studie: 30 minut

prezentace řešení: 15 minut

"Bankovní dům KASA" (Telefonické vymáhání pohledávek)


 

 

 

 


 
Popis

Účastník, operátor pro telefonické vymáhání pohledávek má za úkol se ve dvou simulovaných telefonických jednáních domluvit s neplatícím klientem na termínu uhrazení dlužné částky. K dispozici má informace o klientech a schéma telefonického rozhovoru.

Sledované kompetence

komunikační dovednosti, argumentace, zvládání námitek a emocí, pohotovost reakcí, práce s informacemi, analytické schopnosti, řešení problému, proklientský přístup, stresová odolnost

Čas

příprava na situaci: 15 minut

průběh modelových telefonických rozhovorů: 10 minut

"Laboratoř – N0 015" (Týmová práce)


 

  

 


 
Popis

Účastníci mají k dispozici základní údaje o Výzkumném ústavu pro genetiku a biochemii, kde došlo k odcizení materiálů, důležitých k dokončení projektu. Na projektu spolupracovalo pět kolegyň. Účastníci jsou v rolích vyšetřovatelů a jejich úkolem je v rámci společné týmové práce analyzovat situaci a vypátrat viníka. K dispozici přitom mají vyšetřovací spis s různými informacemi. Po společné práci bude tým prezentovat své závěry svému nadřízenému, kterého bude představovat jeden z hodnotitelů. Uchopení a forma prezentace je zcela na účastnících.

Sledované kompetence

práce s informacemi, logické myšlení, vnímání souvislostí, pohotovost reakcí, iniciativa, průbojnost, přesvědčivost, spolupráce s druhými, komunikační dovednosti

Čas

zadání modelové situace: 5 minut

příprava účastníků/seznámení se s informacemi: 5 minut

společné týmové řešení: 40 minut

prezentace týmového výsledku: 10 minut

písemná reflexe účastníků: 10 minut

 

"Perpetum mobile" (Týmová práce)


 

  

 


 
Popis

Účastníci mají k dispozici údaje o firmě, která se zaměřuje na vývoj špičkových technologií pro průmysl, vědu a vojenství. Ve firmě došlo k odcizení materiálů, které obsahovaly důležité informace a tím mohly být zajímavé pro konkurenci. K odcizení došlo i přes vysoké zabezpečení kanceláří. Těch je celkem pět a stejný počet pracovníků měl v inkriminované době přístup k odcizeným materiálům. V závislosti na počtu účastníků buď pracuje každý účastník s různými informacemi (při počtu 3, 4, 6 nebo 8 účastníků), anebo všichni účastníci ke svým informacím obdrží navíc část stejných informací (při počtu 5 nebo 7 účastníků). Informace jsou účastníkům rozdávány náhodně.

Úkolem účastníků je v rámci společné týmové práce analyzovat situaci a dojít optimálně k jednoznačným závěrům (ke shodě v odpovědích na dvě otázky vyplývající ze zadání). Po společné práci lze skupinu vyzvat k shrnutí týmového závěru. Forma prezentace je pak ponechána na vzájemné dohodě účastníků.

Sledované kompetence

práce s informacemi, logické myšlení, vnímání souvislostí, pohotovost reakcí, iniciativa, průbojnost, přesvědčivost, spolupráce s druhými, komunikační dovednosti

Čas

příprava: 5 minut

průběh týmové spolupráce: 35 minut

prezentace týmového výsledku: 5 minut

reflexe: 5 minut

"Shoo Company" (Týmová práce)


 

  

 
 
Popis

Účastníci mají k dispozici informace z průzkumu spokojenosti zaměstnanců nadnárodní obuvnické společnosti SHOO, která vznikla v loňském roce fúzí dvou firem. Větší část informací mají k dispozici všichni účastníci. Dílčí informace, zejména týkající se lokálních výstupů průzkumu v jednotlivých zemích, mají pouze někteří účastníci. Úkolem účastníků je navrhnout konkrétní aktivity, které budou realizovány v tomto roce a posílí vnímání jedné společné značky a přispějí ke sjednocení firemní kultury. Účastníci by měli své návrhy konkretizovat (navrhnout motto, časový harmonogram, způsob měření úspěchu). Výstupy týmové práce mohou prezentovat svým nadřízeným.

