Toto náhradní výživné bude v zásadě sledovat přednostní postavení výživného a bude jednoznačně v budoucnu komplikovat již tak složité rozdělování vypočtených srážek věřitelům. Předpisem 588/2020 Sb. byla tato změna integrována do legislativy. Z pohledu mzdové problematiky je zcela jistě nejzásadnějším Občanský soudní řád, kde nově upravený § 280 odst. 2 zní:

„(2) Dochází-li podle § 279 odst. 1 ke srážkám z druhé třetiny zbytku čisté mzdy, uspokojí se z ní bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky výživného poté pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a teprve pak podle pořadí (odstavec 3) ostatní přednostní pohledávky. Nepostačí-li částka sražená z druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se nejprve běžné výživné všech oprávněných a pak teprve nedoplatky za dřívější dobu, a to podle poměru běžného výživného. Nepostačí-li částka sražená z druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek za náhradní výživné, uspokojí se tyto pohledávky podle poměru běžného výživného. Nebylo-li by však částkou sraženou z druhé třetiny kryto ani běžné výživné všech oprávněných, rozdělí se mezi ně částka sražená z druhé třetiny poměrně podle výše běžného výživného bez ohledu na výši nedoplatků.“

Jen skuteční „fajnšmekři“ jsou schopni z této dikce vyvodit, jakým způsobem změna ovlivní samotný výpočet mzdy. Výše uvedené fakticky znamená, že to, čemu říkáme „Výživné“, se nám od 1.června 2021 bude vnitřně dělit na tzv.:

  1. Běžné výživné, což je výživné určené měsíční částkou ke srážení.

  2. Dlužné výživné, což jsou jakékoli dluhy na výživném z historie.

  3. Náhradní výživné, což je pohledávka defacto dlužného výživného, kterou převzal na svůj vrub stát skrze Úřad práce.

A přesně tak, jak jdou jednotlivé dílčí typy A až C za sebou, jsou setřízeny i pro jejich odbavení v prioritách ve výpočtech srážek ze mzdy. Pokud vám výpočet uvedený v článku: „Srážky ze mzdy ve specifickém případě“ přišel velmi komplikovaný, tak od července 2021 to bude ještě horší, protože nám přibude další dimenze v podobě náhradního výživného. 

Náhradní výživné detailně vysvětlíme mimo jiné na on-line kurzu Tomáše Smutného, který se bude konat 22. 6. 2021 od 9:00 v online prostředí. Na toto školení se můžete přihlásit na tomto linku. Cena on-line kurzu je 2 000 Kč bez DPH.