fbpx

Dotaz:

Máme zaměstnance, který má 15 exekucí (přednostní, nepřednostní pohledávky, výživné - v tabulce uvedeno do čísla 11). V naší společnosti byl zaměstnán na HPP do 31.1.2019 a od 1.2. 2019 jsme uzavřeli DPP, měsíční příjem 3 000 - 4 704 Kč. Tuto skutečnost jsem oznámila všem exekutorům. Na DPP neměl větší odměnu, jak nezabavitelnou částku, žádnou srážku jsem neprováděla. Neobdrželi jsme žádné rozhodnutí o několika plátcích mzdy, až nyní nám bylo doručeno usnesení o více plátcích s uvedením, že my jako plátce II. máme srážet bez odečtení celé základní částky. Toto rozhodnutí je k pohledávce, která je 8. v pořadí. Prosím Vás o radu, jak se v této situaci zachovat, mám srážet na tuto exekuci? Jak jsem se zmínila, dotyčný má i soudní rozhodnutí na výživné, které je 13. v pořadí. Dle telefonické informace od soudní úřednice mám srážet jen nad nezabavitelnou částku. Ilona

Snimek obrazovky 2021 05 20 v 14.17.29

Odpověď:

Kalkulujme v níže uvedeném výpočtu se situací, kdy bude mít dotyčný čistou odměnu v rámci DPP např.: 4 704 Kč.

Postup při výpočtu srážek v situaci, kdy jedna nebo více pohledávek je v režimu několika plátců mzdy je vskutku nepříjemná, protože se simuluje výpočet jednotlivých pohledávek a pak se vše posuzuje kumulovaně.

Ve Vašem případě toto nebudeme dělat pro pohledávky v pořadí 1 až 7 a to z toho důvodu, že na první pohled je jasné, že se na ně nemůže dostat zhola nic, důvodem je nízká odměna 4 704 Kč a zároveň uplatnění nezabavitelných částek:

  • na povinného je 7 872,75 Kč

  •  na vyživovanou osobu = 1/3 z částky na povinného tj. 2 624,25 Kč

  • dohromady: 10 497 Kč

Na pohledávku číslo 8, nejsou uplatňovány nezabavitelné částky díky rozhodnutí o několika plátcích mzdy a v tomto případě tedy částka čisté odměny 4 704 Kč bude dělená na třetiny zbytku čisté odměny  (=1 568 Kč každá třetina).

  • První třetina =  1 568 Kč

  • Druhá třetina = 1 568 Kč

Tyto dvě třetiny jsou jediné použitelné částky pro srážení. Třetí třetina ve stejné výši jako dvě předchozí náleží povinnému.

Na pohledávky v pořadí 9 a více z čisté odměny nic nezbude, protože v jejich prospěch je uplatňována celá nezabavitelná částka, a tedy v jejich prospěch nemohou téct žádné peníze.

Z výše uvedeného je tedy jasně patrné, že bude sráženo jen ve prospěch pohledávky s pořadím 8, a to jen z I. třetiny zbytku čisté mzdy, tedy 1 568 Kč. Jen z první třetiny proto, že se jedná o nepřednostní pohledávku.

Přestože nám ve výše uvedeném výpočtu zbývá ještě II. třetina (není použitelná pro onu nepřednostní pohledávku), tak tuto nejsme schopni použít ani ve prospěch žádné jiné pohledávky přednostního charakteru (ani výživné), protože pro tyto pohledávky samotné (díky uplatnění nezabavitelných částek) nic nezůstane.

Když to hodně zjednodušíme, tak ve vašem případě, pakliže vám nepřijde od exekutora jiný příkaz o několika plátcích mzdy, budete každý měsíc postupovat následovně: vezmete aktuální odměnu z DPP, tu snížíte o korunu či dvě na dělitelnost třemi (pakliže nebude rovnou dělitelná třemi tak, jak to nastalo ve výše uvedeném případě) a vydělíte třemi. Takovou částku (I. třetiny) budete alokovat ve prospěch pohledávky 8. Takto to budete dělat vždy pokud nepřekročí odměna z DPP v rámci konkrétního měsíce částku 10 497 Kč. Pokud by totiž byla odměna z DPP vyšší než celá nezabavitelná částka (10 497 Kč), tak by došlo k tomu, že pro pohledávky 1-7 stejně jako 9 a více bude v simulaci možno něco srazit a pak by se situace změnila. 

K tématu srážky ze mzdy se připravuje on-line kurz, ve kterém Vám Tomáš Smutný vysvětlí danou problamatiku. Můžete se na něj přihlásit na na tomto linku. Kurz se bude konat 22. 6. 2021 od 9:00. Cena kurzu je 2 000 Kč bez DPH.