Sledované kompetence

práce s informacemi, argumentace, zvládání námitek, orientace na cíl, komunikační dovednosti, pohotovost reakcí, iniciativa, průbojnost, podpora týmového řešení, spolupráce s druhými, prezentační dovednosti

Čas

individuální příprava na situaci: 20 minut

průběh týmové spolupráce: 20 minut

prezentace týmového výsledku: 5 minut

písemná reflexe účastníků: 5 minut

"Moss IT Company" (Vyjednávání s kolegou manažerem)


 


 


 

 

 
Popis

Účastník, projektový manažer IT firmy zodpovědný za vývoj nového produktu, má k dispozici výstupy z auditu celého projektu, který si objednal management společnosti. Účastník se setkává s vedoucím obchodního týmu, kterému má vysvětlit situaci a získat jej pro své návrhy. Cílem účastníka je dosáhnout vzájemné dohody.

Sledované kompetence

vyjednávání, argumentace, zvládání námitek, vedení jednání, orientace na cíl, komunikační dovednosti, pohotovost reakcí

Čas

příprava na situaci: 10 minut

průběh modelového jednání: 15 minut

reflexe: 5 minut

"My CAR" (Zpětná vazba a zadání úkolu podřízenému) 

 

 

 

 
Popis

Účastník je v roli obchodního ředitele výrobního podniku a setkává se se svým podřízeným manažerem, vedoucím jedné z obchodních poboček. Cílem účastníka je dovést podřízeného ke změně jeho manažerského stylu (zlepšit dovednost poskytování zpětné vazby, s akcentem na sdělování negativ a nepopulárních informací) a pracovního stylu (zvýšit systematičnost, pečlivost a metodičnost). Dále má účastník za cíl motivovat podřízeného a získat jej pro nové úkoly (převzít vedení jiné, méně úspěšné pobočky, realizace auditu stávajících podřízených a provedení nutných personálních změn).

Sledované kompetence

zpětná vazba, motivace, zadání úkolu, vedení jednání, orientace na cíl, komunikační dovednosti, argumentace, zvládání námitek, manažerský styl

Čas

příprava na situaci: 10 minut

průběh modelovky: 15 minut

reflexe: 5 minut

"YOURBANK" (Zpětná vazba a zadání úkolu podřízenému)


 

 

 

 

 
Popis

Účastník, vedoucí projektového týmu pracující v bankovní společnosti se setkává se členem projektového týmu. Cílem účastníka v první části zadání je přimět člena týmu ke změně jeho chování v oblasti spolupráce s kolegy a komunikace s ostatními odděleními. Cílem druhé části je zadat členovi týmu úkol setkat se s manažery jednotlivých oddělení a na základě jejich podnětů upravit stávající metodiku pro přidělování přístupových práv.

Pozn.: uvedenou modelovou situaci lze zakoupit i v anglickém jazyce.

Sledované kompetence

zpětná vazba, motivace, zadání úkolu, vedení jednání, orientace na cíl, komunikační dovednosti, argumentace, zvládání námitek, manažerský styl

Čas

příprava na situaci: 10 minut

průběh modelové situace: 15 minut

reflexe: 5 minut

"IT Solutions" (Vedení porady)


 


 

 

 


 
Popis

Účastník je v pozici jednoho ze dvou majitelů IT firmy, která je úspěšná, interně se ale potýká s potížemi různého charakteru (vyšší fluktuace, standardizace interních procesů, způsob odměňování, demotivace a přetížení lidí, změna ve firemní strategii). Některé problémy „probublávaly" na povrch delší dobu a jsou zákonitým důsledkem růstu firmy, jiné se nově objevují nebo se potvrzují ve výsledcích interního průzkumu spokojenosti zaměstnanců. Úkolem účastníka je vést poradu se svými přímými podřízenými liniovými manažery. Každý z nich má na starosti jednu ze tří divizí firmy, ty mezi sebou spolupracují, a se situací ve firmě i s výsledky průzkumu spokojenosti jsou obeznámeni. Od účastníka se očekávají výstupy porady v podobě návrhů opatření. Cesta dosažení cíle záleží na volbě samotného účastníka; může tak např. prezentovat vlastní návrhy řešení nebo pojmout poradu jako řešitelský workshop a být v roli facilitátora. Účastníka lze po situaci vyzvat ke krátké prezentaci výstupů, které by v duchu modelové situace prezentoval dále druhému majiteli firmy.

