Senát potvrdil uvedený sněmovní tisk dne 9. 6. 2021 a nyní se již čeká pouze na podpis prezidenta. Kurzarbeit byl přijat v úplně jiné koncepci, než kterou původně (na podzim 2020) schválila a navrhla vláda (mělo se jednat o podporu náležející podle zákona o zaměstnanosti zaměstnanci namísto náhrady mzdy poskytované zaměstnavatelem).

Koncepce Kurzarbeitu integrovaná ve sněmovním tisku 1025 se tak nakonec v principech velmi blíží programu Antivirus, který červnem končí.

Kurzarbeit by mohl být využitelný teoreticky již od července 2021 (pokud jej podepíše prezident během června což je pravděpodobné). Pokud by však bylo třeba řešit podporu zaměstnanosti z covidových důvodů, tak by měl být až do konce roku 2021 uplatňován program Antivirus, aspoň takové zprávy ze strany vládních představitelů zaznívaly.

Zaměřme se nyní alespoň na ta nejzákladnější pravidla točící se kolem částečné práce.

Základní pravidla

 • Kurzarbeit bude aktivován Nařízením vlády pro daný segment firem atd.
 • Maximální doba poskytování příspěvku v částečné práci je 12 měsíců.
 • Kurzarbeit je určen pouze pro komerční sféru.
 • Příspěvek bude navázán jen na takové zaměstnance, kteří pracují v pracovním poměru alespoň 3 měsíce.

Podmínky na straně zaměstnavatele

 • Příspěvek se vyplatí jen za celý měsíc platnosti Nařízení vlády.
 • Nutnost poskytovat zaměstnancům překážky na straně zaměstnavatele nejméně však ve výši 80% průměrného výdělku.
 • Zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnancům práci v rozsahu 80 až 20 %.

 Jak velký bude příspěvek?

 • 80 % z vyplacených náhrad na překážky + povinného pojistného zaměstnavatele z těchto překážek.
 • Maximálně však do 1,5 násobku průměrné mzdy pro účely zaměstnanosti (aktuálně 34 611 Kč) – to by tedy byla částka: 51 916 Kč jako strop.

Zaměstnavatel bude v tomto směru komunikovat vůči Úřadu práce velmi obdobně, jako tomu bylo v případě programu Antivirus. Objem informací předávaných v rámci vyúčtování bude však oproti Antiviru výrazně vyšší!

Součástí oznámení, respektive žádosti o příspěvek v částečné práci bude Prohlášení zaměstnavatele. Zaměstnavatel se bude muset v tomto Prohlášení zavázat dodržet následující podmínky:

 • Nepropustit zaměstnance dle § 52 a) až c) po dobu poskytování příspěvku a dále po dobu poloviny měsíců za něž byl příspěvek poskytnut zaokrouhlenou na celé měsíce nahoru.
 • Umožnit těmto zaměstnancům účastnit se po dobu poskytování příspěvků rekvalifikací a akcí organizovaných ÚP.
 • Zaměstnavatel nebude čerpat jiné prostředky na tentýž účel z jiných zdrojů.
 • V kal. měsíci předcházející měsíci nabytí účinností nařízení vlády firma nevyplatila mimořádné podíly na zisku, ani v době poskytování příspěvku a ani v době 12 měsíců po měsíci skončení příspěvků je nevyplatí.

Detailnější informace o Kurzarbeitu a též o výše uvedené změně nemocenského pojistného je možné si poslechnout ve videokurzu, který si můžete zakoupit na adrese: mzdyapp@tcc.cz.

Název videokurzu: Překážky na straně zaměstnavatele a sněmovní tisk 1025

Obsah:

 • Překážky na straně organizace
  • pravidla použití
  • integrace do firemního prostředí
  • rozdíly v jednotlivých překážkách
  • návaznosti na dovolenou
  • vliv na zdravotní pojistné
 • Sněmovní tisk 1025
  • Změna zákona o Nemocenském pojistném
  • Nové povinnosti zaměstnavatelů
  • Kurzarbeit

(délka záznamu 45 min, cena 450 Kč bez DPH)