fbpx

Zrušení roční hranice pro uplatnění měsíčního daňového bonusu

Aktivní bude od 1. 7. 2021 a změna spočívá v odstranění horní hranice pro uplatnění měsíčního daňového bonusu (dříve 5 025 Kč). Daňový bonus se tak poprvé uplatní v plné míře bez jakéhokoli horního měsíčního omezení při zpracování mezd za červenec 2021.

Výše uvedenou změnou dojde k legislativnímu sladění ročního neomezeného daňového bonusu, který přinesl daňový balíček pro rok 2021, jenž je zapsán ve Sbírce zákonů pod číslem 609/2020 Sb.

  • Spodní hranice pro daňový bonus v ročním zúčtování zůstává i nadále na 100 Kč.
  • Spodní hranice pro daňový bonus v měsíčním zúčtování zůstává i nadále na hladině alespoň 50 Kč/měsíc.

Legislativní opora: Sněmovní tisk 1116, zatím nevyšlo ve Sbírce zákonů

 

Zvýšení daňových zvýhodnění na děti pro poplatníky daně z příjmu fyzických osob

Od 1. 7. 2021 dochází na základě změny Zákona o daních z příjmů ke změně §35 c v rámci sněmovního tisku 1116. 

Daňové zvýhodnění na druhé dítě vzroste od 1. 7. 2021 o necelé tři tisíce Kč (z 19 404 Kč na 22 320 Kč za rok). Na třetí a každé další dítě vzroste daňové zvýhodnění o více než 3 600 Kč (z 24 204 kč na 27 840 Kč za rok). 

Na měsíční bázi se tak bavíme o růstu daňových zvýhodnění takto: 

  • Druhé dítě: z 1 617 Kč na 1 860 Kč/měsíc.
  • Třetí a každé další dítě: z 2 017 Kč na 2 320 Kč/měsíc.

Částka daňových zvýhodnění pro tzv. druhé, třetí a každé další dítě, které jsou držitelé průkazu ZTP-P je jako vždy dvojnásobná. Výše uvedená změna je s retroaktivní účinností, tzn. že tyto nové hodnoty jsou zpětně platné i za předchozí měsíce leden až červen 2021. K vyrovnání (vrácení přeplatku na dani, doplatku daňového bonusu) tedy dojde v rámci daňového přiznání nebo ročního zúčtování za rok 2021 (typicky: výplata za březen 2022). 

Pro úplnost uveďme, že daňové zvýhodnění na tzv. první dítě zůstává ve stejné výši, tj. 15 204 Kč/rok a 1 267 Kč/měsíc. 

Legislativní opora: Sněmovní tisk 1116, zatím nevyšlo ve Sbírce zákonů