Sledované kompetence

vnímání souvislostí, strategické uvažování, práce s informacemi, argumentace, zvládání námitek, pohotovost reakcí, iniciativa, přesvědčivost, vedení jednání, orientace na cíl, spolupráce s druhými, motivace druhých, práce s atmosférou, komunikační dovednosti

Čas

příprava na situaci: 15 minut

průběh modelovky: 20 minut

písemná reflexe: 5 minut

"Tidy" (Obchodní akvizice)


 

 

 

 

 
Popis

Účastník je v roli obchodního zástupce úklidové firmy TIDY, s.r.o. a od svého známého získal kontakt na potenciálního klienta, ředitele pro správu a zabezpečení budov nadnárodní logistické firmy ALONG. Ta se právě stěhuje do nového logistického centra. Před ředitelem tak vyvstává otázka zajištění správy a údržby, kterou bude řešit na osobní schůzce s obchodním zástupcem. Cílem účastníka je klienta přesvědčit a zaujmout prezentací sebe i firmy a získat jej jako VIP klienta do svého zákaznického portfolia.

Sledované kompetence

analytické uvažování, práce s informacemi, klientská orientace, akvizice, přesvědčivost, zvládání námitek, argumentace, vedení jednání, komunikační dovednosti, prezentační schopnosti

Čas

příprava na situaci: 5 minut

průběh modelovky: 15 minut

"Reality pro Vás" (Obchodní akvizice) 

 

 

 

 
Popis

Účastník je v roli obchodního zástupce realitní kanceláře Bydlení pro Vás, s.r.o. a po předchozím telefonátu se osobně potkává s potenciálním klientem nebo klientkou. Účastník má k dispozici katalog nemovitostí nabízených realitní kanceláří, s nímž se seznamuje v rámci samostatné přípravy na akviziční schůzku. Cílem účastníka je získat klienta do svého zákaznického portfolia, optimální variantou je prodat nemovitost z aktuální nabídky a vyřešit situaci klienta.

Sledované kompetence

analytické uvažování, práce s informacemi, klientská orientace, akvizice, přesvědčivost, zvládání námitek, argumentace, vedení jednání, komunikační dovednosti, prezentační schopnosti

Čas

příprava na situaci: 10 minut

průběh modelovky: 15 minut

reflexe: 5 minut

"TOP Bank" (Prezentace boardu)


 

 

 

  
Popis

Účastník působí na top manažerské pozici v bance, zaštiťuje útvar IT s 5 odděleními (Vývoj IT aplikací, IT Testování, IT Analýzy, IT Help Desk, IT Projekty). Banka je klienty vnímána jako vysoce profesionální a dynamická. Za účelem zvyšování kvality služeb je každoročně realizován interní průzkum kvality práce podpůrných oddělení banky, přičemž hodnotiteli jsou interní klienti, převážně manažeři ostatních útvarů. Účastník právě obdržel výstupy z aktuálního průzkumu, ve kterých se ukazují jak pozitivní závěry, tak i problematické oblasti (např. nespokojenost s fungováním Help Desku, nižší flexibilita pracovníků IT, malá informovanost nebo nejasná komunikace ze strany útvaru IT, atd.). Úkolem účastníka je analyzovat daná fakta a informace, navrhnout konkrétní kroky a opatření, vedoucí ke změně, a připravit se na prezentaci svých návrhů svému nadřízenému. Tím je člen boardu, mající na starosti IT útvary v dané bance a v jejích dceřiných společnostech. Od účastníka se očekávají výstupy v podobě akčního plánu pro jeho útvar na následující období cca 1 roku. Jeho cílem je obhájit, vysvětlit podstatu a přínos svých návrhů a získat souhlas a podporu nadřízeného pro realizaci navrhovaných opatření. V případě vyššího počtu hodnotitelů je možné je zapojit do prezentace a využít role dalších členů představenstva, popř. generálního ředitele banky.

Sledované kompetence

strategické uvažování, práce s informacemi, nadhled, logické myšlení, přesvědčivost, argumentace, zvládání námitek, pohotovost, komunikační a prezentační dovednosti, rozhodnost, iniciativa, vedení jednání, orientace na cíl, orientace na změnu a inovace

Čas

individuální příprava na situaci: 20 minut

prezentace návrhů řešení: 10 minut

"Insurance Company" (Týmová práce)


 


  

  
Popis

Účastníci zastupují střední management pojišťovací společnosti, která se aktuálně potýká hned s několika problémy (např. interní komunikace, služby a podpora IT, administrativa, systém odměňování, rozvoje a vzdělávání, práce s nováčky, motivace zaměstnanců, tvorba strategie a její sdílení, atd.). V první fázi, v průběhu samostatné práce, je úkolem účastníka analyzovat dané informace a na základě této analýzy určit tematické okruhy. Následně mají přiřadit jednomu z těchto okruhů nejvyšší prioritu dle důležitosti (podle jejich vlastního uvážení) a navrhnout řešení. Výstupem samostatné práce je písemné zpracování podkladů, které bude předáno k posouzení jejich nadřízenému. V druhé fázi, během týmového řešení, by se účastníci měli shodnout na jednom společném návrhu, který budou prezentovat svým nadřízeným, členům top managementu. V rámci společného řešení může dojít k prosazení jednoho návrhu, ke spojení více návrhů nebo k vytvoření kompromisního řešení. Forma prezentace, stejně jako role účastníků v rámci prezentace je ponechána na jejich vzájemné dohodě. Zástupci top managementu (sparing partneři) budou během prezentace po účastnících žádat prezentaci týmového řešení, resp. konkrétních návrhů řešení zvolené prioritní oblasti, včetně pojmenování přínosů, časového rámce, odhadu souvisejících nákladů, potenciálních rizik, způsobů měření efektivity apod.

Sledované kompetence

analytické uvažování, práce s informacemi, argumentace, zvládání námitek, přesvědčivost, pohotovost, iniciativa, orientace na cíl, průbojnost, podpora týmového řešení, spolupráce s druhými, komunikační a prezentační dovednosti

Čas

individuální příprava na situaci: 15 minut

průběh týmové spolupráce: 20 minut

prezentace týmového výsledku: 10 minut

"Tool Tech" (Vyjednávání)


 

  

 

 
Popis

Účastník působí na pozici obchodního ředitele ve firmě obchodující s technikou a nářadím. Čeká jej schůzka s jeho partnerem, obchodním ředitelem společnosti, která zabezpečuje správu a údržbu budov. Tato společnost patří mezi dodavatele a současně zákazníky firmy, kterou zastupuje účastník. Podle zadání má účastník za úkol dosáhnout pozice výhradního dodavatele ve firmě svého partnera. Dále chce se svým protějškem projednat stížnost na nekvalitní servis, který nedávno poskytla jeho firma, a dohodnout se na preventivním opatření do budoucna. V neposlední řadě účastník potřebuje prodloužit lhůtu splatnosti, což by zásadně řešilo nesrovnalosti jeho firmy v oblasti cash-flow. Účastník má v zadání ještě jeden bod – soukromou prosbu týkající se potřeby zajistit pro dospívající dceru vyhovující bydlení. Cílem účastníka je v popsaných oblastech dosáhnout dohod. Dané cíle se účastníkovi podaří naplnit pouze tehdy, pokud efektivně uplatní své prodejní dovednosti, taktiky a obratnost.

Sledované kompetence

získávání informací a práce s nimi, klientská orientace, dovednosti vyjednávání, argumentace, zvládání námitek, přesvědčivost, vedení jednání, orientace na cíl, iniciativa, pohotovost, komunikační dovednosti

Čas

příprava na situaci: 10 minut

průběh modelovky: 15 minut

reflexe: 5 minut

"Vychytávky" (Týmová práce)


   

 


 
Popis

Účastníci jsou členy týmu zaměstnanců firmy Vychytávky.CZ, jejichž úkolem je vybrat nové produkty pro zařazení do nabídky zákazníkům. Účastníci mají k dispozici informace o pěti možných produktech, včetně parametrů jako je nákupní cena, dostupnost u distributora nebo výrobce, hodnocení kvality a další. Všichni účastníci mají k dispozici stejné informace, nicméně každý z nich má předem určen jeden produkt, který má v týmu představit a nabídnout. Při společném výběru dvou vítězných produktů mohou účastníci uplatnit své preference, nápady a analýzu dostupných informací. Úkolem účastníků je tedy nejprve týmu navrhnout jeden konkrétní produkt za sebe, a poté se společně shodnout na výběru dvou produktů a ty obhájit před nadřízeným – majitelem.

Sledované kompetence

obchodní myšlení, kreativita, argumentace, orientace na cíl, komunikační dovednosti, pohotovost reakcí, iniciativa, průbojnost, podpora týmového řešení, spolupráce s druhými, prezentační dovednosti

Čas

individuální příprava na situaci: 10 minut

průběh týmové spolupráce: 30 minut

prezentace týmového výsledku: 10 minut

reflexe: 5 minut

"Koloseum - výrobní závod" (jednání s podřízeným)


 

 

 

 

 
Popis

Účastník je v roli mistra výroby ve výrobním závodě. Setkává se se svým podřízeným pracovníkem. Cílem účastníka je předat podřízenému zpětnou vazbu na jeho přístup a pracovní výkon (na to, co se daří i co je nutné změnit a zlepšit). Účastník má za cíl podřízeného pracovníka motivovat a dovést ke změně.

Sledované kompetence

zpětná vazba, motivace, manažerský styl, získávání informací a práce s nimi, vedení jednání, orientace na cíl, iniciativa, pohotovost, argumentace/zvládání námitek, komunikační dovednosti

Čas

příprava na situaci: 15 minut

průběh modelového jednání: 15 minut

reflexe: 5 minut

"Koloseum - výrobní závod" (prezentace změn)


 

 

 

 

 
Popis

Účastník je v roli mistra výroby ve výrobním závodě. Bude vést mimořádnou poradu s týmem svých podřízených pracovníků, jimž má prezentovat změny, které je čekají. Cílem účastníka je prezentovat změny, o kterých rozhodlo vedení společnosti. Jeho úkolem je oznámit tato rozhodnutí, vysvětlit kontext, souvislosti a dopady do praxe. Účastník má z pozice mistra výroby dovést svůj tým k přijetí změn a nepopulárních rozhodnutí. Optimálně by měl své podřízené stabilizovat v náročné situaci a motivovat k další práci a zajistit tak hladký provoz výroby.

Sledované kompetence

motivace, nadhled, práce s informacemi, vedení jednání, orientace na cíl, iniciativa, pohotovost, argumentace/zvládání námitek, komunikační a prezentační dovednosti, rozhodnost, orientace na změnu

Čas

příprava na situaci: 10 minut

průběh modelového jednání: 15 minut

reflexe: 5 minut

"Jackfruit" (obchodní jednání)


 

 

 

 

 
Popis

Účastník je v roli obchodního zástupce firmy Jackfruit, která se zaměřuje na prodej nealkoholických nápojů z exotického ovoce. Má na starost akvizici nových zákazníků a péči a zvyšování prodeje u stávajících, konkrétně se stará o síť trafik, neznačkových rychlých občerstvení a čerpacích stanic v regionu Praha – Západ. Mezi jeho klíčové cíle, za které je hodnocen, patří: plnění prodejních cílů pro daný region (70 % flexibilní odměny), merchandising na prodejnách (30 % flexibilní odměny), vedle toho má také na starosti řešení případných vratek zboží. V jednání se účastník v roli obchodního zástupce setkává s vedoucí prodejny rychlého občerstvení, paní Kotkovou. Podle zadání má účastník za cíl projednat nedostatky zjištěné na prodejně a sjednat nápravu. Současně má za cíl motivovat vedoucí prodejny pro navýšení prodejů. Dané cíle se účastníkovi podaří naplnit pouze tehdy, pokud efektivně uplatní své prodejní dovednosti, taktiky a obratnost.

Sledované kompetence

získávání informací a práce s nimi, klientská orientace, navázání kontaktu s klientem, rozvoj vztahu, vnímání příležitostí, obchodní uvažování, dovednosti vyjednávání, argumentace, zvládání námitek, přesvědčivost, asertivita, férovost, solidnost, dodržování pravidel, vedení jednání, orientace na cíl, iniciativa, pohotovost, komunikační dovednosti

Čas

příprava na situaci: 10 minut

průběh modelového jednání: 15 minut

reflexe: 5 minut

"Hmyzouni" (Obchodní jednání)


 

 

 

 

 
Popis

Účastník je v roli obchodního zástupce firmy Hmyzouni, která dováží a prodává hračky. Klíčovým produktem firmy jsou Hmyzouni – robotické napodobeniny hmyzu. Stěžejní činností obchodníka je péče a prodej produktu do sítě hračkářství, vybraných supermarketů a provozoven dětských koutků. Mezi jeho hlavní cíle patří nárůst prodeje a uvedení nových produktů na trh. Čeká jej schůzka s vedoucí obchodu s hračkami, paní Kořínkovou. Podle zadání má účastník za cíl projednat nedostatky zjištěné na prodejně a současně sjednat nápravu. Rovněž by měl motivovat partnera pro vyšší odběry a prodej zboží. Dané cíle se účastníkovi podaří naplnit pouze tehdy, pokud efektivně uplatní své prodejní dovednosti, taktiky a obratnost.

Sledované kompetence

klientská orientace, navázání kontaktu s klientem, rozvoj vztahu, vnímání příležitostí, obchodní uvažování, dovednosti vyjednávání, argumentace, zvládání námitek, přesvědčivost, asertivita, vedení jednání, orientace na cíl, iniciativa, pohotovost, komunikační dovednosti, práce s informacemi

Čas

příprava na situaci: 10 minut

průběh modelového jednání: 15 minut

reflexe: 5 minut

"Případová studie - Fénix" (případová studie, společné řešení a prezentace)


 

 

 

 
 
Popis

Účastník krátce působí na pozici generálního ředitele společnosti FÉNIX, a. s., zabývající se loterijními a sázkovými hrami. Ta právě fúzovala s jinou menší firmou ONE, a.s., která podniká ve stejném oboru. Účastníci mají k dispozici základní informace o firmě, stávající organizační strukturu, soupis klíčových informací ohledně plnění a rozložení podatelen v rámci regionů, finanční výkazy za uplynulá období a další důležité informace (o produktech, tržních podílech, lidských zdrojích, atd.). Úkolem účastníka je samostatně analyzovat situaci firmy a související podklady. Má za cíl navrhnout strategii a kroky, které povedou k dokončení fúze a optimalizaci procesů, nákladů a zvýšení ziskovosti firmy. Své návrhy bude zpracovávat nejdříve samostatně písemně, poté bude návrhy diskutovat se svými kolegy v rámci týmové práce a následně prezentovat (jako skupina) zástupcům vrcholového managementu, členům nadnárodního vedení. Ti mohou do prezentace vstupovat dotazy a argumenty ze své pozice.

Sledované kompetence

analytické uvažování a práce s informacemi, logické myšlení, koncepční uvažování, nadhled, orientace na změnu a inovace, orientace na cíl, komunikační dovednosti, prezentační schopnosti, zvládání námitek, argumentace

Čas

individuální zpracování zadání: 60 minut

průběh týmové spolupráce: 30 minut

prezentace týmového výsledku: 15 minut

"Manažerské jednání - Fénix"


 

 


 

 

 
Popis

Účastník je nově v roli regionálního manažera – Region 1 firmy Fénix, a. s., zabývající se loterijními a sázkovými hrami. Ta fúzovala (oficiálně fúze proběhla před cca 3 měsíci) s jinou, menší firmou ONE, a. s., která podniká ve stejném oboru. V souvislosti s fúzí se firma potýká s řadou obtíží napříč oblastmi (produkty, zákazníci, zaměstnanci, procesy, organizační struktura, atd.). Účastník se setkává se svým podřízeným manažerem, oblastním manažerem pro Budějovicko. Ten vede tým 18 podřízených, vedoucích poboček (týmy o velikost 3 až 6 pobočkových zaměstnanců) a seniorů (typicky u malých 1-2 členných poboček). Účastník má za cíl vést s podřízeným pravidelný kvartální hodnotící rozhovor. Během jednání využívá konkrétní informace ze zadání, včetně faktů a dat uvedených v přílohách (Přehled plnění Regionu 1. – 2. Kvartál 2021 a „Přehled plnění oblasti Budějovicko – 2. kvartál 2021") či formou e-mailových zpráv. Informace by účastník měl využít k zapojení podřízeného do řešení, dále k delegování nového úkolu a zhodnocení výkonu, včetně motivace podřízeného ke změně.

Sledované kompetence

zpětná vazba na výkon, motivace druhých, zadání úkolu, vedení jednání, orientace na cíl, přesvědčivost, komunikační dovednosti, argumentace, zvládání námitek, manažerský styl, vnímání souvislostí, práce s informacemi

Čas

individuální příprava: 20 minut příprava účastníků (pokud administrováno samostatně a nepředchází Případová studie Fénix nebo Porada s týmem Fénix, je nutné čas na přípravu prodloužit na 30 minut)

průběh modelového jednání: 20 minut

reflexe: 5 minut

"Vedení porady - Fénix"


 

 


 

 


 
Popis

Účastník je nově v roli regionálního manažera – Region 1 firmy Fénix, a. s., zabývající se loterijními a sázkovými hrami. Ta fúzovala (oficiálně fúze proběhla před 2,5 měsíci) s jinou, menší firmou ONE, a. s., která podniká ve stejném oboru. V souvislosti s fúzí se firma potýká s řadou obtíží napříč oblastmi (produkty, zákazníci, zaměstnanci, procesy, organizační struktura, atd.). Účastník má k dispozici zadání, informace (formou e-mailových zpráv), včetně výsledků (Přehled plnění Regionu 1 – 2. kvartál 2021). Jeho úkolem je určit způsob řešení, popř. delegování a prioritizaci. Úkolem účastníka je vést poradu se svými přímými podřízenými – oblastními manažery (každý oblastní manažer řídí cca 15-20 podřízených, z nichž někteří mají statut vedoucího pobočky (sázkové kanceláře), někteří jsou pouze senioři - typicky u malých 1-2 členných poboček). Každý z přímých podřízených má specifikovanou svou roli včetně postoje, který v rámci porady bude prezentovat. Podřízení na poradě jsou minimálně 4, role jsou definovány až pro 5 podřízených (6. se na poslední chvíli omluvil). Od účastníka se očekává vedení čtvrtletní porady včetně ošetření své nepřítomnosti z důvodu služební cesty v průběhu příštího týdne. Cílem je prezentovat informace ze zadání (zejména čtvrtletní výsledky), delegovat nové úkoly a řešit s podřízenými klíčová témata.

Sledované kompetence

vnímání souvislostí, koncepční uvažování, práce s informacemi, argumentace, zvládání námitek, pohotovost reakcí, iniciativa, přesvědčivost, vedení jednání, orientace na cíl, spolupráce s druhými, motivace druhých, práce s atmosférou, komunikační dovednosti

Čas

individuální příprava: 30 minut

průběh modelové porady: 30 minut

"Balikpapan" (vyjednávání)


 

 

 

 

 
Popis

Účastník zastupuje cestovní kancelář a dostal se do svízelné situace, kterou musí vyřešit. Má na starosti dobrodružnou výpravu se skupinou klientů na Borneu. Problém je, že se pohřešují 2 turisté ze skupiny, současně účastník má další závazky a je pod tlakem, nemá příliš času. Musí tedy jednat rychle, a tak se rozhodl obrátit na místní policii, s žádostí o pomoc. Jde o náročné vyjednávání.

Sledované kompetence

vyjednávání, argumentace, zvládání námitek, vedení jednání, orientace na cíl, komunikační dovednosti, pohotovost reakcí

Čas

individuální příprava: 10 minut

průběh modelového jednání: 15 minut

reflexe: 5 minut

Zaujala Vás nabídka modelových situací v Assessment STORE? Kontaktujte nás na assessmentstore@tcc.cz.